ORDIN nr. 658 din 15 mai 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional(actualizat până la data de 19 septembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Văzând Referatul de aprobare al Serviciului de achiziţii publice nr. E.N. 4.926 din 14 mai 2013,având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice, centralizată,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pentru produsele şi serviciile prevăzute în lista menţionată la art. 1, unităţile sanitare publice pot achiziţiona cantităţile necesare pentru perioada care nu depăşeşte primul semestru al anului 2013.  +  Articolul 3Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Gheorghe-Eugen Nicolăescu
    Bucureşti, 15 mai 2013.Nr. 658.  +  AnexăLISTAmedicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelormedicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor,combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentrucare se organizează proceduri de achiziţie centralizatela nivel naţional  +  Secţiunea I Dispozitive medicale┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii ionizante, medicină ││ │ nucleară, rezonanţă magnetică şi ultrasunete │├───┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│ 1│ 1 │Aparate de radiologie fixă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│ 2 │Aparate de radiologie mobilă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│ 3 │Computer tomograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│ 4 │Angiograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│ 5 │Osteodensitometru │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│ 6 │Echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│ 7 │Simulator computer tomograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│ 8 │Simulator pentru radioterapie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│ 9 │ Echipamente pentru medicină nucleară şi radioterapie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│ 10│Masă de radiologie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru anestezie şi terapie intensivă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│ 1 │Aparat de anestezie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│ 2 │Aparat de ventilaţie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│ 3 │Defibrilator │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│ 4 │Monitor pacient, module şi centrale de monitorizare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│ 5 │Pat ATI │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│ 6 │Injectomate │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│ 7 │Pompe de administrat lichide │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente cardiovasculare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ 1 │Stenturi şi accesorii │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│ │Ac puncţie Seldinger │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│ │Seturi introducătoare pentru abord femural │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│ │Seturi introducătoare pentru abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│ │Ghid scurt teflonat, 0,035", cu vârf în J │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│ │Ghid lung teflonat, 0,035", cu vârf în J │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│ │Ghid teflonat 0,035", extradur, cu vârf în J │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│ │Ghid hidrofilic 0,035" │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│ │Catetere de diagnostic angiografic coronarian │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│ │Catetere de diagnostic specifice pentru abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│ │Cateter Swan-Ganz │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│ │Seturi diagnostic coronarografie abord femural │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│ │Seturi diagnostic coronarografie abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│ │Tub de legătură cu transductorul de presiune │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│ │Tub de legătură la seringa de angiografie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│ │Tub de legătură scurt │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│ │Robinet cu 5 căi (maniford) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│ │Robinet cu 3 căi │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│ │Pachet câmp steril specific pentru angiografie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│ │Seringi de presiune pentru injectare manuală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│ │Set accesorii PCI │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│ │Sondă ghid pentru PCI cu abord femural │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│ │Sondă ghid cu suport înalt │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│ │Sondă ghid specifică pentru PCI cu abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│ │Sondă ghid fără teacă (sheatless) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│ │Ghid dirijabil pentru PCI 0,014" │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│ │Ghid dirijabil 0,014", hidrofil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│ │Ghid dirijabil 0,014" cu suport sporit │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│ │Ghid dirijabil 0,014" pentru dezobstrucţii ocluzii cronice │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│ │Ghid dirijabil 0,014" cu vârf moale acoperit cu polimer pentru │ ││ │ │dezobstrucţii retrograde │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│ │Sonde de aspiraţie pentru trombi intracoronarieni │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 48│ │Microcateter (cateter de suport pentru dezobstrucţii coronariene) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 49│ │Balon de angioplastie coronariană monorail │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 50│ │Balon coronarian cu profil mic pentru dezobstrucţii cronice │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 51│ │Balon coronarian necompliant │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 52│ │Balon coronarian coaxial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 53│ │Balon coronarian pentru postdilatare cu diametre mari │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 54│ │Balon coronarian cu lame tăietoare (cutting baloon) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 55│ │Balon impregnat cu substanţă activă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 56│ │Sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 57│ │Sistem de compresie după abord radial │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 58│ │Filtru de protecţie împotriva embolizării distale pentru │ ││ │ │dilatările de bypass │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 59│ │Pachet sistem de compresie mecanică femurală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 60│ │Stent mecanic dedicat procedurilor de angioplastie primară │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 61│ │Stent metalic dedicat procedurilor de dilatare coronariană │ ││ │ │dificile, inclusiv în infarctul miocardic acut │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 62│ │Stent coronarian pentru leziuni de bifurcaţie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 63│ │Stent-graft coronarian │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 64│ │Stent farmacologic activ cu polimer biodegradabil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 65│ │Stent farmacologic activ cu polimer fix │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 66│ │Stent specific pentru dilatări artere renale şi artere coronariene│ ││ │ │cu diametru mare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│ │ 2 │Dispozitive vasculare periferice şi aortice şi proteze cardiace ││ │ │valvulare │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│ │ │Valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 67│ │1.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, │ ││ │ │inel de sutură standard │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 68│ │1.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, │ ││ │ │inel de sutură de dimensiune redusă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 69│ │1.3 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, │ ││ │ │total supraanulară │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 70│ │2.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 71│ │2.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală, │ ││ │ │dimensiune unică adaptabilă pentru dimensiuni variabile pentru │ ││ │ │inel mitral │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Valve biologice din pericard bovin │ │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 72│ │3.1 Valve biologice din pericard bovin │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia │ ││ │ │aortică │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 73│ │4.1. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia│ ││ │ │aortică, cu proteză liniară │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 74│ │4.2. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia│ ││ │ │aortică, cu proteză cu sinusuri valsalva │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Valve aortice transcateter │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 75│ │5.1 Valvă aortică transcateter abord transfemural │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 76│ │5.2 Valvă aortică transcateter abord transapical │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Inele de anuloplastie valvă mitrală şi tricuspidă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 77│ │6.1 Inel anuloplastie semiflexibil pentru valvă mitrală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 78│ │6.2 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă mitrală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 79│ │6.3 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă tricuspidă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 80│ │6.4 Inel anuloplastie insuficienţă mitrală tip III b │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 81│ │6.5 Inel anuloplastie cardiomiopatie dilatativă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Stentgrafturi aortice pentru disecţii şi anevrisme │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 82│ │7.1 Stentgraft toracic hibrid │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 83│ │7.2 Stent toracic autoexpandabil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 84│ │7.3 Stentgraft toracic autoexpandabil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 85│ │7.4 Stentgraft abdominal bifurcat autoexpandabil │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Proteze vasculare ţesute │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 86│ │8.1 Proteză vasculară pentru aorta toracică.12.34/30 │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 87│ │8.2 Proteză vasculară bifurcată colagenată │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 88│ │8.3 Proteză liniară colagenată Ø 8 mm │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 89│ │8.4 Proteză vasculară bifurcată colagenată impregnată cu argint │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 90│ │8.5 Proteză vasculară liniară colagenată impregnată cu │ ││ │ │argint 8 mm/70 cm │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Proteze vasculare din PTFE │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 91│ │9.1 Proteză vasculară liniară PTFE, dreapta │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 92│ │9.2 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 93│ │9.3 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală │ ││ │ │pentru fistulă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 94│ │9.4 Proteză vasculară liniară PTFE, perete spirală │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │10.1. Valve biologice din cuspe aortice porcine cu stent │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │11.1. Stentgraft toracic │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │12.1. Stentgraft abdominal bifurcat │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ 3 │Stimulatoare implantabile şi accesorii │ │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 95│ │Stimulatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 96│ │Stimulatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 97│ │Stimulatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 98│ │Defibrilatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 99│ │Defibrilatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│100│ │Defibrilatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ ││ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│101│ │Stimulatoare cardiace de uz pediatric │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│102│ │Sonde de stimulare cardiacă endocardică (tipul A - bazal, │ ││ │ │tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│103│ │Sonde de stimulare a ventriculului stâng via sinus coronar │ ││ │ │(tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│104│ │Sonde de stimulare cardiacă epicardică │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│105│ │Sonde implantabile de defibrilare (tipul A - bazal şi tipul B - │ ││ │ │compatibil RMN) │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│106│ │Kit introducător de sinus coronar şi Kit introducător peel-away │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru endoscopie │ │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│107│ │Sistem complet pentru endoscopie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│108│ │Trusă pentru videoendoscopie digestivă │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│109│ │Ecograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│110│ │Ecograf doppler │ + │├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│110^1 │Sisteme de neuronavigaţie ultrasonografică │ + │├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│111│ │Sistem integrat de neuronavigaţie ultrasonografică │ + │├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│111^1 │Echipamente pentru diagnostic │ + │├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│112│ │Electrocardiograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│113│ │Electroencefalograf │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru neonatologie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│114│ │Incubator nou-născuţi │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│115│ │Masă radiantă pentru resuscitare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru urologie │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│116│ │Litotriptor extracorporeal │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente pentru transport intraspitalicesc şi de utilizare │ ││ │ │în UPU/CPU │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│117│ │Pat pentru transfer şi resuscitare │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│118│ │Targă pentru transport pacienţi │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│119│ │Cărucior pentru transport pacienţi │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Dispozitive medicale de diagnostic │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│120│ │Teste pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121│ │Teste de rezistenţă genotipică la ARV │ + │├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │ │Echipamente