HOTĂRÂRE nr. 676 din 4 octombrie 2007 (*republicată*)pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016  Notă

  ──────────

  *) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.157/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 18 noiembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 şi 814 bis din 29 noiembrie 2007 şi a mai fost modificată şi completată prin:

  - Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 79/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 13 februarie 2008;

  - Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 837/2010 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 22 octombrie 2010;

  - Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 144/2012 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 27 martie 2012;

  - Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 654/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 25 iunie 2013;

  - Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 10 septembrie 2013;

  - Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.409/2013 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2014;

  - Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2015 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015.

  ──────────
   +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri**), Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 12 septembrie 2005, se abrogă. Notă

  ──────────

  **) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 29 noiembrie 2007.

  ──────────
   +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  AnexăREGULAMENT (R) 04/10/2007