ORDIN nr. 777 din 26 mai 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii"(actualizat până la data de 30 septembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • ----------Având în vedere prevederile Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba reglementarea tehnica "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor, execuţiei lucrărilor şi construcţiilor" şi a "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 70/N/1999 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii" şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.022/2002 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 77/N/1996 îşi încetează valabilitatea. (2) Specialiştii atestaţi pe baza prevederilor ordinelor prevăzute la alin. (1) îşi menţin calitatea pentru care au fost atestaţi.  +  Articolul 4Direcţia generală tehnică în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  p. Ministrul lucrărilor publice,

  transporturilor şi locuinţei,

  Traian Panait,

  secretar de stat
  Bucureşti, 26 mai 2003.Nr. 777.  +  AnexăREGLEMENTARI 26/05/2003