ORDIN nr. 1.028 din 6 septembrie 2016pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 2.972 din 6 septembrie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, cu completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pe timpul deplasărilor în străinătate, specialiştilor români li se va asigura diurna conform prevederilor legale în vigoare."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Cheltuielile pentru experţii străini de la clinica I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, din San Donato Milanese, Republica Italiană, şi de la unităţile sanitare şi asociaţiile de profil partenere ale acesteia, legate de transportul intern şi internaţional, cazare, masă şi asigurări de malpraxis, în timpul misiunilor în România, se acoperă din bugetul Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Cheltuielile pentru specialiştii români, inclusiv cele legate de stagiile de pregătire la I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, din San Donato Milanese, Italia, sau în unităţile sanitare şi asociaţiile de profil partenere ale acesteia, participarea acestora la workshopuri, congrese, misiuni medicale în România, precum şi alte cheltuieli aferente se acoperă din bugetul Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale în vigoare."3. Articolul 9 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 6 septembrie 2016.Nr. 1.028.------