ORDIN nr. 278 din 12 octombrie 2016privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2017
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016  Având în vedere art. 7 pct. 14 şi art. 20 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2017, în conformitate cu "Standardul Internaţional Lista Interzisă - 2017 al Agenţiei Mondiale Anti-Doping", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.  +  Articolul 3La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 224/2015 privind aprobarea Listei interzise pe anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

  Graziela Elena Vâjială
  Bucureşti, 12 octombrie 2016.Nr. 278.  +  AnexăCODUL MONDIAL ANTI-DOPINGSTANDARD INTERNAŢIONALLista interzisă pentru anul 2017AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGTextul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2017. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE PERMANENT │ │ (ÎN COMPETIŢIE ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘Conform art. 4.2.2 din Codul Mondial Anti-Doping, toate substanţele interzise vor fi considerate "substanţe specifice", cu excepţia substanţelor din clasele S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3.SUBSTANŢE INTERZISES0. Substanţe neaprobateOrice substanţă farmacologică, care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale Listei şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale de reglementare în domeniul sănătăţii pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanţe "designer", substanţe aprobate doar pentru uz veterinar), este interzisă permanent.S1. Agenţi anaboliciAgenţii anabolici sunt interzişi.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)a)SAA exogeni*, incluzând:- 1-androstendiol (5alfa-androst-1-en-3beta,17beta-diol); 1-androstendionă (5alfa-androst-1-en-3,17-dionă); 1-testosteron (17beta-hidroxi-5alfa-androst-1-en-3-onă); 4-hidroxitestosteron (4,17beta-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); bolandiol (estr-4-en-3beta,17beta-diol); bolasteron; calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17alfa-ol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17beta-hidroxi-17alfa-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17alfa-metil-5alfa-androst-2-en-17beta-ol); drostanolon; etilestrenol (19-norpregna-4-en-17alfa-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17alfa-metil[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5alfa-androstan-17beta-ol); gestrinonă; mestanolon; mesterolon; metandienonă (17beta-hidroxi-17alfa-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17beta-hidroxi-2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-onă); metildienolon (17beta-hidroxi-17alfa-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17beta-hidroxi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17beta-hidroxi-17alfa-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17beta-hidroxi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17beta-[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1'Hpirazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; tetrahidrogestrinonă (17-hidroxi-18alfa-homo-19-nor-17alfa-pregna-4,9,11-trien-3-onă); trenbolon (17beta-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă)şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e); b) SAA endogeni** când s-au administrat exogen:- 19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol); 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); androstendiol (androst-5-en-3beta,17beta-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17beta-hidroxi-5alfa-androstan-3-onă); nandrolon (19-nortestosteron); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3beta-hidroxiandrost-5-en-17-onă); testosteron,precum şi metaboliţii şi izomerii acestora, incluzând, dar nelimitându-se la:- 3beta-hydroxy-5alfa-androstan-17-onă; 5alfa-androst-2-en-17-onă; 5alfa-androstan-3alfa,17alfa-diol; 5alfa-androstan-3alfa,17beta-diol; 5alfa-androstan-3beta, 17alfa-diol; 5alfa-androstan-3beta,17beta-diol; 5beta-androstan-3alfa,17beta-diol; 7alfa-hidroxi-DHEA; 7beta-hidroxi-DHEA; 4-androstendiol (androst-4-en-3beta,17beta-diol); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); 7-ceto-DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon; androst-4-en-3alfa,17alfa-diol; androst-4-en-3alfa,17beta-diol; androst-4-en-3beta,17alfa-diol; androst-5-en-3alfa,17alfa-diol; androst-5-en-3alfa,17beta-diol; androst-5-en-3beta,17alfa-diol; androsteron; epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; etiocolanolon.2. Alţi agenţi anaboliciIncluzând, dar nelimitându-se la:- clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni (SARMs, de exemplu andarină sau ostarină), tibolon, zeranol, zilpaterol. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │În această secţiune: │ │* "exogen" se referă la substanţele care, în mod normal, nu sunt produse │ │de organism în mod natural; │ │** "endogen" se referă la substanţele care, în mod normal, sunt produse de│ │organism în mod natural. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘S2. Hormoni peptidici, factori de creştere, substanţe înrudite şi mimeticeSunt interzise următoarele substanţe şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):1. Agonişti ai receptorilor eritropoietinei:1.1. Agenţi de stimulare a eritropoiezei (ESAs) incluzând, de exemplu: darbepoetina (dEPO), eritropoietina (EPO), EPO-Fc; peptide mimetice EPO (EMP), de exemplu CNTO 530 şi peginesatida, inhibitori GATA, de exexemplu, K-11706, metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA), inhibitori ai factorului de creştere şi transformare - beta (TGF-beta), de exemplu, sotatercept, luspatercept.1.2. Agonişti non-eritropoietici ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu: ARA-290, EPO asialo, EPO carbamilată2. Stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu cobalt, molidustat şi roxadustat (FG-4592) şi activatori ai HIF, de exemplu argon şi xenon3. Gonadotropina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi, de exemplu buserelin, gonadorelin şi leuprorelin4. Corticotropinele şi factorii lor de eliberare, de exemplu corticorelin5. Hormonul de creştere (GH) şi factorii săi de eliberare incluzând:- hormonul de eliberare a hormonului de creştere (GHRH) şi analogii săi, de exemplu CJC-1295, sermorelin şi tesamorelin;- stimulatori ai secretorilor hormonului de creştere (GHS), de exemplu grelin şi mimetice de grelin, de exemplu anamorelin şi ipamorelin;- peptide de eliberare ale GH (GHRP), de exemplu alexamorelin, GHRP-6, hexarelin şi pralmorelin (GHRP-2).