ORDIN nr. 992 din 5 septembrie 2016privind desemnarea comisiei centrale şi comisiilor locale de examen, precum şi stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 18-31 octombrie 2016
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. VVV 3.418 din 5 septembrie 2016,având în vedere prevederile art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se desemnează comisia centrală şi comisiile locale de organizare şi desfăşurare, în perioada 18-31 octombrie 2016, a examenului naţional pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, după cum urmează:I. Comisia centrală de examen*Font 8*    Preşedinte: - prof. univ. dr. Cristian Vlădescu, directorul general al Şcolii Naţionale                    de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti    Membri: - prof. univ. dr. Zaharia Constantin, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti                  - prof. univ. dr. Berteanu Mihai, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti                  - prof. univ. dr. Pâslaru Liliana Livia, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti                  - conf. univ. dr. Cucu Alexandra, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti                  - lector univ. dr. Culman Mirela Ioana, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi                    Boli Metabolice "Prof. dr. N.C. Paulescu", Bucureşti                  - asist. univ. dr. Petrescu Ioana, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti                  - asist. univ. dr. Dumitru Luminiţa Violeta, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias,                    Bucureşti                  - asist. univ. dr. Zetu Cornelia, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli                    Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu", Bucureşti                  - dr. Călin Cristian, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti                  - Timofte Mircea Nicuşor, Ministerul Sănătăţii                  - Baraitaru Andreea, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi                    Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti                  - Spatariu Viorel, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                    Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - Simulescu Lioara, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi                    Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti    Observator: - Huşanu Viorel, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative                    la nivel de sector de activitateII. Comisiile locale de examen pentru Balneo-fizioterapie*Font 8*    1. Comisia locală Bucureşti    Preşedinte: - şef de lucrări dr. Dinu Horaţiu, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti    Membri: - şef de lucrări dr. Iliescu Alina Nela, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias,                   Bucureşti                 - biolog Ciobanu Ileana, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti                 - Ciucu Cristina, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - biolog Ciobanu Ileana, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti    Observator: - Vochin Eugenia, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitate    2. Comisia locală Cluj-Napoca    Preşedinte: - conf. univ. dr. Onac Ioan, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca    Membri: - şef de lucrări dr. Irsay Laszlo, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca                 - asist. univ. dr. Dogaru Gabriela, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca                 - Bărnuţiu Monica, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. univ. dr. Dogaru Gabriela, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca    Observator: - Bârlean Ovidiu, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la                   nivel de sector de activitate    3. Comisia locală Craiova    Preşedinte: - conf. univ. dr. Bighea Adrian Costin, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova    Membri: - şef de lucrări dr. Pătru Simona, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova                 - asist. univ. dr. Caimac Visarion Dănuţ, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova                 - Badea Bogdan, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor                   Medicali din România    Secretar: - şef de lucrări dr. Pătru Simona, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova    Observator: - Ionescu Ileana, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de                   sector de activitate    4. Comisia locală Iaşi    Preşedinte: - conf. univ. dr. Stratulat Ioan Sorin, Spitalul Clinic CF, Iaşi    Membri: - dr. Pădure Diana, Spitalul Clinic CF, Iaşi                 - dr. Cuibaru Irina, Spitalul Clinic CF, Iaşi                 - Grădinariu Anişoara, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - dr. Pădure Diana, Spitalul Clinic CF, Iaşi    Observator: - Bârzu Mariana, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitate    5. Comisia locală Sibiu    Preşedinte: - conf. univ. dr. Popa Florina Ligia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu    Membri: - dr. Diaconu Cosmina, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu                 - dr. Pintea Alina Liliana, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu                 - Grusea Valeria, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - dr. Pintea Alina Liliana, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu    Observator: - Goia Gheorghiţa, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitateIII. Comisiile locale de examen pentru Laborator*Font 8*    1. Comisia locală Bucureşti    Preşedinte: - conf. univ. dr. Băicuş Anda, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti    Membri: - conf. univ. dr. Bumbea Horia, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti                 - dr. Herlea Vlad, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti                 - asist. med. pr. Stănică Mariana, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti                 - Mirea Anişoara, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. med. pr. Stănică Mariana, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti    Observator: - Iaurum Adrian, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitate    2. Comisia locală Cluj-Napoca    Preşedinte: - conf. univ. dr. Patiu Mariana, Institutul Oncologic "I. Chiricuţă", Cluj-Napoca    Membri: - prof. univ. dr. Crăciun Alexandra, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca;                 - dr. Selicean Elena Cristina, Institutul Oncologic "I. Chiricuţă", Cluj-Napoca                 - şef de lucrări dr. Colosi Ioana, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca                 - Pianoschi Dana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - şef de lucrări dr. Colosi Ioana, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca    Observator: - Roman Ştefan, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitate    3. Comisia locală Craiova    Preşedinte: - prof. univ. dr. Roşu Lucia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova    Membri: - prof. univ. dr. Pleşea Iancu Emil, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova                 - asist. univ. dr. Zlatian Ovidiu Mircea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova                 - dr. Băcănoiu Manuela Violeta, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova                 - Firu Dan Eugen, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. univ. dr. Zlatian Ovidiu Mircea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova    Observator: - Popescu Olivia Cristina, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative                   la nivel de sector de activitate    4. Comisia locală Galaţi    Preşedinte: - prof. univ. dr. Tutunaru Dana, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă                   "Sf. Apostol Andrei", Galaţi    Membri: - conf. univ. dr. Gurău Gabriela, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Galaţi                 - conf. univ. dr. Fulga Iuliu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă                   "Sf. Apostol Andrei", Galaţi                 - şef de lucrări dr. Chesaru Bianca Ioana, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Galaţi;                 - Candrea Constanţa, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - şef de lucrări dr. Chesaru Bianca Ioana, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Galaţi    Observator: - Mistreanu Gabriela, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitate    5. Comisia locală Iaşi    Preşedinte: - conf. univ. dr. Dimitriu Daniela Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Gr. T. Popa", Iaşi    Membri: - şef de lucrări dr. Cojocaru Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Gr. T. Popa", Iaşi                 - şef de lucrări dr. Petrescu Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Gr. T. Popa", Iaşi                 - Logofătu Carmen, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - şef de lucrări dr. Cojocaru Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Gr. T. Popa", Iaşi    Observator: - Rusu Sofica, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitate    6. Comisia locală Sibiu    Preşedinte: - dr. Hilma Geta, Direcţia de Sănătate Publică Sibiu    Membri: - conf. univ. dr. Bogdan Duica Iancu Ştefan, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu                 - dr. Olteanu Ariela Ligia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu                 - Pop Lucica, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor                   Medicali din România    Secretar: - conf. univ. dr. Bogdan Duica Iancu Ştefan, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu    Observator: - Covrig Marioara Doiniţa, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la                   nivel de sector de activitateIV. Comisiile locale de examen pentru Radiologie-imagistică medicală*Font 8*    1. Comisia locală Bucureşti    Preşedinte: - dr. Bratu Ana Magdalena, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti    Membri: - asist. univ. dr. Petrescu Mihai Sorin, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti                 - dr. Popiel Monica, Spitalul Clinic de Urgenţă "Floreasca", Bucureşti                 - asist. med. pr. Nache Nicolae, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti                 - Troşan Mariana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. med. pr. Nache Nicolae, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti    Observator: - Tudor Angela, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitate    2. Comisia locală Cluj-Napoca    Preşedinte: - prof. univ. dr. Dudea Sorin, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Cluj-Napoca    Membri: - dr. Ciortea Cristiana Augusta, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Cluj-Napoca                 - asist. univ. tehn. pr. Rusu Georgeta Mihaela, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca                 - Sas Nicolae, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor                   Medicali din România    Secretar: - asist. univ. tehn. pr. Rusu Georgeta Mihaela, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca    Observator: - Bizo Maria, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector                   de activitate    3. Comisia locală Constanţa    Preşedinte: - conf. univ. dr. Baz Radu Octavian, Facultatea de Medicină, Constanţa    Membri: - asist. univ. dr. Nişcoveanu Cosmin, Facultatea de Medicină, Constanţa                 - asist. med. pr. lic. Buică Adina Maria, S.C. Pozitron Medical Investigation, Constanţa                 - Băluşescu Larisa, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. med. pr. lic. Buică Adina Maria, S.C. Pozitron Medical Investigation, Constanţa    Observator: - Caraivan Violeta, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de                   sector de activitate    4. Comisia locală Craiova    Preşedinte: - prof. univ. dr. Stoica Zoia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova    Membri: - şef de lucrări dr. Albulescu Dana Maria, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova                 - dr. Popescu Mihai, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova                 - Gavrilescu Viorel, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - şef de lucrări dr. Albulescu Dana Maria, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova    Observator: - Gheorghe Sorinel, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de                   sector de activitate    5. Comisia locală Galaţi    Preşedinte: - conf. univ. dr. Ştefănescu Victoriţa, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii                   "Sf. Ioan", Galaţi    Membri: - dr. Bandar Adrian, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan", Galaţi                 - asist. med. pr. Macsim Mariana, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii                   "Sf. Ioan", Galaţi                 - asist. med. pr. Bujoreanu Tasica, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii                   "Sf. Ioan", Galaţi                 - Gheorghiu Camelia, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. med. pr. Bujoreanu Tasica, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii                   "Sf. Ioan", Galaţi    Observator: - Sălăvăstru Paraschiv, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative                   la nivel de sector de activitate    6. Comisia locală Iaşi    Preşedinte: - prof. univ. dr. Negru Dragoş, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon", Iaşi    Membri: - asist. univ. dr. Reuţ Radu Cristinel, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon", Iaşi                 - asist. med. pr. Stanciu Lucia, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon", Iaşi                 - asist. med. pr. Zlei Liviu, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon", Iaşi                 - Aanei Cezar, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. med. pr. Stanciu Lucia, Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon", Iaşi    Observator: - Bălănescu Carmen, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitate    7. Comisia locală Sibiu    Preşedinte: - conf. univ. dr. Şanta Adrian, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu    Membri: - asist. univ. dr. Racheriu Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu                 - dr. Mariana Sandu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu                 - asist. med. SS Cristea Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu                 - Pirnoiu Dan, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. med. SS Cristea Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu    Observator: - Merlă Doina, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitateV. Comisiile locale de examen pentru Nutriţie şi dietetică*Font 8*    1. Comisia locală Bucureşti    Preşedinte: - dr. Cristofor Cornelia, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli                   Metabolice "Prof. dr. N.C. Paulescu", Bucureşti    Membri: - dr. Elian Viviana, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice                   "Prof. dr. N.C. Paulescu", Bucureşti                 - asist. med. pr. Olteanu Viorica, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi                   Boli Metabolice "Prof. dr. N.C. Paulescu", Bucureşti                 - Stănescu Floarea, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. med. pr. Olteanu Viorica, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi                   Boli Metabolice "Prof. dr. N.C. Paulescu", Bucureşti    Observator: - Şerban Cristina Mariana, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative                   la nivel de sector de activitate    2. Comisia locală Cluj-Napoca    Preşedinte: - şef de lucrări dr. Bala Cornelia Gabriela, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca    Membri: - asist. univ. dr. Ciobanu Dana, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca                 - asist. med. licenţiat Sanpetreanu Adina, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca                 - Cristoltean Ioana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. med. licenţiat Sanpetreanu Adina, Universitatea de Medicină şi Farmacie                   "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca    Observator: - Bota Ovidiu, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitate    3. Comisia locală Craiova    Preşedinte: - prof. univ. dr. Moţa Maria, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova    Membri: - şef de lucrări dr. Popa Simona Georgiana, Universitatea de Medicină şi Farmacie,                   Craiova                 - asist. univ. dr. Vladu Ionela Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova                 - Patru Daniela, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - asist. univ. dr. Vladu Ionela Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova    Observator: - Nedelea Gabriel, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel                   de sector de activitateVI. Comisiile locale de examen pentru Igienă şi sănătate publică*Font 8*    Comisia locală Bucureşti    Preşedinte: - dr. Neamţu Andra, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti    Membri: - dr. Pistol Adriana, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti                 - dr. Nedelescu Mirela, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti                 - Bragarin Ana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi                   Asistenţilor Medicali din România    Secretar: - dr. Nedelescu Mirela, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti    Observator: - Tudorache Nicolae, reprezentantul organizaţiilor sindicale reprezentative                   la nivel de sector de activitate  +  Articolul 2Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, preşedintele comisiei centrale de examen nominalizează un colectiv de organizare, verificare şi efectuare plăţi.  +  Articolul 3 (1) Cuantumul taxei de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 18-31 octombrie 2016, se stabileşte la valoarea de 160 lei/participant. (2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, CIF 26328134, cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 2.  +  Articolul 4 (1) Sumele încasate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, în condiţiile legii. (2) Personalul care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare încheie cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti contracte de antrepriză.  +  Articolul 5Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 5 septembrie 2016.Nr. 992.----