ORDIN nr. 1.029 din 6 septembrie 2016privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. VVV 3.413 din 5 septembrie 2016 din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II "Componenţa nominală a comisiilor de specialitate", numărul curent 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"18. Comisia de oncologiePreşedinte: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Călin Grigorescu - BucureştiSecretar: dr. Aurora Gache - ConstanţaMembri:Prof. dr. Viorel Scripcariu - IaşiProf. dr. Ion Cristian Chiricuţă - BucureştiDr. Bogdan Radu Lişcu - BucureştiDr. Filip Gerald - Bucureşti".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 6 septembrie 2016.Nr. 1.029.-----