ORDIN nr. 922 din 4 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 18 august 2016  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. 2.416 din 1 august 2016,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 799/2012*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti. Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 799/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu
  Bucureşti, 4 august 2016.Nr. 922.  +  AnexăREGULAMENT 04/08/2016