HOTĂRÂRE nr. 826 din 2 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016  Având în vedere ieşirea recentă din piaţa asigurărilor a unor operatori care vindeau ieftin, dar cu pierderi masive, precum şi situaţiile de dificultate financiară majoră ale unor societăţi din piaţă, fapt ce a generat o evoluţie ascendentă a primelor medii pe piaţă,cu luarea în considerare a volatilităţii ridicate şi a dispersiei extreme a tarifelor de primă RCA pe categorii de risc similare,având în vedere evoluţiile impredictibile ale unor componente de cost ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, pe categorii de vehicule, ce urmează a fi aplicate de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumite în continuare societăţi de asigurare RCA, în condiţiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată. (2) Tarifele de primă maxime menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se vor aplica de către societăţile de asigurare RCA o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Tarifele de primă maxime se aplică în cazul contractelor încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către societăţile de asigurare RCA se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., pe perioada prevăzută la alin. (2). (4) Societăţile de asigurare RCA vor aplica pe perioada prevăzută la alin. (2) tarifele de primă notificate anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără însă a depăşi tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2 (1) Tarife de primă maxime se stabilesc pentru următoarele categorii de vehicule: a) autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone şi maximum 9 locuri; b) autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri, cum ar fi microbuze, autobuze, autocare, inclusiv tramvaie/troleibuze etc.; c) motociclete, mopede, motocicluri şi ATV-uri cu sau fără ataş; d) tractoare rutiere; e) autovehicule destinate transportului de mărfuri; f) remorci şi semiremorci; g) alte vehicule, precum vehicule cu regim special şi utilaje. (2) Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0. În funcţie de istoricul de daună al asiguratului, societăţile de asigurare RCA vor aplica clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.  +  Articolul 3 (1) Depăşirea nivelului maxim al tarifelor de primă prevăzut în anexă de către societăţile de asigurare RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei. (2) În afara sancţiunii contravenţionale prevăzute la alin. (1), în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica şi sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenţiile se constată de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către Consiliul A.S.F. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 4Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 2 noiembrie 2016.Nr. 826.  +  AnexăTarifele de primă maximepe categorii de vehiculeAutoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maximum 9 locuri - persoane fizice┌──────────┬───────────────┬────────────┐│Capacitate│Grupă de vârstă│Prima maximă││cilindrică│ (ani) │ ││ (cmc) │ │ │├──────────┼───────────────┼────────────┤│≤1200*1) │≤25 │ 997││ ├───────────────┼────────────┤│ │26-30 │ 810││ ├───────────────┼────────────┤│ │31-40 │ 617││ ├───────────────┼────────────┤│ │41-50 │ 624││ ├───────────────┼────────────┤│ │51-60 │ 618││ ├───────────────┼────────────┤│ │>60 │ 547│├──────────┼───────────────┼────────────┤│1201-1400 │≤25 │ 985││ ├───────────────┼────────────┤│ │26-30 │ 800││ ├───────────────┼────────────┤│ │31-40 │ 610││ ├───────────────┼────────────┤│ │41-50 │ 617││ ├───────────────┼────────────┤│ │51-60 │ 611││ ├───────────────┼────────────┤│ │>60 │ 541│├──────────┼───────────────┼────────────┤│1401-1600 │≤25 │ 1.166││ ├───────────────┼────────────┤│ │26-30 │ 942││ ├───────────────┼────────────┤│ │31-40 │ 712││ ├───────────────┼────────────┤│ │41-50 │ 721││ ├───────────────┼────────────┤│ │51-60 │ 714││ ├───────────────┼────────────┤│ │>60 │ 629│├──────────┼───────────────┼────────────┤│1601-1800 │≤25 │ 1.294││ ├───────────────┼────────────┤│ │26-30 │ 1.042││ ├───────────────┼────────────┤│ │31-40 │ 784││ ├───────────────┼────────────┤│ │41-50 │ 794││ ├───────────────┼────────────┤│ │51-60 │ 786││ ├───────────────┼────────────┤│ │>60 │ 691│├──────────┼───────────────┼────────────┤│1801-2000 │≤25 │ 1.516││ ├───────────────┼────────────┤│ │26-30 │ 1.217││ ├───────────────┼────────────┤│ │31-40 │ 909││ ├───────────────┼────────────┤│ │41-50 │ 922││ ├───────────────┼────────────┤│ │51-60 │ 912││ ├───────────────┼────────────┤│ │>60 │ 798│├──────────┼───────────────┼────────────┤│2001-2500 │≤25 │ 2.129││ ├───────────────┼────────────┤│ │26-30 │ 1.698││ ├───────────────┼────────────┤│ │31-40 │ 1.255││ ├───────────────┼────────────┤│ │41-50 │ 1.273││ ├───────────────┼────────────┤│ │51-60 │ 1.259││ ├───────────────┼────────────┤│ │>60 │ 1.095│├──────────┼───────────────┼────────────┤│>2500 │≤25 │ 3.087││ ├───────────────┼────────────┤│ │26-30 │ 2.450││ ├───────────────┼────────────┤│ │31-40 │ 1.796││ ├───────────────┼────────────┤│ │41-50 │ 1.822││ ├───────────────┼────────────┤│ │51-60 │ 1.801││ ├───────────────┼────────────┤│ │>60 │ 1.559│└──────────┴───────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) În această categorie sunt incluse şi toate autoturismele cu motoare electrice.