În plus, sunt interzişi următorii factori de creştere:- factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factorul de creştere a hepatocitelor (HGF), factorul de creştere-1 insulinic (IGF-1) şi analogii săi, factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF), factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF), precum şi orice alt factor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.S3. Beta-2 agoniştiToţi beta-2 agoniştii selectivi şi nonselectivi, inclusiv toţi izomerii optici, sunt interzişi.Includ, fără a se limita la: fenoterol, formoterol, higenamină, indacaterol, olodaterol, procaterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutalină, vilanterol.Cu următoarele excepţii:- salbutamolul inhalat: maximum 1.600 micrograme la 24 de ore, fără a depăşi 800 micrograme la 12 ore;- formoterolul inhalat: doza maximă 54 micrograme la 24 de ore;- salmeterolul inhalat, maximum 200 micrograme la 24 de ore.Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare) de până la limita maximă indicată mai sus.S4. Hormoni şi modulatori metaboliciUrmătorii hormoni şi modulatori metabolici sunt interzişi:1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), androsta-3,5-dien-7,17-dionă (arimistan), exemestan, formestan, letrozol, testolactonă.2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERM), incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen.3. Alte substanţe antiestrogenice, incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant.4. Agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei.5. Modulatori metabolici:5.1. Activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu AICAR; şi agonişti ai receptorilor delta activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPARdelta), de exemplu GW 1516);5.2. Insuline şi mimetice de insulină;5.3. Meldonium;5.4. Trimetazidina.S5. Diuretice şi agenţi mascatoriUrmătoarele diuretice şi agenţi mascatori, precum şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise.Acestea includ, dar nu se limitează la:- desmopresina, probenecid, substituenţi de plasmă, de exemplu glicerol şi administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon şi manitol;- acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide, de exemplu bendroflumetiazidă, clorotiazidă şi hidroclorotiazidă, triamteren şi vaptani, de exemplu tolvaptan.Cu excepţia:- drospirenona, pamabrom şi utilizarea oftalmică a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de exemplu, dorzolamida, brinzolamida);- administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară.Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiţie, după caz, a oricărei cantităţi a uneia dintre următoarele substanţe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, catină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină, în combinaţie cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers, cu excepţia cazului în care sportivul are o scutire de uz terapeutic acordată pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.METODE INTERZISEM1. Manipularea sângelui şi a componentelor sângeluiSunt interzise următoarele:1. administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roşii de orice origine, în sistemul circulator;2. creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen.Include, fără a se limita la: perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină şi produşii de hemoglobină micro-încapsulată, cu excepţia oxigenului suplimentar prin inhalare;3. orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau a componentelor sângelui, prin mijloace fizice sau chimice.M2. Manipularea chimică şi fizicăSunt interzise următoarele:1. falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping.Include, dar nu se limitează la: substituţia şi/sau alterarea urinei, de exemplu proteazele;2. infuziile şi/sau injecţiile intravenoase cu mai mult de 50 mL într-o perioadă de 6 ore, cu excepţia celor efectuate în mod legitim pe parcursul internărilor în spital, al procedurilor chirurgicale sau al investigaţiilor clinice.M3. Dopajul geneticSunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă:1. transferul de polimeri ai acizilor nucleici sau analogi ai acizilor nucleici;2. utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SUBSTANŢE ŞI METODE │ │ INTERZISE ÎN COMPETIŢIE │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘Pe lângă categoriile S0-S5 şi M1-M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:SUBSTANŢE INTERZISES6. StimulenteToate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici, de exemplu d- şi l-, acolo unde este cazul, sunt interzise.Stimulentele includ: a) stimulente nespecifice:- adrafinil; amfepramonă; amfetamină; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; fonturacetam [4-fenilpiracetam(carfedon)]; furfenorex; lisdexamfetamină; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fentermină; prenilamină; prolintan.Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică; b) stimulente specificeInclud, dar nu se limitează la:- 4-metilhexan-2-amină (metilhexanamină); benzfetamină; catină**); catinonă şi analogii săi, de exemplu mefedrona, metedrona şi alfa-pirolidinovalerofenonă; dimetilamfetamină, efedrină***); epinefrină****)(adrenalină); etamivan; etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; hidroxiamfetamină (parahidroamfetamină); izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilenedioximetamfetamină; metilefedrină***); metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol; fenetilamină şi derivaţii săi; fenmetrazină; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină*****); selegilină; sibutramină; stricnină; tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină); tuaminoheptan; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e). Notă

