ORDIN nr. 157 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea costului serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 18 octombrie 2016    Văzând considerentele din Referatul de aprobare nr. 4.070.962/2016,având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) şi art. 11 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de faptul că efectul actului propus se produce într-o singură aplicare, la data aprobării costului serviciului de copiere, şi că astfel ordinul are caracter individual,că deşi art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituie obligaţia publicităţii doar pentru actele normative, nu şi pentru cele cu caracter individual,luând în considerare că publicitatea acestui act constituie premisa pentru asigurarea accesului liber al cetăţenilor la informaţiile disponibile în format pe hârtie, în condiţii de transparenţă, şi prezintă utilitate practică pentru toate unităţile Ministerului Afacerilor Interne,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă costul serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aferent unei operaţiuni tehnice de copiere, astfel: a) 0,5 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A4 sau inferior; b) 0,6 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A3.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul afacerilor interne,

    Ioan-Dragoş Tudorache
    Bucureşti, 10 octombrie 2016.Nr. 157.------