ORDIN nr. 1.086 din 27 septembrie 2016pentru modificarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.395/2016 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere:- art. 28 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 34 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul ILa articolul 16 din Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis din 22 martie 1996, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În unităţile de preşcolari şi şcolari se va urmări desfăşurarea activităţii în condiţiile unui regim de activitate şi de odihnă corespunzător capacităţii de efort a diferitelor grupe de vârstă (tabelul nr. 1). Grupele cu program normal din învăţământul preşcolar, cu copii de 5-6 ani, se pot organiza, în cazuri justificate, şi în perioada după-amiezii, în intervalul orar 14,00-19,00. Organizarea acestora necesită acordul părinţilor, precum şi avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se va acorda în următoarele condiţii: a) numărul de cereri pentru încadrarea în grădiniţe cu orar normal depăşeşte capacitatea sistemului de învăţământ preşcolar de a asigura locurile necesare în grădiniţe cu orar normal, în serii organizate dimineaţa; b) organizarea seriilor de dimineaţă şi după-amiază cu respectarea unei pauze de cel puţin o oră între acestea, în vederea efectuării operaţiunilor de aerisire şi curăţenie specifice; c) să se asigure rotaţia celor două serii, cel puţin semestrial."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 27 septembrie 2016.Nr. 1.086.----