HOTĂRÂRE nr. 38 din 17 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (1)-(3), (9) şi (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Nota Departamentului pentru coordonarea filialelor şi relaţia cu autorităţile locale nr. 26.363 din 10 octombrie 2016,în temeiul art. 104 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre:  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 10 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:- Punctul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"39. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Vaslui - Afrăsinei Angela;".  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii

  Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 17 octombrie 2016.Nr. 38.------