HOTĂRÂRE nr. 53 din 16 ianuarie 2008 (*actualizată*)privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române(actualizată până la data de 20 februarie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 29 alin. (3) şi al art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se recunoaşte Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul Prezidului Marii Adunări Naţionale nr. 233/1949 pentru aprobarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, nepublicat, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul culturii

  şi cultelor,

  Adrian Iorgulescu
  Bucureşti, 16 ianuarie 2008.Nr. 53.  +  AnexăSTATUT 16/01/2008