de protecţie │ + │├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^1 │Medii solide de cultură Lownstein - Jensen │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^2 │Medii lichide pentru cultivarea Mycobacterium tuberculosis │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^3 │Medii solide cu antibiogramă pentru medicamente │ ││ │antituberculoase (serie scurtă HR şi serie lungă) │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^4 │Medii lichide cu antibiogramă pentru medicamente antituberculoase │ ││ │antituberculoase │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^5 │Reactivi pentru teste genetice de identificare a complexului │ ││ │Mycobacterium tuberculosis (MTC) şi a rezistenţei la │ ││ │medicamente antituberculoase │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^6 │Teste de identificare prin metode imunocromatografice antigen │ ││ │MPT64 (Ag MPT64) │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^7 │Kit pentru coloraţia Ziehl-Neelsen │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^8 │Kit pentru coloraţia fluorescentă (auramină) │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^9 │Kit pentru identificarea genetică a speciilor din Complexul │ ││ │Mycobacterium tuberculosis │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^10 │Kit pentru identificarea genetică a speciilor de micobacterii │ ││ │netuberculoase comune │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│121^11 │Lame portobiect pentru microscopie │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│122 │Echipamente de protecţie pentru echipajele de intervenţie │ ││ │prespitalicească │ + │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │Dispozitive medicale în scop contraceptiv │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│123 │Dispozitive intrauterine (sterilet) │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│124 │Prezervative │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │Echipamente pentru retinopatia de prematuritate │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│125 │Mixer aer/oxigen │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│126 │Pulsoximetru │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│127 │Laser pentru retinopatia de prematuritate │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│128 │Echipament pentru imagini digitale retiniene │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│129 │Oftalmoscop │ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ │Dozator pentru săpun lichid şi soluţii alcoolice │ │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘Legendă:+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013----------Secţiunea a I "Dispozitive medicale" a fost modificată de pct. 1, 2 şi 3 ale art. I din ORDINUL nr. 974 din 26 august 2016, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016.  +  Secţiunea a II-a Servicii, combustibili şi lubrifianţi┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│ 1│Servicii de asigurare auto tip CASCO │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Servicii de întreţinere aparatură medicală pentru ambulanţe, UPU, │ ││ │terapie intensivă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Servicii de întreţinere aparatură imagistică │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Servicii de reparaţii, întreţinere şi furnizare anvelope pentru │ ││ │ambulanţe │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Combustibil auto │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Lubrifianţi pentru parcul auto │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Servicii de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor medicale │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘Legendă:+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013----------Secţiunea a II-a "Servicii, combustibili şi lubrifianţi" a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 974 din 26 august 2016, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016.  +  Secţiunea a III-a Materiale sanitare┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│ A │Truse pentru traheostomie │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Truse pentru traheostomie percutană cu forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Truse pentru traheostomie percutană cu forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Truse pentru traheostomie percutană cu forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Truse pentru traheostomie percutană fără forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Truse pentru traheostomie percutană fără forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Truse pentru traheostomie percutană fără forceps │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Truse pentru minitraheostomie Seldinger │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Canule de traheostomie nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Canule de traheostomie nr. 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Canule de traheostomie nr. 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Canule de traheostomie nr. 9 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Canule de traheostomie nr. 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ B │Dispozitive de intubaţie │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 5,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 3,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 9,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 10 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 9 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 9 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 28 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ ││ │ mărime 32 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 35 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 37 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 39 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ ││ │mărime 41 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, │ ││ │mărimea 35 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, │ ││ │mărimea 37 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, │ ││ │mărimea 39 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, │ ││ │mărimea 41 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi │ ││ │transport pentru copii │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi │ ││ │transport pentru adulţi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru adulţi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru copil/nou-născut │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│Racord flexibil la sonda de intubaţie orotraheală (adult, copil) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 48│Filtre antibacteriene şi virale pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 49│Filtre antibacteriene şi virale pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 50│Filtre antibacteriene şi virale pentru nou-născut │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 51│Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 52│Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 53│Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru nou-născut │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 54│Mandrene pentru sonde de intubaţie cu dimensiuni între 2,5 şi 4,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 55│Mandrene pentru sonde de intubaţie mai mari de 5,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ C │Dispozitive alternative intubaţiei │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 37 FR│ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 41 FR│ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Mască laringiană nr. 1 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Mască laringiană nr. 1,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Mască laringiană nr. 2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Mască laringiană nr. 2,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Mască laringiană nr. 3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Mască laringiană nr. 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Mască laringiană nr. 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Mască laringiană nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Bujie cu canal oxigenare/introductor │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 11 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 14 Ch │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 19 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ D │Măşti oxigen │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Măşti oxigen simple pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Măşti oxigen simple pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Măşti oxigen cu rezervor pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Măşti oxigen cu rezervor pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Măşti oxigen cu nebulizator pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Măşti oxigen cu nebulizator pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Mască de oxigen tip Venturi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 1 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ E │Pipe Guedel │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Pipe Guedel nr. 000 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Pipe Guedel nr. 00 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Pipe Guedel nr. 0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Pipe Guedel nr. 1 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Pipe Guedel nr. 2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Pipe Guedel nr. 3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Pipe Guedel nr. 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Pipe Guedel nr. 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Pipe Guedel nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ F │Sonde de aspiraţie traheală │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 9 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 12 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 14 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 16 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 18 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Sonde de aspiraţie rigidă tip Yankaeur │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ G │Canule nazale pentru administrarea oxigenului │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ H │Set balon ventilaţie (resuscitator) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru adult, 1500 ml + mască │ ││ │pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru copil, 500-700 ml + mască │ ││ │pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru nou-născut + mască pentru │ ││ │nou-născut │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ I │Dispozitive de drenaj toracic │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 8 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 14 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 20 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 24 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 28 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 32 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 20 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 24 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 28 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 32 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 36 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 40 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Dispozitiv de colectare drenaj toracic tricameral │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ J │Dispozitive de monitorizare EKG │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Gel EKG │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Gel defibrilare │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Set de drenaj suprapubian │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ K │Sonde Blackemore │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 14 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 16 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 18 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 21 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 26 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 28 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ L │Materiale folosite în traume │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Guler cervical reglabil adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Guler cervical reglabil pediatric │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Comprese nesterile 10/10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Comprese sterile 5/5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Comprese sterile 10/10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Comprese sterile 10/20 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Comprese sterile 20/40 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Feşi 10/10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Feşi 10/15 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Feşi 10/20 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Pansament tubular elastic pentru cap │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Faşă elastică 10 cm/5 m │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Faşă elastică 20 cm/5 m │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Vată 100 g │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Vată 200 g │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Comprese pentru arsuri 10/10 cm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Comprese pentru arsuri 20/40 cm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Comprese pentru arsuri 20/60 cm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Comprese pentru arsuri, zona feţei │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Folie izolantă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Pătură pentru arşi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Lame de bisturiu cu mâner nr. 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Lame de bisturiu cu mâner nr. 20 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Lame de bisturiu cu mâner nr. 22 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Lame de bisturiu cu mâner nr. 24 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 1 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 1,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 2,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 3,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 4,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 5,0 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 3 mm/75 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 6 mm/100 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 12 mm/100 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Feşi gipsate 10/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Feşi gipsate 15/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Feşi gipsate 20/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Vată sub gips 10/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│Vată sub gips 20/3 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│Tampoane absorbante 2 x 2 x 2 cm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ M │Sistemul circulator │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Ace de unică folosinţă, G18 x 11/2, 1,10 x 40 mm (roz) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Ace de unică folosinţă, G19 x 11/2, 1,10 x 40 mm (galben) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Ace de unică folosinţă, G21 x 11/2, 0,80 x 40 mm (verde) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Ace de unică folosinţă, G22 x 11/4, 0,70 x 30 mm (fumuriu) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Ace de unică folosinţă, G22 x 11/2 (negru) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Ace de unică folosinţă, G23 x 11/4, 0,60 x 30 mm (albastru) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Ace de unică folosinţă, G25 x 5/8 (intradermic - portocaliu) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Ace de unică folosinţă, G27 x 4/5, injecţii subcutanate │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Adaptor cateter venos 20G, adaptare Luer pentru recoltare pe branulă │ ││ │în vacutainer │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Ace pentru recoltare în sistem vacuum G21 x 1/2 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Holder │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 14 (portocaliu) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 16 (gri) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Cateter de puncţie venoasă periferică nr 18 (verde) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 20 (roz) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 22 (albastru) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 24 (galben) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 26 (mov) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Mini Spike Plus │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Cateter ombilical, mărimea 3 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Cateter ombilical, mărimea 5 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Cateter ombilical, mărimea 8 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Cateter ombilical, mărimea 10 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Cateter ombilical, mărimea 12 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Cateter ombilical, mărimea 14 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Trusă de perfuzie │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Trusă de transfuzie │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Trusă de perfuzie cu micropicurător │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Prelungitor injectomat │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Robineţi 3 căi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Seringă pentru insulină │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Seringă heparinizată 2 ml │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Seringă de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Seringă de 5 ml cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Seringă de 10 ml cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Seringă de 20 ml cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Seringă de 50 ml (sau 50 +10 ml) cu ac │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Seringi tip Guyon (100 ml) │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Set cateter venos central pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Set cateter venos central pentru copil │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 2,5 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 3,5 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 4 mm │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Teacă de protecţie senzor termometru bucal │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Capişon termometru auricular │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ N │Sondaje │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Pahar recoltor pentru urină │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Sonde vezicale neonatologie, CH 6 cu mandren │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Sonde vezicale neonatologie, CH 8 cu mandren │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Sonde vezicale, dimensiunea CH 12 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Sonde vezicale, dimensiunea CH 14 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Sonde vezicale, dimensiunea CH 16 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Sonde vezicale, dimensiunea CH 18 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Sonde vezicale, dimensiunea CH 20 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Sonde vezicale, dimensiunea CH 22 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Sonde vezicale, dimensiunea CH 24 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Sonde Nelaton CH 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Sonde Nelaton CH 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Sonde Nelaton CH 12 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Sonde Nelaton CH 14 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Sonde Nelaton CH 16 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Sonde Nelaton CH 18 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Sonde Tiemann CH 10 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Sonde Tiemann CH 12 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Sonde Tiemann CH 14 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Sonde Tiemann CH 16 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Sonde Tiemann CH 18 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Pungi colectoare de urină pentru nou-născuţi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Pungi colectoare de urină │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Sonde nazogastrice, dimensiunea 6 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Sonde nazogastrice, dimensiunea 8 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Sonde nazogastrice, dimensiunea 12 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Sonde nazogastrice, dimensiunea 14 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Sonde nazogastrice, dimensiunea 16 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Sonde nazogastrice, dimensiunea 18 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Sonde nazogastrice, dimensiunea 20 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Sonde nazogastrice, dimensiunea 22 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Sonde nazogastrice, dimensiunea 24 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Sonde nazogastrice dublu lumen 10 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Sonde nazogastrice dublu lumen 12 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Sonde nazogastrice dublu lumen 14 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Sonde nazogastrice dublu lumen 16 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Sonde nazogastrice dublu lumen 18 FR │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Sonde Faucher 12 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Sonde Faucher 16 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Sonde Faucher 24 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Sonde Faucher 30 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Sonde alimentaţie, dimensiunea 4 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Sonde alimentaţie, dimensiunea 6 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Sonde alimentaţie, dimensiunea 10 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Sonde alimentaţie, dimensiunea 12 CH │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│Pungă colectoare de vărsătură │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│Prezervative urinare M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 48│Prezervative urinare L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 49│Prezervative urinare XL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 50│Gel lubrifiant steril │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 51│Trusă pentru sondaj vezical │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ O │Altele │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1│Cearşaf de unică folosinţă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2│Chilot absorbant de unică folosinţă pentru adult │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3│Chilot absorbant de unică folosinţă pentru copil nr. 4 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea S, M, L, XL, XXL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea XL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ ││ │de tip halat; mărimea XXL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9│Halat de unică folosinţă, dimensiunea L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 10│Halat de unică folosinţă, dimensiunea M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 11│Halat de unică folosinţă, dimensiunea S │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 12│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ ││ │mărimea S │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 13│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ ││ │mărimea M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 14│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ ││ │mărimea L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 15│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ ││ │mărimea XL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 16│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ ││ │mărimea XXL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 17│Mască chirurgicală, nesterilă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 18│Mască chirurgicală, sterilă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 19│Bonete de unică folosinţă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 20│Mănuşi de examinare S │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 21│Mănuşi de examinare M │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 22│Mănuşi de examinare L │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 23│Mănuşi de examinare XL │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 24│Mănuşi sterile (perechi) nr. 6 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 25│Mănuşi sterile (perechi) nr. 6,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 26│Mănuşi sterile (perechi) nr. 7 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 27│Mănuşi sterile (perechi) nr. 7,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 28│Mănuşi sterile (perechi) nr. 8 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 29│Mănuşi sterile (perechi) nr. 8,5 │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 30│Tăviţă renală de unică folosinţă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 31│Urinar de unică folosinţă - femei │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 32│Urinar de unică folosinţă - bărbaţi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 33│Bazinet de unică folosinţă capacitate 1 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 34│Bazinet de unică folosinţă capacitate 3 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 35│Capac bazinet de unică folosinţă 1 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 36│Capac bazinet de unică folosinţă 3 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 37│Suport bazinet de unică folosinţă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 38│Spatulă linguală de unică folosinţă │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 39│Saci menajeri mici │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 40│Saci menajeri mari │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 41│Saci pentru deşeuri periculoase │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 42│Saci pentru decedaţi │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 43│Saci pentru europubele │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 44│Cutii pentru incinerare 5 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 45│Cutii pentru incinerare 10 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 46│Cutii pentru incinerare 20 l │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 47│Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare tip auto │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 48│Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 49│Burete pentru igienizarea pacientului │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 50│Test rapid de sarcină │ + │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 51│Test rapid glicemie │ + │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘Legendă:+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.  +  Secţiunea a IV-a Medicamente*Font 9*┌────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬──────┐│ ii - 1│Acenocumarolum │compr. │2 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 1│Acetylcysteinum │sol.inj./inhal.nebuliz./│ │ │ ││ │ │instilaţie endotraheobron. │300 mg/3 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2│Acetylcysteinum │sol. inj. │300 mg/3 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3│Acetylcysteinum │sol. perf. │200 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 2│Acidum acetylsalicylicum │compr. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 3│Acidum acetylsalicylicum │compr. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 4│Acidum acetylsalicylicum │compr. gastrorez. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 6│Acidum ascorbicum │sol inj. │750 mg/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4│Acidum gadobenicum │sol. inj. │0,5 M │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 7│Acidum gadopenteticum │sol. inj. │469,01 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 9│Acidum gadopenteticum │sol. inj. │500 micromol/ml│ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5│Acidum tiocticum │ │ │ ││ │(alfa-lipoicum) │conc. pt. sol. perf. │30 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6│Acidum tiocticum │ │ │ ││ │(alfa-lipoicum) │sol. inj. │25 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7│Acidum tiocticum │ │ │ ││ │(alfa-lipoicum) │sol. perf. │600 mg/50 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 10│Acidum valproicum + săruri│caps. elib. prel. │150 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 11│Acidum valproicum + săruri│caps. elib. prel. │300 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 12│Acidum valproicum + săruri│caps. moi gastrorez. │150 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 13│Acidum valproicum + săruri│caps. moi gastrorez. │300 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 14│Acidum valproicum + săruri│caps. moi gastrorez. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 16│Acidum valproicum + săruri│compr. elib. prel. │300 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 17│Acidum valproicum + săruri│compr. elib. prel. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 18│Acidum valproicum + săruri│compr. film. elib. modif. │300 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 19│Acidum valproicum + săruri│compr. film. elib. modif. