ORDIN nr. 1.109 din 6 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios nr. VVV/4.461 din 6 octombrie 2016,având în vedere prevederile art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Specialitățile obținute anterior prezentului ordin, precum și cele în curs de derulare rămân valabile. Medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți continuă pregătirea conform duratei de pregătire și curriculei în vigoare la data intrării în rezidențiat.2. Anexa „Nomenclator de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală resurse umane, juridic și contencios și celelalte direcții din Ministerul Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  București, 6 octombrie 2016.Nr. 1.109.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 1.509/2008)
  NOMENCLATOR
  de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  I. DOMENIUL MEDICINĂI.1. Specialități cliniceI.1.1. Grupa specialităților medicale
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  1.Alergologie și imunologie clinică4 ani
  2.Anestezie și terapie intensivă5 ani
  3.Boli infecțioase4 ani
  4.Cardiologie6 ani
  5.Cardiologie pediatrică*5 ani
  6.Dermatovenerologie4 ani
  7.Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice*5 ani
  8.Endocrinologie5 ani
  9.Expertiza medicală a capacității de muncă*3 ani
  10.Farmacologie clinică4 ani
  11.Gastroenterologie5 ani
  12.Gastroenterologie pediatrică*5 ani
  13.Genetică medicală4 ani
  14.Geriatrie și gerontologie5 ani
  15.Hematologie5 ani
  16.Medicină de familie4 ani
  17.Medicină de urgență5 ani
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  18.Medicină internă5 ani
  19.Medicină fizică și de reabilitare4 ani
  20.Medicina muncii4 ani
  21.Medicină sportivă**4 ani
  22.Nefrologie5 ani
  23.Nefrologie pediatrică*5 ani
  24.Neonatologie*5 ani
  25.Neurologie5 ani
  26.Neurologie pediatrică*5 ani
  27.Oncologie medicală5 ani
  28.Oncologie și hematologie pediatrică*5 ani
  29.Pediatrie5 ani
  30.Pneumologie5 ani
  31.Pneumologie pediatrică*5 ani
  32.Psihiatrie5 ani
  33.Psihiatrie pediatrică5 ani
  34.Radioterapie4 ani
  35.Reumatologie5 ani
  I.1.2. Grupa specialităților chirurgicale
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  36.Chirurgie cardiovasculară**6 ani
  37.Chirurgie generală6 ani
  38.Chirurgie orală și maxilo-facială***5 ani
  39.Chirurgie pediatrică5 ani
  40.Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă5 ani
  41.Chirurgie toracică6 ani
  42.Chirurgie vasculară5 ani
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  43.Neurochirurgie 6 ani
  44.Obstetrică-ginecologie5 ani
  45.Oftalmologie4 ani
  46.Ortopedie pediatrică*6 ani
  47.Ortopedie și traumatologie5 ani
  48.Otorinolaringologie4 ani
  49.Urologie5 ani
  I.2. Specialități paraclinice
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  1.Anatomie patologică5 ani
  2.Epidemiologie*3 ani
  3.Igienă*3 ani
  4.Medicină de laborator4 ani
  5.Medicină legală*4 ani
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  6.Medicină nucleară4 ani
  7.Microbiologie medicală*4 ani
  8.Radiologie-imagistică medicală5 ani
  9.Sănătate publică și management4 ani
  II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  1.Chirurgie dento-alveolară3 ani
  2.Ortodonție și ortopedie dento-facială3 ani
  3.Endodonție*3 ani
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  4.Parodontologie*3 ani
  5.Pedodonție*3 ani
  6.Protetică dentară*3 ani
  III. DOMENIUL FARMACIE
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  1.Farmacie clinică*3 ani
  Nr. crt.Denumirea specialitățiiDurata de pregătire
  2.Laborator farmaceutic*3 ani
  Notă
  * Specialități care nu beneficiază de recunoaștere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  ** Specialități în curs de armonizare.
  *** Specialitate chirurgicală cu acces special.
  ----