HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă(actualizată până la data de 21 octombrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2001 privind declararea lunară a obligaţiilor de plata la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 17 octombrie 2001.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul muncii

  şi solidarităţii sociale,

  Marian Sârbu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Ministrul administraţiei publice,

  Octav Cozmâncă
  NORMA 20/02/2002