HOTĂRÂRE nr. 830 din 9 noiembrie 2016pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Programul național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa articolul 6 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 26 octombrie 2016, după litera ii) se introduce o nouă literă, litera jj), cu următorul cuprins:jj) participă, prin personalul sanitar-veterinar aflat în unitățile din subordine, la realizarea supravegherii sanitar-veterinare pentru prevenirea și controlul bolilor majore ale animalelor și pentru asigurarea salubrității produselor și subproduselor de origine animală.  +  Articolul IIILa articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după litera ee) se introduc două noi litere, literele ff) și gg), cu următorul cuprins:ff) cooperează cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor la stabilirea criteriilor necesare pentru dimensionarea și stabilirea tipurilor de exploatații de animale acceptate în România;gg) elaborează legislația pentru stabilirea și dimensionarea tipurilor de exploatații de animale din România, astfel încât măsurile de control pentru pesta porcină africană în România să poată fi aplicate și controlate.  +  Articolul IVLa articolul 4 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 75 se introduce un nou punct, punctul 76, cu următorul cuprins:76. la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau a structurilor teritoriale din subordinea acesteia asigură prin unitățile din subordinea sau autoritatea sa suportul informațional disponibil, în vederea direcționării măsurilor de control al pestei porcine africane.  +  Articolul VPrezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Csutak Nagy Laszlo
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Secretarul general al Guvernului,
  Florin Marius Tacu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Teodor Mihalcea,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Ioan Buda,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Bușe
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 9 noiembrie 2016.Nr. 830.  +  ANEXĂPROGRAM NAȚIONALde supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane