HOTĂRÂRE nr. 31 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016  Având în vedere prevederile art. 48, 51 și 84 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,în temeiul art. 104 alin. (2) și art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit în secțiile de votare din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit în secțiile de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Contrasemnează:
  ---------------
  Vicepreședinte,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  București, 7 septembrie 2016.Nr. 31.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL
  listei electorale suplimentare care va fi folosit în secțiile
  de votare din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
  ROMÂNIA JUDEȚUL*) ............. Municipiul, orașul, comuna**) Pag. ......... Circumscripția electorală nr. .... Secția de votare nr. .............

  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de ..........***)
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personal Domiciliul sau reședința alegătorului (str., nr. imobil, localitate, județ)Seria și numărul actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  *) În cazul municipiului București se înscrie sintagma "Municipiul București".**) În cazul municipiului București se înscrie sintagma "Sectorul nr. ..."***) Se înscrie data votării.Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare .................Numele, prenumele și semnătura locțiitorului .........................................................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: .......................................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, de către locțiitorul acestuia, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.– Rubrica "Domiciliul sau reședința alegătorului" se completează conform mențiunilor din actul de identitate. Reședința se înscrie în cazul în care numai aceasta conferă alegătorului posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot la secția de votare unde este întocmită lista electorală suplimentară.
   +  Anexa nr. 2
  MODELUL
  listei electorale suplimentare utilizate
  la secțiile de votare din străinătate
  Denumirea statului ............... Denumirea localității ............ Pag. ......... Circumscripția electorală nr. ......

  LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
  Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de .......*)
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personal Domiciliul sau reședința alegătorului (conform mențiunilor din documentulprivind stabilirea reședinței sau din pașaport) Seria și numărul actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  *) Se înscrie data votării.Numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare ........................Numele, prenumele și semnăturile membrilor biroului electoral al secției de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară: ......................NOTE:– Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, de către locțiitorul acestuia, precum și de către membrii biroului electoral al secției de votare care au înscris alegătorii în lista electorală, aceștia având obligația de a-și înscrie numele și prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ștampila biroului electoral al secției de votare.– Rubricile vor fi dimensionate la cel puțin 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puțin 4 cm lungime.
  -------