HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 63 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul ştampilei Biroului Electoral Central care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă modelele ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzute în anexa nr. 2. (3) Se aprobă modelul ştampilei de control a biroului electoral pentru votul prin corespondenţă care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 3. (4) Se aprobă modelele ştampilei de control a secţiei de votare, care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Se aprobă modelul ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 7 septembrie 2016.Nr. 29.  +  Anexa 1MODELULştampilei Biroului Electoral Central care va fifolosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor*)NOTE:- Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.- Ştampila se confecţionează de către Ministerul Afacerilor Interne.- Ştampila are diametrul de 35 mm.  +  Anexa 2MODELELEştampilelor birourilor electorale de circumscripţiecare vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor*)NOTE:- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.- Ştampilele se confecţionează prin grija prefecţilor care stabilesc şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile. Ştampila biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate se confecţionează prin grija prefectului municipiului Bucureşti, care stabileşte şi dimensiunea acesteia astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.  +  Anexa 3MODELULştampilei de control a biroului electoral pentruvotul prin corespondenţă care va fi folositla alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor*)NOTE:- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului municipiului Bucureşti, care stabileşte şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.  +  Anexa 4MODELELEştampilei de control a secţiei de votare care vor fifolosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor*)NOTE:- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.- Ştampilele se confecţionează prin grija prefecţilor care stabilesc şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile. Ştampilele de control ale secţiilor de votare din străinătate se confecţionează prin grija prefectului municipiului Bucureşti, care stabileşte şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.  +  Anexa 5MODELULştampilei cu menţiunea "VOTAT" care va fifolosit la alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor*)NOTE:- Tuşul folosit pentru ştampilă va fi de culoare albastră.- Ştampilele se confecţionează de către Ministerul Afacerilor Interne care stabileşte şi dimensiunea acestora, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.-----