ORDIN nr. 1.102 din 30 septembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.043/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 6 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.294 din 30 septembrie 2016, întocmit de Direcția generală buget și contabilitate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.043/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  București, 30 septembrie 2016.Nr. 1.102.  +  ANEXĂ*) Notă
  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  -----