HOTĂRÂRE nr. 32 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016  Având în vedere dispozițiile art. 85 alin. (10)-(12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (2) și art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Contrasemnează:
  ---------------
  Vicepreședinte,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  București, 7 septembrie 2016.Nr. 32.  +  ANEXĂ
  Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă
  și suplimentară care va fi folosit la alegerile
  pentru Senat și Camera Deputaților

  EXTRAS
  de pe lista electorală permanentă și suplimentară utilizat
  pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale
  ROMÂNIA JUDEȚUL*) ........................... Municipiul, orașul, comuna**) .................. Localitatea aparținătoare sau satul ............ Strada ............................... Pag. ......... Circumscripția electorală nr. ...... Secția de votare nr. ............

  EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ
  Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de ........***)
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personal Domiciliul sau reședința alegătorului (str., nr. imobil, localitate, județ)Seria și numărul actului de identitate
  ....
  ....
  ....
  ....
  ....
  ....
  ...
  *) În cazul municipiului București se înscrie sintagma "Municipiul București".**) În cazul municipiului București se înscrie sintagma "Sectorul nr. ..."***) Se înscrie data votării.Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare .......................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială ................NOTE:- Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.- Rubrica "Domiciliul sau reședința alegătorului" se completează conform mențiunilor din actul de identitate. Reședința se înscrie în cazul în care numai aceasta conferă alegătorului posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot la secția de votare pentru care este întocmit extrasul de pe lista electorală.- La finalul extrasului se aplică ștampila biroului electoral al secției de votare.
  -------