ORDIN nr. 163 din 17 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 92/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției afaceri europene și relații internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 iunie 2014, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Ioan Buda,
  secretar de stat
  București, 17 octombrie 2016.Nr. 163.  +  AnexaREGULAMENTde organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale