HOTĂRÂRE nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă(actualizată până la data de 2 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele financiare pentru activitatea sportivă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 12 mai 2003, precum şi alte dispoziţii contrare.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

  Marian Marius Dorin

  p. Preşedintele Agenţiei

  Naţionale pentru Sport,

  Valentin Vasilescu

  Ministrul economiei şi finanţelor,

  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 1.447.  +  AnexăNORMA 28/11/2007