ORDIN nr. 5.382 din 29 septembrie 2016 (*actualizat*)privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017(actualizat până la data de 26 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • ----------În baza prevederilor art. 158, art. 159 alin. (3), art. 192 alin. (1), art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.850/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării şi pentru evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 10 mai 2012.  +  Articolul 2Metodologia privind autorizarea provizorie, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, se stabileşte prin hotărârea Guvernului, conform dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Sunt autorizate să funcţioneze provizoriu în anul universitar 2016-2017 şcolile doctorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de către instituţiile de învăţământ superior care au dreptul de a organiza studii universitare de doctorat, potrivit legii.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei naţionale şi

    cercetării ştiinţifice,

    Mircea Dumitru
    Bucureşti, 29 septembrie 2016.Nr. 5.382.  +  Anexă*Font 7*┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Instituţia organizatoare │ Şcoala doctorală │Domeniul de studii universitare de doctorat││crt.│ de studii de doctorat │ │ ││ │ (IOSUD) │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 1 │Universitatea "Politehnica"│Automatică şi calculatoare │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │din Bucureşti │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Electronică, telecomunicaţii şi │Inginerie electronică, telecomunicaţii şi ││ │ │tehnologia informaţiei │tehnologii informaţionale ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie electrică │Inginerie electrică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţe aplicate │Fizică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Matematică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie aerospaţială │Inginerie aerospaţială ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Chimie aplicată şi ştiinţa │Chimie ││ │ │materialelor ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie chimică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Energetică │Inginerie energetică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria şi managementul │Inginerie industrială ││ │ │sistemelor tehnologice ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor │Ingineria materialelor ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Antreprenoriat, ingineria şi │ ││ │ │managementul afacerilor │Inginerie industrială ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie mecanică şi mecatronică │Inginerie mecanică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Transporturi │Ingineria transporturilor ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria sistemelor biotehnice │Inginerie mecanică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria şi aplicaţiile laserilor │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │ │şi acceleratorilor ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Fizică │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 2 │Universitatea Tehnică de │Şcoala doctorală UTCB │Inginerie civilă şi instalaţii ││ │Construcţii din Bucureşti │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electrică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 3 │Universitatea de │Şcoala doctorală "Spaţiu, imagine, │Arhitectură ││ │Arhitectură şi Urbanism │text, teritoriu" │ ││ │"Ion Mincu" din Bucureşti ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Urbanism │Urbanism │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 4 │Universitatea de Ştiinţe │Şcoala doctorală Ingineria şi │Agronomie ││ │Agronomice şi Medicină │managementul resurselor vegetale şi├───────────────────────────────────────────┤│ │Veterinară din Bucureşti │animale │Biotehnologii ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Horticultură ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie şi management în agricultură şi ││ │ │ │dezvoltare rurală ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Zootehnie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Medicină │Medicină veterinară ││ │ │veterinară │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 5 │Universitatea din Bucureşti│Şcoala Doctorală - Drept │Drept ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala Doctorală "Simion Mehedinţi │Geografie ││ │ │- Natura şi dezvoltare durabilă" │ ││ │ │pentru domeniul Geografie │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Biologie │Biologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Fizică │Fizică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţă │Ştiinţe politice ││ │ │politică │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală "Studii literare │Filologie ││ │ │şi culturale" - Facultatea de Limbi│ ││ │ │şi Literaturi Străine │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală din cadrul │Teologie ││ │ │Facultăţii de Teologie Ortodoxă │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala Doctorală "Teologie şi │Teologie ││ │ │studii religioase" - Facultatea de │ ││ │ │Teologie Romano-Catolică şi │ ││ │ │Facultatea de Teologie Baptistă │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală în Chimie │Chimie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală pentru domeniile │Psihologie ││ │ │Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală pentru domeniul │Filosofie ││ │ │Filosofie │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală pentru domeniul │Geologie ││ │ │Geologie │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală pentru domeniul │Informatică ││ │ │Informatică │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală pentru domeniul │Istorie ││ │ │Istorie │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală pentru domeniul │Matematică ││ │ │Matematică │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală pentru domeniul │Sociologie ││ │ │Sociologie │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală pentru domeniul │Ştiinţe ale comunicării ││ │ │Ştiinţe ale comunicării │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Studii │Ştiinţa mediului ││ │ │universitare doctorale în domeniul │ ││ │ │Ecologie │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală din cadrul │Filologie ││ │ │Facultăţii de Litere ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Studii culturale ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală "Limbi şi │Filologie ││ │ │identităţi culturale" - │ ││ │ │Facultatea de Limbi şi Literaturi │ ││ │ │Străine │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală "Spaţiu, imagine, │Filologie ││ │ │text, teritoriu" - ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │Facultatea de Litere │Studii culturale │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 6 │Universitatea de Medicină │Şcoala doctorală UMF "Carol Davila"│Farmacie ││ │şi Farmacie "Carol Davila" │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │din Bucureşti │ │Medicină ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină dentară │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 7 │Academia de Studii │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor ││ │Economice din Bucureşti ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Cibernetică şi statistică economică│Cibernetică şi statistică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Contabilitate │Contabilitate ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Drept │Drept ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Economie │Economie I ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Economie │Economie II ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Economie şi afaceri internaţionale │Economie şi afaceri internaţionale ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Finanţe │Finanţe ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Informatică economică │Informatică economică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Management │Management ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Marketing │Marketing │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 8 │Universitatea Naţională de │Şcoala doctorală din Universitatea │Muzică ││ │Muzică din Bucureşti │Naţională de Muzică din Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 9 │Universitatea Naţională de │Universitatea Naţională de Arte din│Arte vizuale ││ │Arte din Bucureşti │Bucureşti - Studii doctorale │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 10 │Universitatea Naţională de │Şcoala doctorală Universitatea │Cinematografie şi media ││ │Artă Teatrală şi │Naţională de Artă Teatrală şi ├───────────────────────────────────────────┤│ │Cinematografică "I.L. │Cinematografică "I.L. Caragiale" │Teatru şi artele spectacolului ││ │Caragiale" din Bucureşti │din Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 11 │Universitatea Naţională de │Şcoala doctorală Universitatea │Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice ││ │Educaţie Fizică şi Sport │Naţională de Educaţie Fizică şi │ ││ │din Bucureşti │Sport din Bucureşti │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 12 │Şcoala Naţională de Studii │Şcoala doctorală multidisciplinară │Sociologie ││ │Politice şi Administrative │a SNSPA ├───────────────────────────────────────────┤│ │din Bucureşti │ │Ştiinţe administrative ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ştiinţe ale comunicării ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ştiinţe politice │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 13 │Universitatea │Şcoala doctorală de Contabilitate │Contabilitate ││ │"1 Decembrie 1918" din ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Alba Iulia │Şcoala doctorală de Filologie │Filologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Istorie │Istorie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Teologie │Teologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 14 │Universitatea "Aurel │Filologie │Filologie ││ │Vlaicu" din Arad ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Teologie │Teologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 15 │Universitatea "Vasile │Şcoală de studii doctorale │Ingineria mediului ││ │Alecsandri" din Bacău │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 16 │Universitatea │Şcoala doctorală interdisciplinară │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │"Transilvania" din Braşov │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Filologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Informatică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria materialelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie chimică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electrică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electronică, telecomunicaţii şi ││ │ │ │tehnologii informaţionale ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie forestieră ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie şi management ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Marketing ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Matematică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Muzică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Silvicultură ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 17 │Universitatea Tehnică din │Arhitectură şi urbanism │Arhitectură ││ │Cluj-Napoca ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Automatică şi calculatoare │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Construcţii şi instalaţii │Inginerie civilă şi instalaţii ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Electronică, telecomunicaţii şi │Inginerie electronică, telecomunicaţii şi ││ │ │tehnologia informaţiei │tehnologii informaţionale ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria materialelor şi a │Ingineria materialelor ││ │ │mediului ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria mediului ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie electrică │Inginerie electrică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie industrială şi management│Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie şi management ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie mecanică şi mecatronică │Inginerie mecanică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţe umaniste (CUNB) │Filologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Filosofie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţe aplicate (CUNB) │Matematică │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 18 │Universitatea de Ştiinţe │Şcoala doctorală de medicină │Medicină veterinară ││ │Agricole şi Medicină │veterinară │ ││ │Veterinară din Cluj-Napoca ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de ştiinţe │Agronomie ││ │ │agricole inginereşti ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Biotehnologii ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Horticultură ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Zootehnie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 19 │Universitatea │Şcoala doctorală Matematică şi │Matematică ││ │"Babeş-Bolyai" din │informatică ├───────────────────────────────────────────┤│ │Cluj-Napoca │ │Informatică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Fizică │Fizică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Chimie │Chimie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Inginerie chimică │Inginerie chimică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Geografie │Geografie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Geologie │Geologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Ştiinţa mediului │Ştiinţa mediului ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Biologie │Biologie ││ │ │integrativă │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Drept │Drept ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Administraţie şi │Ştiinţe administrative ││ │ │politici publice │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Comunicare, │Ştiinţe ale comunicării ││ │ │relaţii publice şi publicitate │ ││ │ │Şcoala doctorală Ştiinţe politice │ ││ │ │şi ale comunicării │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Paradigma │Sociologie ││ │ │europeană │ ││ │ │Şcoala doctorală Relaţii │ ││ │ │internaţionale şi studii de │ ││ │ │securitate │ ││ │ │Şcoala doctorală Sociologie │ ││ │ │Şcoala doctorală Ştiinţe politice │ ││ │ │şi ale comunicării │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Paradigma │Relaţii internaţionale şi studii europene ││ │ │europeană │ ││ │ │Şcoala doctorală Relaţii │ ││ │ │internaţionale şi studii de │ ││ │ │securitate │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Comunicare, │Ştiinţe politice ││ │ │relaţii publice şi publicitate │ ││ │ │Şcoala doctorală Paradigma │ ││ │ │europeană │ ││ │ │Şcoala doctorală Ştiinţe politice │ ││ │ │şi ale comunicării │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Ştiinţe economice │Cibernetică şi statistică ││ │ │şi gestiunea afacerilor ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Contabilitate ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Economie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Management ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Administraţie şi │Finanţe ││ │ │politici publice Şcoala doctorală │ ││ │ │Ştiinţe economice şi gestiunea │ ││ │ │afacerilor │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Comunicare, │Marketing ││ │ │relaţii publice şi publicitate │ ││ │ │Şcoala doctorală Ştiinţe economice │ ││ │ │şi gestiunea afacerilor │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Educaţie, │Psihologie ││ │ │reflecţie, dezvoltare │ ││ │ │Şcoala doctorală Psihodiagnostic şi│ ││ │ │intervenţii psihologice validate │ ││ │ │ştiinţific │ ││ │ │Şcoala doctorală Psihologie │ ││ │ │cognitivă aplicată │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Educaţie, │ ││ │ │reflecţie, dezvoltare │Ştiinţe ale educaţiei ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Studii lingvistice│Filologie ││ │ │şi literare │ ││ │ │Şcoala doctorală Studii de │ ││ │ │hungarologie │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Filosofie │Filosofie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Istorie, │Istorie ││ │ │civilizaţie, cultură │ ││ │ │Şcoala doctorală Paradigma │ ││ │ │europeană │ ││ │ │Şcoala doctorală Relaţii │ ││ │ │internaţionale şi studii de │ ││ │ │securitate │ ││ │ │Şcoala doctorală Studii de │ ││ │ │populaţie şi istoria minorităţilor │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Ecumene │Teologie ││ │ │Şcoala doctorală Teologie ortodoxă │ ││ │ │"Isidor Todoran" │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Teatru şi Film │Teatru şi artele spectacolului ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Cinematografie şi media ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Educaţie fizică şi│ ││ │ │sport │Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 20 │Universitatea de Medicină │Şcoala doctorală a Universităţii de│Farmacie ││ │şi Farmacie "Iuliu │Medicină şi Farmacie "Iuliu ├───────────────────────────────────────────┤│ │Haţieganu" din Cluj-Napoca │Haţieganu" din Cluj-Napoca │Medicină ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină dentară │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 21 │Academia de Muzică │ │ ││ │"Gheorghe Dima" din │ │ ││ │Cluj-Napoca │Şcoala doctorală "Sigismund Toduţă"│Muzică │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 22 │Universitatea de Artă şi │Şcoala doctorală a Universităţii de│ ││ │Design din Cluj-Napoca │Artă şi Design din Cluj-Napoca │Arte vizuale │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 23 │Universitatea "Ovidius" din│Şcoala doctorală de Medicină │Medicină ││ │Constanţa │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină dentară ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţe │Biologie ││ │ │aplicate ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie civilă şi instalaţii ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Matematică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţe │Filologie ││ │ │umaniste ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Istorie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Teologie │Teologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 24 │Universitatea Maritimă din │ │ ││ │Constanţa │Inginerie mecanică şi mecatronică │Inginerie mecanică │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 25 │Universitatea din Craiova │Şcoala doctorală de Ştiinţe │Chimie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Fizică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Geografie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Informatică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Matematică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Inginerie a │Agronomie ││ │ │resurselor animale şi vegetale ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Horticultură ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală "Constantin Belea"│Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │ │a Facultăţii de Automatică, ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │Calculatoare şi Electronică │Ingineria sistemelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Mecatronică şi robotică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Inginerie │ ││ │ │electrică şi energetică │Inginerie electrică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie energetică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală "Academician Radu │ ││ │ │Voinea" a Facultăţii de Mecanică │Ingineria materialelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală a Facultăţii de │ ││ │ │Drept │Drept ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţe sociale│ ││ │ │şi umaniste │Istorie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Sociologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţe │Cibernetică şi statistică ││ │ │economice ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Contabilitate ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Economie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Finanţe ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Management ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală "Alexandru Piru" a│ ││ │ │Facultăţii de Litere │Filologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Teologie │ ││ │ │Ortodoxă "Sfântul Nicodim" │Teologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 26 │Universitatea de Medicină │Şcoala doctorală a Universităţii de│ ││ │şi Farmacie din Craiova │Medicină şi Farmacie din Craiova │Farmacie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină dentară │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 27 │Universitatea "Dunărea de │Şcoala doctorală de inginerie │Chimie ││ │Jos" din Galaţi │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria produselor alimentare ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electrică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Biotehnologii ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie şi management în agricultură şi ││ │ │ │dezvoltare rurală ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria materialelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţe │ ││ │ │socio-umane │Economie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Filologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Istorie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Management │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 28 │Universitatea Tehnică │Automatică şi calculatoare │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │"Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Electronică, telecomunicaţii şi │Inginerie electronică, telecomunicaţii şi ││ │ │tehnologia informaţiei │tehnologii informaţionale ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie chimică şi protecţia │ ││ │ │mediului │Chimie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria materialelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria mediului ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie chimică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie electrică, energetică şi │ ││ │ │informatică aplicată │Inginerie electrică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie energetică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Textile pielărie şi management │ ││ │ │industrial │Inginerie chimică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie şi management ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Construcţii şi instalaţii │Inginerie civilă şi instalaţii ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Hidrotehnică, geodezie şi ingineria│ ││ │ │mediului │Inginerie civilă şi instalaţii ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Construcţii de maşini şi management│ ││ │ │industrial │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor │Ingineria materialelor ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Mecanică │Inginerie mecanică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria materialelor │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 29 │Universitatea de Ştiinţe │Şcoala doctorală de Agronomie, │Agronomie ││ │Agricole şi Medicină │horticultură şi zootehnie ├───────────────────────────────────────────┤│ │Veterinară "Ion Ionescu de │ │Horticultură ││ │la Brad" din Iaşi │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Zootehnie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Medicină │ ││ │ │veterinară │Medicină veterinară │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 30 │Universitatea "Alexandru │Şcoala doctorală de Chimie şi │Biologie ││ │Ioan Cuza" din Iaşi │ştiinţe ale vieţii şi pământului ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Chimie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Geografie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Geologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ştiinţa mediului ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Drept │Drept ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Economie şi │ ││ │ │administrarea afacerilor │Cibernetică şi statistică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Contabilitate ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Economie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Finanţe ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Informatică economică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Management ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Marketing ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Filosofie şi │ ││ │ │ştiinţe social-politice │Filosofie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Sociologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ştiinţe ale comunicării ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ştiinţe politice ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Fizică │Fizică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Informatică │Informatică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Istorie │Istorie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Matematică │Matematică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Psihologie şi │ ││ │ │ştiinţe ale educaţiei │Psihologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Studii │ ││ │ │filologice │Filologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Teologie │Teologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 31 │Universitatea de Medicină │Şcoala doctorală a Universităţii de│Farmacie ││ │şi Farmacie "Grigore T. │Medicină şi Farmacie "Grigore T. ├───────────────────────────────────────────┤│ │Popa" din Iaşi │Popa" - Iaşi │Medicină ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină dentară │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 32 │Universitatea