HOTĂRÂRE nr. 625 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» este instituţie publică cu personalitate juridică, coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului."2. La articolul 4, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:"l) iniţiază acţiuni cu caracter cultural, ştiinţific, educaţional şi legal pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului;m)coordonează activităţile în vederea realizării unui muzeu de istorie al evreilor din România."3. La articolul 4^1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cazare şi masă în unităţi hoteliere şi pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate. Numărul maxim de participanţi şi invitaţi la acţiunile, programele şi proiectele realizate poate fi de maximum 100 de persoane. Baremul maxim al cheltuielilor pentru masă este de 90 lei/zi/persoană, iar al cheltuielilor pentru apă, ceai sau cafea este de 6,50 lei/zi/ persoană;"4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Institutul este condus de un director general, funcţie asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de secretar de stat, în condiţiile legii, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului."5. La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) Comitetul consultativ pentru realizarea unui muzeu al evreilor din România; membrii Comitetului consultativ sunt numiţi de directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», cu acordul Şefului Cancelariei Prim-Ministrului, şi nu sunt salarizaţi;"6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 21."7. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, prin decizie a directorului general, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 cu această destinaţie.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  p. Directorul general al Institutului Naţional pentru

  Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel",

  Elisabeth Ungureanu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 625.  +  Anexă(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 902/2005)Numărul maxim de posturi aprobat = 21STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustuluidin România "Elie Wiesel"*Font 8*                                                              ┌──────────────┐                                                              │ COLEGIU DE │              ┌────────────┐ ┌───┤ ONOARE │              │ CONSILIU │ │ └──────────────┘              │ ŞTIINŢIFIC ├───┐ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐              └────────────┘ │ │ DIRECTOR │ │ │ COMITET │              ┌────────────┐ ├─────┤ GENERAL ├─────┼───┤ CONSULTATIV │              │ CONSILIU ├───┘ └───────┬──────┘ │ │ MUZEU │              │ DIRECTOR │ │ │ └──────────────┘              └────────────┘ │ │ ┌──────────────┐                                             │ └───┤ COMITET │                                             │ │ EDUCAŢIONAL │                                             │ └──────────────┘                                             │                    ┌────────────────────────┼───────────────────────────────┐            ┌───────┴───────┐ ┌───────┴───────┐ ┌───────┴───────┐            │ SERVICIU │ │ COMPARTIMENT │ │ SERVICIU │            │ CERCETARE - │ │ FINANCIAR - │ │ COMUNICARE ŞI │            │ ŞTIINŢIFICĂ │ │ CONTABIL │ │ ADMINISTRARE │            └────────┬──────┘ └───────────────┘ └─────────┬─────┘                     │ │      ┌──────────────┼────────────┐ ┌──────────────┬────────────┴─┬─────────────┬─────────────┐      │ │ │ │ │ │ │ │┌─────┴──────┐┌──────┴─────┐┌─────┴──────┐ ┌───────┴───────┐┌─────┴──────┐┌──────┴─────┐┌──────┴──────┐┌─────┴───────┐│Compartiment││Compartiment││Compartiment│ │ Compartiment ││Compartiment││Compartiment││Compartiment ││Compartiment ││ cercetare ││ editare ││ bibliotecă │ │relaţii publice││ secretariat││ resurse ││ tehnic- ││ muzeal ││ştiinţifică ││ ││ şi arhivă │ │ şi programe ││ şi arhivă ││ umane şi ││administrativ││ ││ ││ ││ istorică │ │ cultural- ││ ││ salarizare ││ ││ ││ ││ ││ │ │ educative ││ ││ ││ ││ │└────────────┘└────────────┘└────────────┘ └───────────────┘└────────────┘└────────────┘└─────────────┘└─────────────┘-----