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 20│Acidum valproicum + săruri│compr. film. gastrorez. │150 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 21│Acidum valproicum + săruri│compr. film. gastrorez. │300 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 22│Acidum valproicum + săruri│compr. film. gastrorez. │600 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 15│Acidum valproicum + săruri│compr. gastrorez. │200 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 23│Acidum valproicum + săruri│minicompr. elib. prel. │1000 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 24│Acidum valproicum + săruri│minicompr. elib. prel. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8│Alanil-glutamină │conc. pt. sol. perf. │200 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 26│Albuminum humanum │sol. perf. │200 g/l │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 28│Albuminum humanum │sol. perf. │250 g/l │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 29│Albuminum humanum │sol. perf. │40 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 30│Albuminum humanum │sol. perf. │50 g/l │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 32│Alprazolamum │compr. │0,25 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 33│Alprazolamum │compr. elib. prel. │0,5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 34│Alprostadilum │conc. pt. sol. perf. │20 мg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 35│Alprostadilum │conc. pt. sol. perf. │500 мg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 36│Alprostadilum │liof. pt. sol. perf. │20 мg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9│Alteplasum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10│Amikacinum │sol. inj. │100 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11│Amikacinum │sol. inj. │500 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12│Aminoacizi 5% şi glucoză │ │ │ ││ │12% │sol. perf. │5%/12% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13│Aminoacizi de uz hepatic │ │ │ ││ │8% │sol. perf. │8% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 37│Aminophyllinum │caps. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 38│Aminophyllinum │compr. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14│Aminophyllinum │sol. inj. │24 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15│Amiodaronum │conc. pt. sol. perf. │50 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 39│Amlodipinum │caps. │5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 40│Amlodipinum │compr. │5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16│Amoxicillinum + acidum │ │ │ ││ │clavulanicum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1,2 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17│Amoxicillinum + acidum │ │ │ ││ │clavulanicum │pulb. pt. sol. perf. │2000 mg+200 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 19│Ampicillinum + sulbactam │pulb. pt. sol. inj./perf. │1000 mg/500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18│Ampicillinum + sulbactam │pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v. │1g + 500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 20│Anidulafunginum │pulb. + solv. pt. conc. pt. │ │ ││ │ │sol. perf. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 21│Anidulafunginum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 22│Antitrombină III │pulb. + solv. pt. sol. perf. │50 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 23│Argininum │sol. orală │1g/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 41│Atorvastatinum │compr. film. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 42│Atorvastatinum │compr. film. │80 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 43│Atorvastatinum │compr. mast. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 26│Atosibanum │conc. pt. sol. inj. │7,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 27│Atosibanum │sol inj. │7,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 28│Atracurium │sol. inj. │25 mg/2,5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 29│Atracurium │sol. inj. │50 mg/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 30│Atropinum │sol. inj. │1 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 31│Aztreonam │pulb.+ solv.pt. sol. de inhalat│ │ ││ │ │prin nebulizator │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 32│Beclometasonum │sol. inhalat presurizata │250 мg/doză │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 44│Bisoprololum │compr. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 45│Bisoprololum │compr. film. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 33│Bivalirudinum │pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ │ │ ││ │ │perf. │250 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 46│Bromazepamum │compr. │3 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 35│Bromocriptinum │draj. │2,5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 47│Bupivacainum │sol. inj. │0,25% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 48│Bupivacainum │sol. inj. │0,5% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 49│Bupivacainum │sol. inj. │2,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 50│Bupivacainum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 51│Butylscopolammonii │ │ │ ││ │bromidum │compr. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 52│Butylscopolammonii │ │ │ ││ │bromidum │draj. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 53│Butylscopolammonii │ │ │ ││ │bromidum │sol. inj. │10 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 54│Butylscopolammonii │ │ │ ││ │bromidum │sol. inj. │20 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 37│Cafeinum citrat │sol. perf./sol. orală │20 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 56│Calcii gluconas │sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 55│Calcii gluconas │sol. inj. │94 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 57│Captoprilum │compr. │25 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 58│Captoprilum │compr. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 59│Carbamazepinum │compr. │200 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 60│Carbamazepinum │compr. film. elib. prel. │200 mg │ + ││ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 38 │Carbazochromi salicylas │sol. inj. │0,3 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 61│Carvedilolum │compr. │12,5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 62│Carvedilolum │compr. │6,25 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 63│Carvedilolum │compr. film. │12,5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 64│Carvedilolum │compr. film. │6,25 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 39│Caspofunginum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 40│Caspofunginum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │70 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 41│Cefepimum │pulb. pt. sol. inj. sau perf. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 68│Cefoperazonum │pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./│ │ ││ │ │i.v. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 67│Cefoperazonum │pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./│ │ ││ │ │i.v. │2 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ ii - 65│Cefoperazonum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 66│Cefoperazonum │pulb. pt. sol. inj. │2 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 42│Cefpiromum │pulb. pt. sol. inj./perf. │2 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 43│Ceftarolinum fosmil │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │600 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 44│Ceftazidimum │pulb. pt. sol. inj./perf. │2 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 74│Ceftriaxonum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 70│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1000 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 71│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 72│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. inj./perf. │2 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 69│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 73│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. perf. │2 g │ + ││ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 80│Cefuroximum │pulb. pt. sol./susp. inj. i.v./│ │ ││ │ │i.m. │750 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 77│Cefuroximum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1,5 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 78│Cefuroximum │pulb. pt. sol. inj./perf. │750 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 75│Cefuroximum │pulb. pt. sol. inj. │750 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 76│Cefuroximum │pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. │1,5 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 79│Cefuroximum │pulb. pt. sol. perf. i.v. │1,5 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 81│Cefuroximum │pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj.│ │ ││ │ │(i.m., i.v.) │1,5 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 82│Cefuroximum │pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj.│ │ ││ │ │(i.m., i.v.) │750 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 83│Cefuroximum │pulb. pt. susp. inj. sau sol. │ │ ││ │ │inj. i.m./i.v. │750 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 84│Ciprofloxacinum │conc. pt. sol. perf. │100 mg/10 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 87│Ciprofloxacinum │sol. perf. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 46│Cisatracurium │sol. inj./perf. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 47│Clarithromycinum │liof. pt. sol. perf. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 95│Clindamycinum │sol. inj./perf. │150 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 96│Clonidinum │compr. │0,15 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 98│Clopidogrelum │compr. film. │75 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 97│Clopidogrelum │compr │75 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 48│Clorhidrat de articaină + │ │ │ ││ │clorhidrat de epinefrină │sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 49│Colistinum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1000000 UI │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ II - 99│Combinaţii (addameln) │ │ │ ││ │(concentrat perfuzabil de │ │ │ ││ │oligoelemente) │conc. pt. sol. perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 103│Combinaţii (aminoacizi) │sol. perf. │100 g/l │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 104│Combinaţii (aminoacizi) │sol. perf. │50 g/l │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 51│Combinaţii (budesonidum + │ │160 micrograme/│ ││ │formoterolum) │pulb. de inhalat │4,5 micrograme/│ ││ │ │ │inhalaţie │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 52│Combinaţii (carbonat de │ │ │ ││ │calciu, carbonat de │ │ │ ││ │magneziu, trisilicat de │ │ │ ││ │magneziu) │compr. mast. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 53│Combinaţii(cefoperazonum +│ │ │ ││ │sulbactamum) │pulb. pt. sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 54│Combinaţii(cefoperazonum +│ │ │ ││ │sulbactamum) │pulb. pt. sol. inj./perf. │1000 mg/1000 mg│ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 55│Combinaţii (cernevit) │ │ │ ││ │(soluţie cu vitamine │ │ │ ││ │pentru nutriţie │ │ │ ││ │parenterală) │liof. pt. sol. inj./perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 56│Combinaţii (clorhidrat de │ │ │ ││ │oxitetraciclină, │ │ │ ││ │hidrocortizon) │spray cut. - susp. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 57│Combinaţii (extract uscat │ │ │ ││ │de valeriană, │ │ │ ││ │fenobarbital) │compr. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 58│Combinaţii (factori de │ │ │ ││ │coagulare) │pulb. + solv. pt. sol. inj. │500 UI │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 50│Combinaţii (fibrinogen │ │ │ ││ │uman + trombină umană) │sol. pt. hemostază locală │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 59│Combinaţii (hepathrombin │ │ │ ││ │500 UI/g)(cu heparină) │gel │500 UI/g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 60│Combinaţii (hepathrombin │ │ │ ││ │500 UI/g)(cu heparină) │unguent │500 UI/g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 105│Combinaţii (hidroxid de │ │ │ ││ │aluminiu + hidroxid de │ │ │ ││ │magneziu) │compr. mast. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 107│Combinaţii (kabiven) │ │ │ ││ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ ││ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ ││ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 106│Combinaţii (kabiven │ │ │ ││ │peripheral) (aminoacizi, │ │ │ ││ │emulsie lipidică şi │ │ │ ││ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ ││ │periferică) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 69│Combinaţii (lipide) │emulsie perf. │20% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 61│Combinaţii (metamizol, │ │ │ ││ │clorhidrat de pitofenonă, │ │ │ ││ │bromometilat de │ │ │ ││ │fenpipramidă) │compr. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 62│Combinaţii (metamizol, │ │ │ ││ │clorhidrat de pitofenonă, │ │ │ ││ │bromometilat de │ │ │ ││ │fenpipramidă) │sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 108│Combinaţii (vitamine │ │ │ ││ │grup B) │sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 109│Combinaţii (neodolpasse) │ │ │ ││ │(soluţie perfuzabilă de │ │ │ ││ │diclofenac şi orfenadrină)│sol. perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 111│Combinaţii (nutriflex │ │ │ ││ │lipid peri) (aminoacizi, │ │ │ ││ │emulsie lipidică şi │ │ │ ││ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ ││ │periferică) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 110│Combinaţii (nutriflex │ │ │ ││ │lipid plus) (aminoacizi, │ │ │ ││ │emulsie lipidică şi │ │ │ ││ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ ││ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 112│Combinaţii (nutriflex │ │ │ ││ │omega plus) (aminoacizi, │ │ │ ││ │emulsie lipidică şi │ │ │ ││ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ ││ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 113│Combinaţii (nutriflex │ │ │ ││ │omega special) (aminoacizi│ │ │ ││ │emulsie lipidică şi │ │ │ ││ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ ││ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 114│Combinaţii (oliclinomel │ │ │ ││ │N4-550E) (aminoacizi, │ │ │ ││ │emulsie lipidică şi │ │ │ ││ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ ││ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 115│Combinaţii (oliclinomel │ │ │ ││ │N6-900E) (aminoacizi, │ │ │ ││ │emulsie lipidică şi │ │ │ ││ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ ││ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 116│Combinaţii (oliclinomel │ │ │ ││ │N7-1000E) (aminoacizi, │ │ │ ││ │emulsie lipidică şi │ │ │ ││ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ ││ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 117│Combinaţii (olimel N5E) │ │ │ ││ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ ││ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ ││ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 118│Combinaţii (olimel N7) │ │ │ ││ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ ││ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ ││ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 119│Combinaţii (olimel N7E) │ │ │ ││ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ ││ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ ││ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 120│Combinaţii (olimel N9) │ │ │ ││ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ ││ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ ││ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 121│Combinaţii (olimel N9E) │ │ │ ││ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ ││ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ ││ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 122│Combinaţii (omegaven) │ │ │ ││ │(emulsie lipidică, ulei │ │ │ ││ │de peşte, glicerol şi │ │ │ ││ │fosfatide) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 123│Combinaţii (periolimel │ │ │ ││ │N4E) (aminoacizi, emulsie │ │ │ ││ │lipidică, glucoză şi │ │ │ ││ │electroliţi, cu adm. pe │ │ │ ││ │venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 124│Combinaţii (rehydron) │ │ │ ││ │(săruri de rehidratare) │pulb. pt. sol. orală │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 64│Combinaţii (smofkabiven │ │ │ ││ │central) [soluţie │ │ │ ││ │alimentaţie parenterală │ │ │ ││ │complexă (aminoacizi, │ │ │ ││ │taurină, emulsie lipidică │ │ │ ││ │ulei soia/ulei măsline/ │ │ │ ││ │trigliceride cu lanţ │ │ │ ││ │mediu/ulei peşte, │ │ │ ││ │glucoză, electroliţi)] │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 63│Combinaţii (smofkabiven │ │ │ ││ │central fără electroliţi) │ │ │ ││ │[soluţie alimentaţie │ │ │ ││ │parenterală complexă │ │ │ ││ │(aminoacizi 10%, taurină, │ │ │ ││ │emulsie lipidică ulei │ │ │ ││ │soia/ulei măsline/ │ │ │ ││ │trigliceride cu lanţ │ │ │ ││ │mediu/ulei peşte, │ │ │ ││ │glucoză)] │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 65│Combinaţii (smofkabiven │ │ │ ││ │peripheral) [soluţie │ │ │ ││ │alimentaţie parenterală │ │ │ ││ │complexă (aminoacizi, │ │ │ ││ │taurină, emulsie lipidică │ │ │ ││ │ulei soia/ulei măsline/ │ │ │ ││ │trigliceride cu lanţ │ │ │ ││ │mediu/ulei peşte, glucoză,│ │ │ ││ │electroliţi)] │emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 134│Combinaţii (soluţie │ │ │ ││ │Ringer) │sol. perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 132│Combinaţii (soluţie Ringer│ │ │ ││ │lactat) │sol. perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 66│Combinaţii [sulfat de │ │ │ ││ │atropină, ergoton │ │ │ ││ │(alcaloizi totali din corn│ │ │ ││ │de secară), clorhidrat de │ │ │ ││ │propranolol, amobarbital │ │ │ ││ │sodic] │compr. film. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 135│Combinaţii (tracutil) │ │ │ ││ │(concentrat perfuzabil de │ │ │ ││ │oligoelemente) │conc. pt. sol. perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 67│Combinaţii (vitalipid N │ │ │ ││ │adult) (concentrat de │ │ │ ││ │emulsie perfuzabilă cu un │ │ │ ││ │conţinut de vitamine │ │ │ ││ │liposolubile, utilizat ca │ │ │ ││ │supliment în nutriţia │ │ │ ││ │parenterală, la sugari şi │ │ │ ││ │copii cu vârsta peste │ │ │ ││ │11 ani) │conc. pt. emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 68│Combinaţii (vitalipid N │ │ │ ││ │infant) (concentrat de │ │ │ ││ │emulsie perfuzabilă cu un │ │ │ ││ │conţinut de vitamine │ │ │ ││ │liposolubile, utilizat ca │ │ │ ││ │supliment în nutriţia │ │ │ ││ │parenterală, la sugari şi │ │ │ ││ │copii cu vârsta până la │ │ │ ││ │11 ani) │conc. pt. emulsie perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 70│Complex de fier (III) │ │ │ ││ │izomaltozat │sol. inj./perf. │100 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 71│Complex de hidroxid de │ │ │ ││ │fier (III) sucroză │sol. inj./perf. │20 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 72│Cyanocobalaminum │sol. inj. │1000 мg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 74│Dalteparinum │sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 76│Daptomycinum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 77│Desfluranum │lichid volatil pt. inhalat │100% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 141│Desloratadinum │compr. │5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 142│Desloratadinum │compr. film. │5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 143│Desloratadinum │compr. orodispersabile │5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 144│Desloratadinum │liof. oral │5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 145│Desloratadinum │sirop │0,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 146│Desloratadinum │sol. orală │0,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 147│Desmopressinum │compr. │0,2 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 78│Desmopressinum │liof. oral │120 мg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 79│Desmopressinum │liof. oral │240 мg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 80│Desmopressinum │liof. oral │60 мg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 148│Dexamethasonum │sol. inj. │4 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 81│Dexketoprofenum │sol. inj./conc. pt. sol. perf. │50 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82│Dexmedetomidinum │conc. pt. sol. perf. │100 micrograme/│ ││ │ │ │ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 83│Dexpanthenolum │gel oft. │5% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 84│Dexpanthenolum │spumă cut. │46,30 mg/g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 151│Dextranum │sol. perf. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 152│Diazepamum │compr. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 85│Diazepamum │sol. inj. │10 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 86│Diazepamum │sol. rectală │10 mg/2,5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 87│Diazepamum │sol. rectală │5 mg/2,5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 155│Diclofenacum │sol. inj./perf. │25 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 153│Diclofenacum │sol. inj. │25 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 88│Digoxinum │compr. │0,25 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 156│Digoxinum │sol. inj. │0,25 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 89│Diosmectita │pulb. pt. susp. orală │3 g/plic │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 158│Diverse (apă pentru │ │ │ ││ │preparate injectabile) │solv. pt. uz parent. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 90│Diverse (curosurf 120 mg) │ │ │ ││ │(surfactant pulmonar) │susp. intratraheală │120 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 91│Diverse (curosurf 240 mg) │ │ │ ││ │(surfactant pulmonar) │susp. intratraheală │240 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 92│Diverse (dentocalmin) │ │ │ ││ │(soluţie cu lidocaină, │ │ │ ││ │levomentol şi fenol) │sol. dent. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 93│Dobutaminum │conc. pt. sol. perf. │12,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 94│Dobutaminum │sol. perf. │250 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 161│Dopaminum │conc. pt. sol. perf. │200 mg/10 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 162│Dopaminum │conc. pt. sol. perf. │5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 95│Doripenemum │pulb. pt. sol. perf. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 163│Drotaverinum │caps. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 164│Drotaverinum │compr. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 96│Drotaverinum │sol. inj. │40 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 97│Enalaprilum │sol. inj./perf. │1,25 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 98│Enoxaparinum │sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 165│Ephedrini hydrochloridum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 101│Epinephrinum │sol. inj. │1 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 166│Epoetinum │sol. inj. în seringă preumplută│ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 102│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 103│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 104│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 105│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 106│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 107│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 108│Ergometrinum │sol. inj. │0,2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 109│Ertapenemum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 180│Esomeprazolum │pulb. pt. sol. perf./inj. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 110│Etamsylatum │sol. inj. │250 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 111│Etomidatum │emulsie inj. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 184│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 185│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 186│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 187│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 188│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 189│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 191│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 192│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 193│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 190│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 198│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 196│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 197│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 194│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 195│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 199│Famotidinum │compr. film. │20 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 200│Famotidinum │compr. film. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 114│Famotidinum │pulb+solv. pt. sol. inj./perf. │20 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 202│Fentanylum │sol. inj. │50 micrograme/ │ ││ │ │ │ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 115│Fibrinogen uman │pulb. pt. sol. inj./perf. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 203│Fluconazolum │sol. perf. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 117│Flumazenilum │sol. inj./conc. pt. sol. perf. │0,1 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 116│Flumazenilum │sol. inj. │0,1 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 118│Fluoresceinum sodium │sol. inj. i.v. │10% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 125│Fluticasonum furoatum │spray nazal susp. │27,5 мg/puf │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 126│Fluticasonum propionat │spray nazal susp. │0,05 g/100 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 127│Fluticasonum propionat │susp. inhal. presurizată │125 мg/doză │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 128│Fluticasonum propionat │susp. inhal. presurizată │250 мg/doză │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 129│Fluticasonum propionat │susp. inhal. presurizată │50 мg/doză │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 130│Fluticasonum propionat │susp. inhal. prin nebulizator │0,5 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 131│Fluticasonum propionat │susp. inhal. prin nebulizator │2 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 121│Fluticasonum │pulb. inhal. │100 micrograme │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 122│Fluticasonum │pulb. inhal. │250 micrograme │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 123│Fluticasonum │pulb. inhal. │500 micrograme │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 132│Fondaparinux sodium │sol. inj. în seringă preumplută│ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 134│Fortrans combinaţii │ │ │ ││ │(pulbere cu macrogol, │ │ │ ││ │sulfat de sodiu, │ │ │ ││ │hidrogenocarbonat de │ │ │ ││ │sodiu, clorură de sodiu, │ │ │ ││ │clorură de potasiu) │ │ │ ││ │ │pulb. pt. sol. orală │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 204│Furazolidonum │compr. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 135│Furosemidum │sol. inj. │20 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 205│Gabapentinum │caps. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 136│Gelatină succinilată │sol. perf. │40 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 206│Gentamicinum │sol. inj. │40 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 208│Gentamicinum │sol. parent. │40 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 210│Glucosum │sol. inj. │3,3 g/10 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 211│Glucosum │sol. perf. │5% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 212│Glucosum │sol. perf. │10% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 138│Glycerofosfatum │conc. pt. sol. perf. │216 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 139│Glycerolum │supoz. │2100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 213│Haloperidolum │picături orale - sol. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 140│Haloperidolum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 141│Haloperidolum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 214│Heparinum │sol. inj. │5000 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 142│Hidrolizat de proteină │ │ │ ││ │din creier de porcină │sol. inj./conc. pt. sol. perf. │215,2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 215│Hydrocortisonum │liof. pt. sol. inj. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 216│Hydrocortisonum │pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.│100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 217│Hydrocortisonum │pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.│500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 218│Hydrocortisonum │sol. inj. i.v. │25 mg/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 221│Hydroxyethyl - amidon │sol. perf. │100 g/l │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 223│Hydroxyethyl - amidon │sol. perf. │60 g/l │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 143│Iloprostum │sol. de inhalat prin nebuliz. │10 мg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 225│Imipenemum + Cilastatinum │pulb. pt. sol. inj. │500 mg/500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 226│Imipenemum + Cilastatinum │pulb. pt. sol. perf. │500 mg/500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 227│Imipenemum + Cilastatinum │pulb. pt. susp. perf. │500 mg/500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 146│Imunoglobulină anti-D │sol. inj. │300 мg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 145│Imunoglobulină anti-D │sol. inj. │625 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 144│Imunoglobulină anti-D │sol inj. în seringă preumplută │300 micrograme/│ ││ │ │ │2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 228│Imunoglobulină normală │pt. adm. intravasculară pulb.+│ │ ││ │ │solv. pt. sol. perf. │5% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 229│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ ││ │adm. intravasculară │sol. perf. │5% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 230│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ ││ │adm. intravasculară │sol. perf. │100 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 231│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ ││ │adm. intravasculară │sol. perf. │10 g/200 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 232│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ ││ │adm. intravasculară │sol. perf. │1 g/20 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 233│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ ││ │adm. intravasculară │sol. perf. │2,5 g/50 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 234│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ ││ │adm. intravasculară │sol. perf. │50 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 235│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ ││ │adm. intravasculară │sol. perf. │5 g/100 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 237│Imunoglobulină umană │ │ │ ││ │normală │sol. perf. │50 g/l │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 236│Imunoglobulină umană │ │ │ ││ │normală │sol inj. │165 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 238│Insuline umane │sol. inj. │100 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 239│Insuline umane │sol. inj. în cartuş │100 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 240│Insuline umane │sol. inj. în flacon │100 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 241│Insuline umane │sol. inj. în stilou injector │ │ ││ │ │preumplut │100 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 147│Iohexolum │sol. inj. │240 mg I/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 148│Iohexolum │sol. inj. │300 mg I/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 149│Iohexolum │sol. inj. │350 mg I/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 150│Iomeprolum │sol. inj. │714,4 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 151│Ioversolum │sol. inj./perf. │741 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 242│Isofluranum │lichid pt. vapori de inhal. │100% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 244│Isofluranum │lichid volatil pt. inhalat │100% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 245│Kalii chloridum │conc. pt. sol. perf. │149 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 246│Kalii chloridum │conc. pt. sol. perf. │150 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 247│Kalii chloridum │conc. pt. sol. perf. │74,56 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 248│Ketaminum │sol. inj. │50 mg/10 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 249│Ketaminum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 250│Ketoprofenum │caps. elib. prel. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 251│Ketoprofenum │compr. film. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 252│Ketoprofenum │liof. + solv. pt. sol. inj. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 254│Ketoprofenum │sol. inj./conc. sol. perf. │100 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 253│Ketoprofenum │sol. inj. │100 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 255│Ketorolacum tromethamin │compr. film. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 256│Ketorolacum tromethamin │sol. inj. │30 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 257│Lactulosum │gel oral │650 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 258│Lactulosum │lichid oral │66,7% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 259│Lactulosum │sirop │65% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 260│Lactulosum │sirop │650 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 261│Lactulosum │sol. orală │10 g/15 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 262│Lactulosum │sol. orală │660 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 263│Lactulosum │sol. orală │667 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 264│Lactulosum │sol. orală │670 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 152│Levetiracetamum │conc. pt. sol. perf. │100 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 153│Levobupivacainum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 265│Levocetirizinum │compr. film. │5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 267│Levocetirizinum │pic. orale, sol. │5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 268│Levocetirizinum │sol. orală │0,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 271│Levofloxacinum │sol. perf. │5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 154│Levosimendanum │conc. pt. sol. perf. │2,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 155│Lidocainum │emplastru medicamentos │5% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 276│Lidocainum │sol. inj. │10 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 278│Lidocainum │sol. inj. │80 mg/2ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 272│Lidocainum │sol inj. │20 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 279│Lidocainum │spray - sol. │10% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 156│Linezolidum │sol. perf. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 280│Loperamidum │caps. │2 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 281│Loperamidum │compr. │2 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 282│Loratadinum │compr. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 283│Loratadinum │sirop │1 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 285│Loratadinum │susp. orală │5 mg/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 286│Magnesii sulfas │sol inj. │204,7 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 287│Magnesii sulfas │sol inj. │409,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 289│Mannitolum │sol. perf. │200 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 159│Medazepamum │compr. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 295│Meropenemum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 292│Meropenemum │pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 293│Meropenemum │pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 296│Metamizolum natrium │compr. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 162│Metamizolum natrium │sol. inj. │1g/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 297│Metamizolum natrium │supoz. │300 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 163│Methylprednisolonum │liof. + solv. pt. sol. inj. │500 mg/7,8 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 164│Methylprednisolonum │liof. pt. sol. inj. │125 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 165│Methylprednisolonum │liof. pt. sol. inj. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 166│Methylprednisolonum │liof. şi solv. pt. sol. inj │125 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 167│Methylprednisolonum │liof. şi solv. pt. sol. inj │250 mg/4 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 168│Methylprednisolonum │liof. şi solv. pt. sol. inj │40 mg/1 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 169│Methylprednisolonum │pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.│125 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 170│Methylprednisolonum │pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.│500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 305│Metoclopramidum │compr. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 171│Metoclopramidum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 306│Metoprololum │compr. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 307│Metoprololum │compr. elib. prel. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 172│Metoprololum │sol. inj. │5 mg/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 310│Metronidazolum │sol. perf. │5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 173│Micafunginum │pulb. pt. sol. perf. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 174│Micafunginum │pulb. pt. sol. perf. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 175│Midazolamum │sol. inj. │1 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 176│Mivacurium │sol. inj./perf. │10 mg/5ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 178│Morphynum │sol. inj. │20 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 179│Moxifloxacinum │sol. perf. │400 mg/250 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 180│Nadroparinum │sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 311│Naloxonum │sol. inj. │0,4 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 182│Naltrexonum │compr. film. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 312│Naproxenum │compr. │200 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 313│Naproxenum │compr. film. │200 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 314│Naproxenum │compr. film. │275 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 315│Natrii Chloridum │conc. pt. sol. perf. │5,85% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 318│Natrii Chloridum │solv. pt. uz parent. │9 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 319│Natrii hydrogeni │carbonas sol. perf. │8,4% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 183│Nefopamum │sol. inj. │20 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 184│Neostigmini metilsulfas │sol. inj. │0,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 320│Nimesulidum │gran. pt. susp. orală │100 mg/plic │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 185│Nimodipinum │compr. │30 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 186│Nimodipinum │compr. film. │30 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 187│Nimodipinum │sol. perf. │10 mg/50 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 321│Nitroglycerinum │compr. elib. prel. │2,6 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 322│Nitroglycerinum │compr. subling. │0,5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 323│Nitroglycerinum │sist. terap. transderm. │25 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 188│Noradrenalinum │conc. pt. sol. perf. │0,2% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 189│Obidoximi chloridum │sol. inj. │250 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 190│Octreotidum │pulb. + solv. pt. susp. inj. │ │ ││ │ │(i.m.) cu elib. prelung. │20 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 191│Octreotidum │pulb. + solv. pt. susp. inj. │ │ ││ │ │(i.m.) cu elib. prelung. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 192│Octreotidum │pulb. + solv. pt. susp. inj. │ │ ││ │ │(i.m.) cu elib. prelung. │30mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 196│Octreotidum │sol. inj. │0,1 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 193│Octreotidum │sol inj. │100 micrograme/│ ││ │ │ │ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 194│Octreotidum │sol inj. │500 micrograme/│ ││ │ │ │ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 195│Octreotidum │sol inj. │50 micrograme/ │ ││ │ │ │ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 324│Omeprazolum │compr. gastrorez. │20 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 326│Omeprazolum │pulb. pt. sol. perf. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 328│Ondansetronum │sol. inj./perf. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 327│Ondansetronum │sol. inj. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 197│Oxybuprocaini │ │ │ ││ │hydrochloridum │pic. oft. - sol. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 198│Oxytocinum │sol. inj. │5 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 199│Pancuronii bromidum │sol. inj. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 330│Pantoprazolum │pulb. pt. sol. inj./perf. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 329│Pantoprazolum │pulb. pt. sol. inj. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 331│Paracetamolum │compr. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 332│Paracetamolum │compr. ef. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 333│Paracetamolum │compr. film. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 334│Paracetamolum │compr. orodispersabile │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 335│Paracetamolum │sol. perf. │10 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 201│Parecoxibum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │20 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 202│Parecoxibum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 203│Parecoxibum │pulb. pt. sol. inj. │20 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 204│Parecoxibum │pulb. pt. sol. inj. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 205│Pentazocinum │sol. inj. │30 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 206│Pentoxifyllinum │conc. pt. sol. perf. │100 mg/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 207│Pethidinum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 208│Phenobarbitalum │sol. inj. │10% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 337│Phenytoinum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 209│Phytomenadionum │sol. inj. │10 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 210│Pilocarpinum │pic. oft., sol │10 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 211│Pilocarpinum │pic. oft., sol │20 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 338│Piperacillinum + │ │ │ ││ │Tazobactamum │pulb. pt. sol. inj./perf. │4 g/0,5 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 212│Piracetamum │sol. inj. │1 g/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 213│Polygelinum │sol. perf. │3,5% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 341│Povidonum Iodinatum │sol. cut. │100 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 342│Povidonum Iodinatum │sol. cut. │75 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 214│Povidonum Iodinatum │unguent │100 mg/g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 343│Prednisonum │compr. │5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 215│Pregabalinum │caps. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 216│Propafenonum │sol. inj. │70 mg/20 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 345│Propofolum │emulsie inj./perf. │10 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 346│Propofolum │emulsie inj./perf. │20 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 217│Pyridostigmini bromidum │draj. │60 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 218│Pyridoxinum │sol. inj. │250 mg/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 219│Pyridoxinum │sol. inj. │50 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 349│Ranitidinum │compr. │150 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 350│Ranitidinum │compr. ef. │150 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 351│Ranitidinum │compr. film. │150 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 353│Ranitidinum │sol. inj./perf. │25 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 352│Ranitidinum │sol. inj. │25 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 354│Remifentanilum │pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ │ │ ││ │ │perf. │1 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 220│Reteplasum │pulb.