ORDIN nr. 5.078 din 31 august 2016privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016  În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie:    - Înscrierea candidaţilor: 30 ianuarie - 3 februarie 2017    - Desfăşurarea probei practice: 6-7 februarie 2017    - Desfăşurarea probei scrise: 8 februarie 2017    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 9 februarie 2017    - Depunerea şi soluţionarea      contestaţiilor la proba scrisă: 10 februarie 2017    - Susţinerea proiectului: 13-14 februarie 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 15 februarie 2017  +  Articolul 2Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai:    - Înscrierea candidaţilor: 10-12 mai 2017    - Desfăşurarea probelor de examen: 15-16 mai 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 17 mai 2017  +  Articolul 3Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie:    - Înscrierea candidaţilor: 22 mai - 26 mai 2017    - Desfăşurarea probelor de examen: 29 mai - 1 iunie 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 2 iunie 2017  +  Articolul 4Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - maiştri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:    - Înscrierea candidaţilor: 1-23 iunie 2017    - Desfăşurarea probei practice: 10-12 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor la proba practică: 12 iulie 2017    - Desfăşurarea probei scrise: 13-14 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2017    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor      la proba scrisă: 14 iulie 2017    - Susţinerea proiectului: 15-20 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 21 iulie 2017  +  Articolul 5Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - subofiţeri pentru forţele terestre şi forţele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie:    - Înscrierea candidaţilor: 12-30 iunie 2017    - Desfăşurarea probei practice: 15-16 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor la proba practică: 16 iulie 2017    - Desfăşurarea probei scrise: 17 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 17 iulie 2017    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor      la proba scrisă: 17 iulie 2017    - Susţinerea proiectului: 18-20 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 21 iulie 2017  +  Articolul 6Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie:    - Înscrierea candidaţilor: 3-7 iulie 2017    - Desfăşurarea probei practice: 10-11 iulie 2017    - Desfăşurarea probei scrise: 12 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 13 iulie 2017    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor      la proba scrisă: 14 iulie 2017    - Susţinerea proiectului: 17-18 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 19 iulie 2017  +  Articolul 7Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi şi subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie - iulie:    - Înscrierea candidaţilor: 29 iunie - 2 iulie 2017    - Desfăşurarea probei practice: 3 - 6 iulie 2017    - Desfăşurarea probei scrise: 7 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 8 iulie 2017    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor      la proba scrisă: 8-9 iulie 2017    - Desfăşurarea probei orale/proiectului      de absolvire: 10-12 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 13 iulie 2017  +  Articolul 8Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie:    - Înscrierea candidaţilor: 17-21 iulie 2017    - Desfăşurarea probelor de examen: 24 iulie - 27 iulie 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie 2017  +  Articolul 9Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiţiei, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august:    - Înscrierea candidaţilor: 26-28 iulie 2017    - Desfăşurarea probei practice: 31 iulie - 9 august 2017    - Desfăşurarea probei scrise: 11 august 2017    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 18 august 2017    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor      la proba scrisă: 18 august 2017    - Susţinerea proiectului: 21-26 august 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 29 august 2017  +  Articolul 10Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională "asistent medical generalist", sesiunea august:    - Înscrierea candidaţilor: 7-11 august 2017    - Desfăşurarea probei practice: 16-17 august 2017    - Desfăşurarea probei scrise: 18 august 2017    - Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 21 august 2017    - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor      la proba scrisă: 21 august 2017    - Susţinerea proiectului: 22-23 august 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 24 august 2017  +  Articolul 11Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea septembrie:    - Înscrierea candidaţilor: 1-5 septembrie 2017    - Desfăşurarea probelor de examen: 6-7 septembrie 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 8 septembrie 2017  +  Articolul 12Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea septembrie:    - Înscrierea candidaţilor: 1-5 septembrie 2017    - Desfăşurarea probelor de examen: 6-7 septembrie 2017    - Afişarea rezultatelor finale: 8 septembrie 2017  +  Articolul 13Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.  +  Articolul 14Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 5.078.------