ORDIN nr. 1.053 din 13 septembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 octombrie 2016  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcției management și structuri unități sanitare nr. VVV 3.678 din 13 septembrie 2016;– Adresa Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București nr. 3.553/2016,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.321/2010*) pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ București. Notă
  *) Ordinul ministrului sănătății nr. 1.321/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  București, 13 septembrie 2016.Nr. 1.053.  +  ANEXĂREGULAMENT din 13 septembrie 2016----