ORDIN nr. 1.193 din 29 septembrie 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi m) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 26 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul transporturilor,

  Liviu Ionuţ Moşteanu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 29 septembrie 2016.Nr. 1.193.  +  AnexăREGLEMENTARI 29/09/2016