ORDIN nr. 974 din 26 august 2016privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 3.183 din 26 august 2016 al Direcţiei achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare,având în vedere:- art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;- art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.292/2012;- art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul ILista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea I "Dispozitive medicale", subsecţiunea "Dispozitive medicale de diagnostic", poziţia 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:┌──────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────┐│ "121│ │Teste de rezistenţă genotipică la ARV │ +" │└──────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────┘2. La secţiunea I "Dispozitive medicale", subsecţiunea "Dispozitive medicale de diagnostic", după poziţia 121^6 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile 121^7-121^11, cu următorul cuprins:┌───────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────┐│ "121^7│ │Kit pentru coloraţia Ziehl-Neelsen │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 121^8│ │Kit pentru coloraţia fluorescentă (auramină) │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 121^9│ │Kit pentru identificarea genetică a speciilor │ ││ │ │din Complexul Mycobacterium tuberculosis │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 121^10│ │Kit pentru identificarea genetică a speciilor de │ ││ │ │micobacterii netuberculoase comune │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 121^11│ │Lame portobiect pentru microscopie" │ │└───────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────┘3. La secţiunea I "Dispozitive medicale", după poziţia 122 se introduc 3 noi subsecţiuni, subsecţiunea "Dispozitive medicale în scop contraceptiv", subsecţiunea "Echipamente pentru retinopatia de prematuritate" şi subsecţiunea "Dozator pentru săpun lichid şi soluţii alcoolice", cu următorul cuprins:┌───────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────┐│ │ │"Dispozitive medicale în scop contraceptiv │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 123 │ │Dispozitive intrauterine (sterilet) │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 124 │ │Prezervative │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │Echipamente pentru retinopatia de prematuritate │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 125 │ │Mixer aer/oxigen │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 126 │ │Pulsoximetru │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 127 │ │Laser pentru retinopatia de prematuritate │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 128 │ │Echipament pentru imagini digitale retiniene │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 129 │ │Oftalmoscop │ │├───────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │Dozator pentru săpun lichid şi soluţii alcoolice"│ │└───────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────┘4. La secţiunea a II-a "Servicii, combustibili şi lubrifianţi", după poziţia 6 se introduce o nouă poziţie, poziţia 7, cu următorul cuprins:┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────┐│ "7. │Servicii de colectare, transport şi eliminare a │ ││ │deşeurilor medicale" │ │└──────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────┘5. La secţiunea a IV-a "Medicamente" se abrogă următoarele poziţii: a) poziţiile 102-107; b) poziţiile II-184, II-185, II-186, II-187, II-188, II-189, II-190, II-191, II-192, II-193, II-194, II-195, II-196, II-197 şi II-198; c) poziţiile HG_C2_P61_1 - HG_C2_P61_8.6. La secţiunea a IV-a "Medicamente", după poziţia "A_HIV Dolutegravirum" se introduc 18 noi poziţii, poziţiile 1-18, cu următorul cuprins:┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┐│ "1 │Darunavirum │compr. film. │75 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 2 │Darunavirum │compr. film. │150 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 3 │Darunavirum │compr. film. │800 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 4 │Darunavirum │susp. orală │100 mg/ml │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 5 │Etavirinum │compr. │25 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 6 │Etavirinum │compr. │200 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 7 │Azithroycinum │caps. │500 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 8 │Azithroycinum │compr. film. │250 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 9 │Azithroycinum │pulb. pt. susp. orală │200 mg/5 ml │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 10 │Azithroycinum │pulb. pt. susp. orală │100 mg/5 ml │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 11 │Clarithromycinum │compr. film. │250 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 12 │Clarithromycinum │gran. susp. orală │125 mg/5 ml │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 13 │Clarithromycinum │gran.susp. orală │250 mg/5 ml │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 14 │Fluconazolum │caps. │50 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 15 │Fluconazolum │caps. │100 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 16 │Fluconazolum │caps. │150 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 17 │Sulfamethoxazolum + │ │ ││ │trimethoprinum │compr. │400 mg + 80 mg │├─────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 18 │Sulfamethoxazolum + │ │25 mg/ml + ││ │trimethoprinum │susp. orală │5 mg/ml" │└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┘7. La secţiunea a IV-a "Medicamente", după poziţia┌─────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┐│ "18 │Sulfamethoxazolum + │ │25 mg/ml + ││ │trimethoprinum │susp. orală │5 mg/ml" │└─────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┘se introduce un nou titlu de subsecţiune, după cum urmează:┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│ │"Medicamente oncologice" │└────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘8. La secţiunea a IV-a "Medicamente", subsecţiunea "Medicamente oncologice", poziţiile 10, 13, 18, 26-28, 30, 41, 50, 52-54, 67, 82-110 se abrogă.9. La secţiunea a IV-a "Medicamente", subsecţiunea "Medicamente oncologice", după poziţia 82 Vinblastinum se introduc 10 noi poziţii, poziţiile 82^1-82^10, cu următorul cuprins:┌───────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┐│ "82^1│Bevacizumabum │conc. pt. sol. perf. │25 mg/ml │├───────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤│ 82^2│Trastuzumabum │pulb. pt. conc. pt. │ ││ │ │sol. perf. │150 mg │├───────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤│ 82^3│Cetuximabum │sol. perf. │5 mg/ml │├───────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤│ 82^4│Rituximabum │conc. pt. sol. perf. │10 mg/ml │├───────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤│ 82^5│Pemetrexedum │pulb. pt. conc. pt. │ ││ │ │sol. perf. │500 mg │├───────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤│ 82^6│Temsirolimusum │conc. + solv. pt. │ ││ │ │sol. perf. │30 mg │├───────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤│ 82^7│Trabectedinum │pulb. pt. conc. pt. │ ││ │ │sol. perf. │1 mg │├───────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤│ 82^8│Cyclophosphamidum │pulb. pt. sol. perf./ │ ││ │ │inj. i.v. │200 mg │├───────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤│ 82^9│Decitabinum │pulb. pt. conc. pt. │ ││ │ │sol. perf. │50 mg │├───────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤│ 82^10│Ifosfamidum │pulb. pt. sol. perf. │1 g" │└───────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┘10. După secţiunea a IV-a "Medicamente" se introduc două noi secţiuni, secţiunea a V-a "Lapte praf" şi secţiunea a VI-a "Produse necesare funcţionării centrelor de transfuzie", cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA V-aLapte praf┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Lapte praf │└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘SECŢIUNEA a VI-a Produse necesare funcţionării centrelor de transfuzie┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ I.│Eprubete pentru recoltarea sângelui în vid │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ II.│Microcuve de unică folosinţă pentru determinarea ││ │hemoglobinei şi glucozei din sânge capilar │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ III.│Sisteme de pungi pentru recoltarea şi conservarea ││ │sângelui în vederea utilizării în transfuzia sanguină │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ IV.│Seturi de afereză compatibile cu automatul de recoltare ││ │prin afereză MCS + Haemonetics şi TRIMA │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ V.│Reactivi monoclonali şi policlonali pentru determinarea ││ │antigenelor eritrocitare în sistemul OAB, Rh şi alte ││ │sisteme │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ VI.│Reactivi pentru detecţia şi confirmarea maladiilor ││ │transmisibile prin sânge prin metode serologice şi de ││ │amplificare a acizilor nucleici │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ VII.│Reactivi pentru determinarea alanin-aminotransferazei ││ │(ALT) pe microplacă │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ VIII.│Reactivi şi dispozitive consumabile pentru controlul ││ │calităţii sângelui şi al componentelor sanguine │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ IX.│Reactivi de hematologie compatibili cu analizoarele ││ │Nihon Kohden (Celitak MEK 6318, Celitak MEK 6400 şi ││ │Celitak MEK 8222) şi echivalente │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ X.│Reactivi de imunohematologie compatibili cu linia de ││ │echipamente BioVue │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XI.│Reactivi de imunohematologie compatibili cu linia de ││ │echipamente DiaMed - ID Micro Typing System │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XII.│Reactivi de imunohematologie compatibili cu automatele ││ │din dotare │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XIII.│Reactivi de biochimie uscată compatibili cu analizorul ││ │de biochimie VITROS şi echivalent │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XIV.│Tichete de masă pentru donatorii de sânge │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XV.│Service pentru toate categoriile de echipamente existente ││ │în dotarea centrelor de transfuzie şi a Institutului ││ │Naţional de Hematologie Transfuzională │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│ XVI.│Sisteme şi dispozitive pentru crioprezervarea sângelui, ││ │componentelor sanguine şi a eşantioanelor pentru serotecă"│└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 26 august 2016.Nr. 974.------