ORDIN nr. 2.856 din 29 octombrie 2004(*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate(actualizat până la data de 17 martie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ----------În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) şi ale art. 81 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător şi în Ministerul Justiţiei, pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul ministerului, care au atribuţii de coordonare şi control al activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. (2) Direcţia organizarea instanţelor, resurse umane şi statistică judiciară şi Direcţia contencios vor lua măsuri pentru constituirea comisiei de disciplină în Ministerul Justiţiei, în termenul prevăzut la art. 36 alin. (1) din regulament. (3) Comisia de disciplină se constituie prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 3Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.042/C/1995 privind aprobarea Regulamentului comisiilor de onoare din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.043/C/1995 privind aprobarea Regulamentului Consiliului de judecată din Direcţia Generală a Penitenciarelor se abrogă.

    Ministrul justiţiei,

    Cristian Diaconescu
    Bucureşti, 29 octombrie 2004.Nr. 2.856/C.  +  Anexa REGULAMENT 29/10/2004