+ solv. pt. sol. inj. │10 U │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 221│Reviparinum │sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 223│Rifaximinum │compr. film. │200 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 225│Rocuronium bromide │sol. inj./perf. │10 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 224│Rocuronium bromide │sol. inj. │10 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 355│Ropivacainum │sol. inj. │10 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 356│Ropivacainum │sol. inj. │2 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 357│Salbutamolum │pulb. de inhal. │100 мg/doză │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 226│Salbutamolum │sol. inj. │0,5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 359│Salbutamolum │susp. inhal. presurizată │100 micrograme/│ ││ │ │ │doză │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 361│Sevofluranum │lichid pt. vapori de inhal. │100% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 363│Simethiconum │pic. orale, emulsie │100 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 364│Simethiconum │pic. orale, emulsie │40 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 365│Simethiconum │susp. orală │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 366│Simvastatinum │compr. film. │20 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 227│Combinaţii (soluţie de │ │ │ ││ │aminoacizi cu taurină) │sol. perf. │10% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 228│Combinaţii (soluţie de │ │ │ ││ │aminoacizi cu taurină) │sol. perf. │5% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 229│Streptokinasum │liof. pt. sol. inj./perf. │1500000 UI │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 230│Sufentanilum citratum │sol. inj. │5 мg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 231│Sufentanilum citratum │sol. inj. │50 мg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 232│Sugammadexum │sol. inj. │100 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 368│Sulfadiazinum │cremă │10 mg/g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 233│Sulfamethoxazolum + │ │ │ ││ │trimethoprimum │sol. perf. │400 mg/80 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 234│Suxamethonii chloridum │sol. inj. │0,1 g/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 236│Teicoplaninum │pulb.+ solv. pt. sol. inj. │400 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 369│Telmisartanum │compr. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 370│Telmisartanum │compr. film. │40 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 237│Tenecteplazum │pulb.+ solv. pt. sol. inj. │5 mg/ml (1000 │ ││ │ │ │u/ml) │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 238│Terlipressinum │liof.+ solv. pt. sol. inj. │1 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 239│Thiaminum │sol. inj. │100 mg/2 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 240│Thiopentalum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 241│Thiopentalum │pulb. pt. sol. inj. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 242│Tigecyclinum │pulb. pt. sol. perf. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 243│Tinzaparinum │sol. inj. │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 246│Tolperisonum │compr. film. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 247│Tolperisonum │draj. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 248│Tolvaptan │compr. │15 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 249│Tolvaptan │compr. │30 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 371│Tramadolum │caps. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 372│Tramadolum │compr. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 373│Tramadolum │compr. film. │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 374│Tramadolum │compr. orodispersabile │50 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 375│Tramadolum │sol. inj. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 377│Tramadolum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 378│Trimebutinum │compr. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 379│Trimebutinum │compr. film. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 380│Trimebutinum │compr. film. elib. prel. │300 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 381│Trimebutinum │gran. pt. susp. orală │24 mg/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 250│Urapidilum │conc. pt. sol. perf. │100 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 253│Urapidilum │sol. inj. │25 mg/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 254│Urapidilum │sol. inj. │50 mg/10 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 255│Vaccin tetanic adsorbit │susp. inj. în seringă │ │ ││ │ │preumplută sau fiolă │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 382│Vancomycinum │liof. pt. sol. perf./inj. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 390│Vancomycinum │pulb. liof. pt. sol. perf./inj │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 383│Vancomycinum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │1000 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 384│Vancomycinum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 385│Vancomycinum │pulb. pt. sol. perf. │1000 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 386│Vancomycinum │pulb. pt. sol. perf. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│II - 387│Vancomycinum │pulb. pt. sol. perf. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 257│Vecuronium │pulb. pt. sol. inj./perf. │10 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 258│Vaccin de tip Bacillus │liof. pt. sol. inj. │ │ + ││ │Calmette Guerin (BCG) │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 259│Vaccin Hepatitic B │susp. inj. în seringă │ │ + ││ │pediatric (HB) │preumplută sau fiolă │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 260│Vaccin conjugat difteric │susp. inj. în seringă │ │ + ││ │- tetanic - pertussis │preumplută sau fiolă │ │ ││ │acelular, hepatitic B, │ │ │ ││ │polio inactivat, │ │ │ ││ │Haemophilus influenzae tip│ │ │ ││ │b(DTPa - HBV-IPV - Hib) │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 261│Vaccin conjugat difteric -│susp. inj. în seringă │ │ + ││ │tetanic -pertussis │preumplută sau fiolă │ │ ││ │acelular, polio inactivat,│ │ │ ││ │Haemophilus influenzae tip│ │ │ ││ │b(DTPa - IPV-Hib) │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 262│Vaccin combinat rujeolă - │susp. inj. în seringă │ │ + ││ │oreion - rubeolă │preumplută sau fiolă │ │ ││ │viu atenuat (ROR) │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 263│Vaccin conjugat difteric -│susp. inj. în seringă │ │ + ││ │tetanic - pertussis │preumplută sau fiolă │ │ ││ │acelular, polio inactivat │ │ │ ││ │(DTPa - IPV) │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 264│Vaccin poliomielitic │susp. inj. în seringă │ │ + ││ │inactivat (VPI) │preumplută sau fiolă │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 265│Vaccin diftero-tetanic │susp. inj. în seringă │ │ + ││ │tip adult (dT) │preumplută sau fiolă │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 266│Vaccin pneumococic │susp. inj. în seringă │ │ + ││ │conjugat │preumplută sau fiolă │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 267│Vaccin gripal trivalent │susp. inj. în seringă │ │ + ││ │inactivat şi purificat │preumplută sau fiolă │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 268│Vaccin Human │susp. inj. în seringă │ │ + ││ │Papilloma Virus (HPV) │preumplută sau fiolă │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 256│Vecuronium │pulb. pt. sol. inj./perf. │4 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_1:1│Isoniazidum │compr. │100 mg │ ***+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_1:2│Isoniazidum │compr. │300 mg │ ***+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_1:4│Rifampicinum │caps. │150 mg │ **+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_1:5│Rifampicinum │caps. │300 mg │ **+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_1:6│Combinaţii (Rifampicinum │ │ │ ││ │+ Isoniazidum) │caps. │300 mg + 150 mg│ ***+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_1:7│Ethambutolum │compr. film./caps. │250 mg │ ***+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_1:8│Ethambutolum │compr. film./caps. │400 mg │ ***+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_1:9│Pyrazinamidum │compr. │500 mg │ ***+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ A_MS_ │ │ │ │ ││ 1:10 │Streptomycinum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ **+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ A_MS_ │ │ │ │ ││ 1:11 │Kanamycinum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ ** │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ A_MS_ │ │ │ │ ││ 1:12 │Cicloserinum │caps. │250 mg │ ** │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ A_MS_ │ │ │ │ ││ 1:14 │Ofloxacinum │compr. film. │400 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ A_MS_ │ │ │ │ ││ 1:15 │Clarithromycinum │compr. film. │500 mg │ ** │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ A_MS_ │ │ │ │ ││ 1:15 │Clarithromycinum │compr. cu elib. prel. │500 mg │ ** │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ A_MS_ │ │ │ │ ││ 1:16 │Moxifloxacinum │compr. film. │400 mg │ ** │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ A_MS_ │ │ │ │ ││ 1:18 │Pyridoxinum │compr. │250 mg │ ** │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_2:1│Amikacinum │sol. inj. │1 g │ ** │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_2:2│Protionamidum │compr. film. │250 mg │ ** │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_2:3│Levofloxacinum │compr. film. │250 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_2:4│Levofloxacinum │compr. film. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_2:5│Capreomycinum │sol. inj. │1 g │ ***+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_2:7│Linezolidum │compr. film. │600 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_2:7│Linezolidum │compr. film. │600 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Tipranavirum │caps. moi │250 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Maravirocum │compr. film. │150 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Maravirocum │compr. film. │300 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Lamivudinum + Zidovudinum │compr. film. │150 mg/300 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Indinavirum │caps. │200 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Indinavirum │caps. │400 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Emtricitabinum │caps. │200 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Lamivudinum │compr. film. │150 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Lamivudinum │compr. film. │300 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Lamivudinum │sol. orală │10 mg/ml │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Enfuvirtidum │pulb.+solv. pt. sol. inj. │90 mg/ml │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Etravirinum │compr. │100 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Saquinavirum │compr. film. │500 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Raltegravirum │compr. film. │400 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Lopinavirum + Ritonavirum │compr. film. │200 mg/50 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Lopinavirum + Ritonavirum │sol. orală │80 mg/ml + │ ││ │ │ │20 mg/ml │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Abacavirum + Lamivudinum │compr. film. │600 mg/300 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Ritonavirum │compr. film. │100 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Darunavirum │compr. film. │300 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Darunavirum │compr. film. │400 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Darunavirum │compr. film. │600 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Zidovudinum │caps. │100 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Zidovudinum │sol. orală │1% │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Atazanavirum │caps. │150 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Atazanavirum │caps. │300 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Efavirenzum │compr. film. │50 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Efavirenzum │compr. film. │600 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Efavirenzum │caps. 100 mg │100 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Efavirenzum │sol. orală │30 mg/ml │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Fosamprenavirum │compr. film. │700 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Fosamprenavirum │susp. orală │50 mg/ml │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Abacavirum + Lamivudinum │ │300 mg/ │ ││ │+ Zidovudinum │compr. film. │150 mg/300 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Didanosinum │caps. gastrorez. │250 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Didanosinum │caps. gastrorez. │400 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Nevirapinum │compr. │200 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Nevirapinum │susp. orală │50 mg/5 ml │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Nevirapinum │compr. elib. prel. │100 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Nevirapinum │compr. elib. prel. │400 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Tenofovirum disoproxil │ │ │ ││ │fumarate │compr. film. │245 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Stavudinum │caps. │30 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Stavudinum │caps. │40 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Abacavirum │compr. film. │300 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Abacavirum │sol. orală │20 mg/ml │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_HIV │Dolutegravirum │comprimate film. │50 mg │****+ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 1 │Darunavirum │compr. film. │75 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2 │Darunavirum │compr. film. │150 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3 │Darunavirum │compr. film. │800 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4 │Darunavirum │susp. orală │100 mg/ml │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5 │Etavirinum │compr. │25 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6 │Etavirinum │compr. │200 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7 │Azithroycinum │caps. │500 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8 │Azithroycinum │compr. film. │250 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9 │Azithroycinum │pulb. pt. susp. orală │200 mg/5 ml │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10 │Azithroycinum │pulb. pt. susp. orală │100 mg/5 ml │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11 │Clarithromycinum │compr. film. │250 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12 │Clarithromycinum │gran. susp. orală │125 mg/5 ml │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13 │Clarithromycinum │gran.susp. orală │250 mg/5 ml │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14 │Fluconazolum │caps. │50 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15 │Fluconazolum │caps. │100 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16 │Fluconazolum │caps. │150 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17 │Sulfamethoxazolum + │ │ │ ││ │trimethoprinum │compr. │400 mg + 80 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18 │Sulfamethoxazolum + │ │25 mg/ml + │ ││ │trimethoprinum │susp. orală │5 mg/ml │ │├────────┼──────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┴──────┤│ │Medicamente oncologice │├────────┼──────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_1 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_1 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_1 