HOTĂRÂRE nr. 755 din 12 octombrie 2016privind aprobarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (5) lit. a) și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Finanțarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni se realizează în limita bugetelor anuale aprobate ale autorităților/instituțiilor publice implicate, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Ion Trocaru,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Ioan Buda,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
  Delia Popescu
  p. Ministrul sănătății,
  Monica Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  București, 12 octombrie 2016.Nr. 755.  +  Anexa nr. 1STRATEGIE NAȚIONALĂpentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia  +  Anexa nr. 2PLAN DE ACȚIUNIpentru implementarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră pentru perioada 2016-2020