ORDIN nr. 3.771 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național al Patrimoniului și a organigramei acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 6 octombrie 2016    În considerarea prevederilor art. II alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) și ale art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național al Patrimoniului, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă organigrama Institutului Național al Patrimoniului, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Corina Șuteu
    București, 20 septembrie 2016.Nr. 3.771.  +  ANEXA Nr. 1REGULAMENT 20/09/2016  +  ANEXA Nr. 2 (la 25-08-2017, ANEXA Nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.526 din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 25 august 2017 ) ----