de Arte │Şcoala doctorală de Muzică │Muzică ││ │"George Enescu" din Iaşi ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Teatru │Teatru şi artele spectacolului ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Arte vizuale │Arte vizuale │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 33 │Universitatea din Oradea │Şcoala doctorală de Filologie │Filologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Geografie │Geografie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Istorie │Istorie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Sociologie │Sociologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţe │ ││ │ │economice │Economie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoală doctorală de Ştiinţe │ ││ │ │biomedicale │Biologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoală doctorală de Ştiinţe │ ││ │ │inginereşti │Agronomie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electrică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie energetică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie şi management │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 34 │Universitatea din Petroşani│Şcoala doctorală a Universităţii │Ingineria sistemelor ││ │ │din Petroşani ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electrică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Mine, petrol şi gaze │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 35 │Universitatea din Piteşti │Şcoala doctorală interdisciplinară │Ingineria materialelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electronică, telecomunicaţii şi ││ │ │ │tehnologii informaţionale ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Inginerie mecanică│Inginerie mecanică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Matematică │Matematică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Autovehicule │Ingineria autovehiculelor ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Informatică │Informatică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Educaţie fizică şi│ ││ │ │sport │Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Filologie │Filologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Biologie │Biologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 36 │Universitatea "Petrol-Gaze"│Şcoala doctorală a Universităţii │ ││ │din Ploieşti │"Petrol-Gaze" din Ploieşti │Chimie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie chimică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Mine, petrol şi gaze │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 37 │Universitatea "Eftimie │ │ ││ │Murgu" din Reşiţa │Şcoala doctorală de Inginerie │Inginerie mecanică │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 38 │Universitatea "Lucian │Şcoala doctorală interdisciplinară │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │Blaga" din Sibiu │a Universităţii "Lucian Blaga" din ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │Sibiu │Cibernetică şi statistică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Drept ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Economie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Filologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Finanţe ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria materialelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie şi management ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Istorie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Management ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Teatru şi artele spectacolului ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Teologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 39 │Universitatea "Ştefan cel │Şcoala doctorală de ştiinţe │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │Mare" din Suceava │aplicate şi inginereşti ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Geografie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria materialelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electronică şi telecomunicaţii ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Silvicultură ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria produselor alimentare ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electrică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţe │Administrarea afacerilor ││ │ │socio-umane ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Contabilitate ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Economie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Filologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Filosofie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Istorie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 40 │Universitatea "Valahia" din│Şcoala doctorală de Ştiinţe │Contabilitate ││ │Târgovişte │economice şi umaniste ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Istorie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Management ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţe │Ingineria materialelor ││ │ │inginereşti ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electrică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 41 │Universitatea "Constantin │Şcoala doctorală a Universităţii │ ││ │Brâncuşi" din Târgu Jiu │"Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu│Finanţe │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 42 │Universitatea "Petru Maior"│Şcoala doctorală de Litere, ştiinţe│Filologie ││ │din Târgu Mureş │umaniste şi aplicate ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Istorie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 43 │Universitatea de Medicină │Şcoala doctorală a IOSUD din cadrul│Farmacie ││ │şi Farmacie din Târgu Mureş│Universităţii de Medicină şi ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │Farmacie din Târgu Mureş │Medicină ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină dentară │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 44 │Universitatea de Arte din │Şcoala doctorală a Universităţii de│ ││ │Târgu Mureş │Arte din Târgu Mureş │Teatru şi artele spectacolului │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 45 │Universitatea "Politehnica"│Şcoala doctorală de Studii │Arhitectură ││ │Timişoara │inginereşti ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Chimie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria materialelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie chimică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie civilă şi instalaţii ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electrică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electronică, telecomunicaţii şi ││ │ │ │tehnologii informaţionale ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie energetică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie şi management │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 46 │Universitatea de Ştiinţe │Şcoala doctorală de Ingineria │Agronomie ││ │Agricole şi Medicină │resurselor vegetale şi animale ├───────────────────────────────────────────┤│ │Veterinară a Banatului │ │Horticultură ││ │"Regele Mihai I al │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │României" din Timişoara │ │Ingineria produselor alimentare ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Zootehnie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Medicină │ ││ │ │veterinară │Medicină veterinară │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 47 │Universitatea de Vest din │Şcoala doctorală a Facultăţii de │Contabilitate ││ │Timişoara │Economie şi Administrarea ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │Afacerilor │Economie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Finanţe ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Management ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Marketing ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Arte │Arte vizuale ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Chimie │Chimie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Drept │Drept ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Fizică │Fizică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Geografie │Geografie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Informatică │Informatică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Matematică │Matematică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Psihologie │Psihologie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Muzică │Muzică ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Arte │Arte vizuale ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Chimie │Chimie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Ştiinţe │Filologie ││ │ │umaniste ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Istorie ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală de Sociologie, │Filosofie ││ │ │filosofie şi ştiinţe politice ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Ştiinţe politice ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Sociologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 48 │Universitatea de Medicină │Şcoala doctorală Medicină - │Medicină ││ │şi Farmacie "Victor Babeş" │Medicină dentară ├───────────────────────────────────────────┤│ │din Timişoara │ │Medicină dentară │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 49 │Academia Tehnică Militară │Şcoala doctorală Sisteme │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │din Bucureşti │electronice, informatice şi de ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │comunicaţii pentru apărare şi │Inginerie electrică ││ │ │securitate ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie electronică, telecomunicaţii şi ││ │ │ │tehnologii informaţionale ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Şcoala doctorală Sisteme mecanice │Inginerie aerospaţială ││ │ │şi aerospaţiale pentru apărare şi ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │securitate, inginerie civilă şi │Inginerie civilă şi instalaţii ││ │ │industrială ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie industrială ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 50 │Universitatea Naţională de │Şcoala doctorală Universitatea │Informaţii şi securitate naţională ││ │Apărare "Carol I" din │Naţională de Apărare "Carol I" din ├───────────────────────────────────────────┤│ │Bucureşti │Bucureşti │Ştiinţe militare │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 51 │Academia Naţională de │Şcoala doctorală Informaţii şi │Informaţii şi securitate naţională ││ │Informaţii "Mihai Viteazul"│securitate naţională │ ││ │din Bucureşti │ │ │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 52 │Academia de Poliţie │Drept │Drept ││ │"Alexandru Ioan Cuza" din ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │Bucureşti │Ordine publică şi siguranţă │ ││ │ │naţională │Ordine publică şi siguranţă naţională │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 53 │Academia Română │"Şcoala de studii avansate a │Biologie ││ │ │Academiei Române" (SCOSAAR) ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Calculatoare şi tehnologia informaţiei ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Chimie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Drept ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Economie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Filologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Filosofie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Geografie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Geologie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Informatică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie civilă şi instalaţii ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Inginerie mecanică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Istorie ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Matematică ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Medicină ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Psihologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 54 │Universitatea "Titu │Drept │Drept ││ │Maiorescu" din Bucureşti ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Medicină dentară │Medicină dentară ││ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Medicină │Medicină │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 55 │Universitatea "Nicolae │ │ ││ │Titulescu" din Bucureşti │Şcoala doctorală Drept │Drept │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 56 │Universitatea de Vest │Medicină │Medicină ││ │"Vasile Goldiş" din Arad ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │Biologie │Biologie │├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ 57 │Institutul Teologic │ │ ││ │Protestant din Cluj-Napoca │ │Teologie │└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘----------Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 5.382 din 29 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016.----