LEGE nr. 177 din 7 octombrie 2016pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie ziua de 21 noiembrie ca Ziua Limbii Sârbe.  +  Articolul 2 (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Sârbe, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii sârbe se organizează manifestări dedicate acestei zile. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii pot sprijini logistic şi/sau financiar, după caz, sărbătorirea acestei zile.  +  Articolul 3În instituţiile de învăţământ în care este studiată limba sârbă, în ziua de 21 noiembrie se organizează programe cultural-artistice dedicate acestei sărbători.  +  Articolul 4Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor momente sau aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON

  POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 7 octombrie 2016.Nr. 177.-----