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_1 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_2 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_2 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_2 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_2 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_2 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_2 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_3 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_3 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_4 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_4 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_4 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_4 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_4 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_4 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_4 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_6 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_6 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_6 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_6 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_6 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_6 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_7 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_8 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_8 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│HG_C2_ │ │ │ │ ││P61_8 │Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 1│Acid adenozintrifosforic │ │ │ ││ │(Atp) │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 2│Acid aminocaproic │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 3│Acidum valproicum + săruri│ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 4│Adenosinum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 5│Alfentanil 500 mcg/ml, │ │ │ ││ │fiole de 2 ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 6│Amikacinum │sol. inj. │1 g/4 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 7│Amiodaronum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 8│Aprotininum │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 9│Argatroban │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 10│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 11│Aspirina injectabilă │ │ │ ││ │500 mg/ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 12│Aztreonam injectabil │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 13│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 14│Butorphanolum 2 mg/ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 15│Calcii chloridum │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 16│Carbetocinum │sol. inj. │100 mcg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 17│Cărbune activat │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 18│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 19│Cefazolinum │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 20│Chlorpromazinum 25 mg 5 ml│ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 21│Clismă 5% glicerină │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 22│Clonidinum │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 23│Cloramphenicol 1 g │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 24│Combinaţii (Sulfadiazinum │ │ │ ││ │Argenticum + Cerii Nitras)│cremă │1%+ 22 mg/g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 25│Concentrat de complex │ │ │ ││ │protrombinic activat(Apcc)│ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 26│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 27│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 28│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 29│Dantrolen (*) │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 30│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 31│Dexamethasonum │compr. │0,5 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 32│Diazoxid │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 33│Dietă enterală specială │ │ │ ││ │oligopeptidică, 500 ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 34│Diltiazem │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 35│Diphenhydramină injectabil│ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 36│Doxapran │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 37│Droperidol injectabil │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 38│Enoximonă │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 39│Esmolol │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 40│Fentolamină │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 41│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 42│Gel lubrefiant anestezic │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 43│Glucacon │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 44│Heparinum │sol. inj. │25.000 UI/5 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 45│Heparinum │sol. inj. │5000 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 46│Hidralazină 20 mg/ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 47│Isoprenalină │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 48│Ketaminum sulfat │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 49│Labetalol │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 50│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 51│Methadonă 10 mg/ml 20 ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 52│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 53│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 54│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 55│Milrinonum │sol. inj. │10 mg/10 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 56│Nafazolinum + │ │ │ ││ │Clopheniraminum │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 57│Nalorphynum │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 58│Netilmicinum │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 59│Nicardipină │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 60│Nifuroxazidum │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 61│Nitroglycerinum │sol. perf. │1 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 62│Nitroprusiat de Na │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 63│Phenilephrină │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 64│Phenoxymethylpenicillinum │ │ │ ││ │(Penicilină V) │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 65│Pipecuronii bromidum │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 66│Preparat de nutriţie │ │ │ ││ │enterală standard (pro- │ │ │ ││ │teine, glucide, lipide, │ │ │ ││ │oligoelemente, minerale │ │ │ ││ │şi vitamine) 1 kcal/ml, │ │ │ ││ │500 ml/flacon │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 67│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 68│Protamini sulfas │sol. inj. │1400 UI/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 69│Salbutamol │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 70│Ser antiviperin │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 71│Soluţie hipercalorică │ │ │ ││ │pentru nutriţie enterală │ │ │ ││ │cu 1,5 kcal, cu osmolari- │ │ │ ││ │tate de maximum 300 mosmol│ │ │ ││ │/l, 500 ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 72│Soluţie alimentaţie │ │ │ ││ │enterală pentru copil de │ │ │ ││ │peste 1 an, 200 ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 73│Soluţie alimentaţie │ │ │ ││ │enterală pentru copil de │ │ │ ││ │sub 1 an, 100 ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 74│Soluţie alimentaţie │ │ │ ││ │enterală pentru copilul cu│ │ │ ││ │sindrom de malabsorbţie şi│ │ │ ││ │alte suferinţe intestinale│ │ │ ││ │500 ml │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 75│Soluţie citrat de sodiu │ │ │ ││ │pentru dializă │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 76│Soluţie Clumski │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 77│Sulfadiazinum │cremă │1% │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 78│Teniposidum 50 mg/5 ml │ │ │ ││ │fiole │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 79│Tobramicin injectabil │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 80│Vasopressin injectabil │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 81│Verapamil 80 mg │ │ │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^1│Bevacizumabum │conc. pt. sol. perf. │25 mg/ml │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^2│Trastuzumabum │pulb. pt. conc. pt. │ │ ││ │ │sol. perf. │150 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^3│Cetuximabum │sol. perf. │5 mg/ml │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^4│Rituximabum │conc. pt. sol. perf. │10 mg/ml │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^5│Pemetrexedum │pulb. pt. conc. pt. │ │ ││ │ │sol. perf. │500 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^6│Temsirolimusum │conc. + solv. pt. │ │ ││ │ │sol. perf. │30 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^7│Trabectedinum │pulb. pt. conc. pt. │ │ ││ │ │sol. perf. │1 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^8│Cyclophosphamidum │pulb. pt. sol. perf./ │ │ ││ │ │inj. i.v. │200 mg │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^9│Decitabinum │pulb. pt. conc. pt. │ │ ││ │ │sol. perf. │50 mg │ │├─────── ┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 82^10│Ifosfamidum │pulb. pt. sol. perf. │1 g │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_1:3│Isoniazidum │sol. inj. │500 mg │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_2:5│Capreomycinum │sol. inj. │1 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_2:6│Acidum paraaminosalicilic │plic │4 g │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_3:1│Isoniazidum │sirop │100 mg/5 ml, │ ││ │ │ │200 ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_3:2│Rifampicinum │sol. inj. │30 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│A_MS_3:6│Ethambutolum │sol. inj. │100 mg/ml │ + │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 83│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 84│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 85│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 86│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 87│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 88│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 89│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 90│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 91│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 92│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 93│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 94│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 95│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 96│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 97│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 98│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 99│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 100│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 101│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 102│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 103│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 104│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 105│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 106│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 107│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 108│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 109│Abrogat │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤│ 110│Abrogat │ │ │ │└────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┴──────┘---------*) Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P6.1: Hemofilie şi talasemie.**) Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.***) Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.****) Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1A: Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA.Legendă:+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.----------Secţiunea a IV-a "Medicamente" a suferit modificări, completări şi abrogări aduse de pct. 5-9 ale art. I din ORDINUL nr. 974 din 26 august 2016, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016.  +  Secţiunea a V-a Lapte praf┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Lapte praf │└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘----------Secţiunea a V-a "Lapte praf" a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 974 din 26 august 2016, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016.  +  Secţiunea a VI-a Produse necesare funcţionării centrelor de transfuzie┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ I.│Eprubete pentru recoltarea sângelui în vid │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ II.│Microcuve de unică folosinţă pentru determinarea ││ │hemoglobinei şi glucozei din sânge capilar │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ III.│Sisteme de pungi pentru recoltarea şi conservarea ││ │sângelui în vederea utilizării în transfuzia sanguină │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ IV.│Seturi de afereză compatibile cu automatul de recoltare ││ │prin afereză MCS + Haemonetics şi TRIMA │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ V.│Reactivi monoclonali şi policlonali pentru determinarea ││ │antigenelor eritrocitare în sistemul OAB, Rh şi alte ││ │sisteme │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ VI.│Reactivi pentru detecţia şi confirmarea maladiilor ││ │transmisibile prin sânge prin metode serologice şi de ││ │amplificare a acizilor nucleici │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ VII.│Reactivi pentru determinarea alanin-aminotransferazei ││ │(ALT) pe microplacă │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ VIII.│Reactivi şi dispozitive consumabile pentru controlul ││ │calităţii sângelui şi al componentelor sanguine │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ IX.│Reactivi de hematologie compatibili cu analizoarele ││ │Nihon Kohden (Celitak MEK 6318, Celitak MEK 6400 şi ││ │Celitak MEK 8222) şi echivalente │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ X.│Reactivi de imunohematologie compatibili cu linia de ││ │echipamente BioVue │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XI.│Reactivi de imunohematologie compatibili cu linia de ││ │echipamente DiaMed - ID Micro Typing System │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XII.│Reactivi de imunohematologie compatibili cu automatele ││ │din dotare │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XIII.│Reactivi de biochimie uscată compatibili cu analizorul ││ │de biochimie VITROS şi echivalent │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XIV.│Tichete de masă pentru donatorii de sânge │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XV.│Service pentru toate categoriile de echipamente existente ││ │în dotarea centrelor de transfuzie şi a Institutului ││ │Naţional de Hematologie Transfuzională │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XVI.│Sisteme şi dispozitive pentru crioprezervarea sângelui, ││ │componentelor sanguine şi a eşantioanelor pentru serotecă │└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘----------Secţiunea a VI-a "Produse necesare funcţionării centrelor de transfuzie" a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 974 din 26 august 2016, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016.-------