ORDIN nr. 968/5.194/1.945/714/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 968 din 25 august 2016
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Nr. 5.194 din 16 septembrie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 714 din 5 septembrie 2016
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 1.945 din 22 septembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV3.157 din 25 august 2016 al Direcției generale asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, nr. 373DGIP din 16 septembrie 2016 al Direcției generale învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, nr. 373DGIP din 16 septembrie 2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și nr. DG/583 din 5 septembrie 2016 al directorului general din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, ministrul educației naționale și cercetării științifice, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, unitățile sanitare, precum și unitățile din subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi
  p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Iolanda Mihaela Stăniloiu,
  secretar de stat
   +  ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate,educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburăride sănătate mintală asociate