ORDIN nr. 2.335 din 14 august 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme(actualizat până la data de 11 decembrie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • ----------În temeiul prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006,având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrul Naţional al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul culturii şi cultelor,

    Adrian Iorgulescu
    Bucureşti, 14 august 2006.Nr. 2.335.REGULAMENT 14/08/2006