ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006  Având în vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică nr. E.N. 2.450/2006,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, prevăzute în anexele nr. 1-4.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Autoritatea de sănătate publică, Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, ministerele cu rețea sanitară proprie, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, inspecțiile sanitare de stat județene și a municipiului București, spitalele publice și private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3^1La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.144 din 15 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 22 septembrie 2006.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  București, 26 iulie 2006.Nr. 914.  +  Anexa 1NORMA
  privind procedura de autorizare sanitară de funcționare a spitalului
   +  Anexa 2NORMA
  privind organizarea funcțională generală a spitalului
   +  Anexa 3NORMA
  privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital
   +  Anexa 4NORMA
  privind asigurarea condițiilor generale de igienă
   +  Anexa 5Dotarea minimă pentru acordarea serviciilor de urgență┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                       DISPOZITIVE ȘI MATERIALE                                        │├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┤│   UTILIZARE                     │                      REPER                   │CANTI-││                                 │                                              │TATE  ││                                 │                                              │MINIMĂ│├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│CALEA AERIANĂ                    │SET CĂI OROFARINGIENE (ADULT/COPIL)           │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │ASPIRATOR SECREȚII                            │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │SONDĂ ASPIRAȚIE RIGIDĂ TIP YANKAUER           │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │SONDĂ ASPIRAȚIE FLEXIBILĂ MĂRIMI DIFERITE     │  2   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │PENSĂ MCGILL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)    │  2   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│RESPIRAȚIE                       │BALON VENTILAȚIE (ADULT/COPIL)                │  2   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │MASCĂ VENTILAȚIE MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)│  4   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │MASCĂ ADMINISTRARE OXIGEN (ADULT/COPIL)       │  2   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │TUB OXIGEN PORTABIL (5 L)                     │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│CIRCULAȚIE                       │DEFIBRILATOR SEMIAUTOMAT                      │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │TENSIOMETRU MANUAL                            │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │STETOSCOP                                     │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │CANULĂ ACCES INTRAVENOS DIFERITE MĂRIMI       │  5   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │TRUSĂ PERFUZIE                                │  2   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │SERINGĂ 5 ML                                  │  5   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │SERINGĂ 10 ML                                 │  5   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│TRAUMĂ                           │GULER CERVICAL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)  │  2   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │FAȘĂ DIFERITE DIMENSIUNI                      │ 10   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │PANSAMENT STERIL DIFERITE DIMENSIUNI          │  5   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │LEUCOPLAST ROLĂ                               │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │MĂNUȘI EXAMINARE                              │ 10   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │MĂNUȘI STERILE PERECHI                        │  5   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │ALCOOL SANITAR FLACON                         │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │SOLUȚIE ANTISEPTICĂ FLACON                    │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│ALTELE                           │GLUCOMETRU                                    │  1   │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│                                 │PULSOXIMETRU PORTABIL                         │  1   │├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┤│                                     MEDICAMENTE                                       │├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┤│          DENUMIRE               │          FORMA DE PREZENTARE                 │CANTI-││                                 │                                              │TATE  ││                                 │                                              │MINIMĂ│├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│ADRENALINĂ                       │FIOLE                                         │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│ATROPINĂ                         │FIOLE                                         │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│AMIODARONĂ                       │FIOLE                                         │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│GLUCOZĂ 33%                      │FIOLE                                         │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│NITROGLICERINĂ SPRAY             │FLACON                                        │   1  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│ASPIRINĂ                         │CP                                            │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│DIAZEPAM                         │FIOLE                                         │   2  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│METOPROLOL                       │CP                                            │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│CAPTOPRIL                        │CP                                            │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│AMLODIPINĂ                       │CP                                            │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│FUROSEMID                        │FIOLE                                         │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│HEMISUCCINAT HIDROCORTIZON 100 MG│FIOLE                                         │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│ALGOCALMIN                       │CP                                            │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│ALGOCALMIN                       │FIOLE                                         │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│PARACETAMOL                      │CP                                            │   5  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│BETA2 MIMETIC INHALATOR          │FLACON                                        │   1  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│ANTIHIPERTENSIV INJECTABIL       │FIOLE                                         │   2  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│METOCLOPRAMID                    │FIOLE                                         │   2  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│ANTISPASTIC INJECTABIL           │FIOLE                                         │   2  │├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┤│                        SOLUȚII PERFUZABILE                                            │├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────┤│          DENUMIRE               │          FORMA DE PREZENTARE                 │CANTI-││                                 │                                              │TATE  ││                                 │                                              │MINIMĂ│├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│SER FIZIOLOGIC 500 ML            │FLACON                                        │   2  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│GLUCOZĂ 5% 500 ML                │FLACON                                        │   1  │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┤│GLUCOZĂ 10% 500 ML               │FLACON                                        │   1  │└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┘ (la 07-10-2016, Anexa 5 a fost introdusă de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.096 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 07 octombrie 2016 )