  ──────────

  **) Catina: interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.

  ***) Efedrina şi metilefedrina: interzise, atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.

  ****) Epinefrină (adrenalină): nu este interzisă în administrarea locală, de exemplu nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenţii anestezici locali.

  *****) Pseudoefedrina: interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.

  ──────────
  Cu excepţia:- clonidinei;- derivaţilor de imidazol pentru uz local/oftalmic şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2017*). Notă

  ──────────

  *) Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol şi sinefrină: aceste substanţe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2017 şi nu sunt considerate substanţe interzise.

  ──────────
  S7. NarcoticeSunt interzise următoarele:- buprenorfina, dextromoramida, diamorfina (heroină), fentanil şi derivaţii săi, hidromorfona, metadona, morfina, nicomorfina, oxicodona, oximorfona, pentazocina, petidina.S8. CanabinoideSunt interzise:- delta 9-tetrahidrocanabinol (THC) natural, de exemplu canabis, haşiş şi marijuana sau sintetic;- canabimimeticele, de exemplu ierburile "Spice", JWH-018, JWH-073, HU-210.S9. GlucocorticoiziToţi glucocorticoizii sunt interzişi în administrarea orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SUBSTANŢE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘P1. AlcoolAlcoolul (etanolul) este interzis numai în competiţie, în sporturile menţionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraţiei şi/sau a sângelui. Pragul de infracţiune doping este echivalent cu o concentraţie de alcool în sânge de 0,10g/L.- Sporturi de aer (FAI)- Tir cu arcul (WA)- Automobilism (FIA)- Bărci cu motor (UIM)P2. Beta-blocanteBeta-blocantele sunt interzise doar în competiţie în următoarele sporturi, iar acolo unde este menţionat, şi în afara competiţiei:- Tir cu arcul (WA)*)- Automobilism (FIA)- Biliard (toate disciplinele) (WCBS)- Darts (WDF)- Golf (IGF)- Tir (ISSF, IPC)*) Notă

  ──────────

  *) Interzise şi în afara competiţiei.

  ──────────
  - Schi/Snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big air- Sporturi subacvatice (CMAS) în apneea cu greutate constantă cu sau fără palme, apneea dinamică cu sau fără palme, apneea cu imersie liberă, apneea "jump blue", vânătoare subacvatică, apneea statică, tir cu harponul şi apneea cu greutate variabilă.Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele:- acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGPROGRAMUL DE MONITORIZARE PE 2017**) Notă

  ──────────

  **) Codul Mondial Anti-Doping (articolul 4.5) stipulează: "AMAD, în colaborare cu semnatarii şi guvernele, va stabili un program de monitorizare referitor la substanţele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze modele de utilizare abuzivă în sport."

  ──────────
  Următoarele substanţe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2017:1. Stimulente: numai în competiţie: bupropion, cafeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrol şi sinefrina.2. Narcotice: numai în competiţie: codeina, mitraginina şi tramadol.3. Glucocorticoizi: în competiţie (pe alte căi de administrare decât cea orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală) şi în afara competiţiei (pe toate căile de administrare)4. Telmisartan: în competiţie şi în afara competiţiei5. Beta-2-agonişti: în competiţie şi în afara competiţiei: orice combinaţie de beta-2-agonişti
  -----