ORDIN nr. 1.116 din 10 octombrie 2016privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 20 noiembrie 2016
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.695 din 10 octombrie 2016 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 18 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) şi al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se stabilesc specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 20 noiembrie 2016, după cum urmează: anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie pediatrică, epidemiologie, gastroenetrologie pediatrică, genetică medicală, hematologie, medicină sportivă, neonatologie, oncologie medicală, oncologie şi hematologie pediatrică, nefrologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică şi radioterapie.  +  Articolul 2Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 10 octombrie 2016.Nr. 1.116.------