  ──────────
  ┌─────────────────────┬────────────────┐│ Masa maximă │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│<2300 │ 749│├─────────────────────┼────────────────┤│2300-3499 │ 1.090│├─────────────────────┼────────────────┤│3500-7499 │ 1.918│├─────────────────────┼────────────────┤│7500-15999 │ 1.509│├─────────────────────┼────────────────┤│≥16000 │ 2.979│└─────────────────────┴────────────────┘Remorci, semiremorci - persoane fizice┌─────────────────────┬────────────────┐│ Masa maximă │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│≤750 │ 132│├─────────────────────┼────────────────┤│751-3500 │ 320│├─────────────────────┼────────────────┤│3501-10000 │ 186│├─────────────────────┼────────────────┤│>10000 │ 327│└─────────────────────┴────────────────┘Tractoare rutiere - persoane fizice┌─────────────────────┬────────────────┐│ Putere (CP) │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│≤45 │ 208│├─────────────────────┼────────────────┤│>45 │ 308│└─────────────────────┴────────────────┘┌─────────────────────┬────────────────┐│ CC (cmc) │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│≤50 │ 294│├─────────────────────┼────────────────┤│>50 │ 581│└─────────────────────┴────────────────┘Alte vehicule - persoane fizice┌─────────────────────┬────────────────┐│ Categorie │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│Vehicule speciale │ 929│├─────────────────────┼────────────────┤│Utilaje │ 405│└─────────────────────┴────────────────┘Persoane juridiceAutoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maximum 9 locuri - persoane juridice┌─────────────────────┬────────────────┐│Capacitate cilindrică│ Prima maximă ││ (cmc) │ │├─────────────────────┼────────────────┤│≤1200*2) │ 885│├─────────────────────┼────────────────┤│1201-1400 │ 1.143│├─────────────────────┼────────────────┤│1401-1600 │ 992│├─────────────────────┼────────────────┤│1601-1800 │ 928│├─────────────────────┼────────────────┤│1801-2000 │ 965│├─────────────────────┼────────────────┤│2001-2500 │ 1.030│├─────────────────────┼────────────────┤│>2500 │ 1.285│└─────────────────────┴────────────────┘ Notă

  ──────────

  *2) În această categorie sunt incluse şi toate autoturismele cu motoare electrice.

  ──────────
  Autovehicule destinate transportului de marfă - persoane juridice┌─────────────────────┬────────────────┐│ Masa maximă │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│<2300 │ 943│├─────────────────────┼────────────────┤│2300-3499 │ 1.138│├─────────────────────┼────────────────┤│3500-7499 │ 1.530│├─────────────────────┼────────────────┤│7500-15999 │ 1.889│├─────────────────────┼────────────────┤│≥16000 │ 7.534│└─────────────────────┴────────────────┘┌─────────────────────┬────────────────┐│ Masa maximă │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│≤750 │ 148│├─────────────────────┼────────────────┤│751-3500 │ 223│├─────────────────────┼────────────────┤│3501-10000 │ 481│├─────────────────────┼────────────────┤│>10000 │ 588│└─────────────────────┴────────────────┘Tractoare rutiere - persoane juridice┌─────────────────────┬────────────────┐│ Putere (CP) │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│≤45 │ 487│├─────────────────────┼────────────────┤│>45 │ 435│└─────────────────────┴────────────────┘Motociclete, motoscutere, motorete şi ATV-uri, cu sau fără ataş - persoane juridice┌─────────────────────┬────────────────┐│ CC (cmc) │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│≤50 │ 352│├─────────────────────┼────────────────┤│>50 │ 491│└─────────────────────┴────────────────┘Alte vehicule - persoane juridice┌─────────────────────┬────────────────┐│ Categorie │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│Vehicule speciale │ 1.079│├─────────────────────┼────────────────┤│Utilaje │ 558│└─────────────────────┴────────────────┘Autovehicule transport persoane cu mai mult de 9 locuri - persoane fizice şi persoane juridice┌─────────────────────┬────────────────┐│ Număr locuri │ Prima maximă │├─────────────────────┼────────────────┤│≤17 │ 982│├─────────────────────┼────────────────┤│18-40 │ 3.343│├─────────────────────┼────────────────┤│>40 │ 6.600│├─────────────────────┼────────────────┤│Tramvaie, troleibuze │ 1.558│└─────────────────────┴────────────────┘
  -----