HOTĂRÂRE nr. 546 din 27 iulie 2016privind aprobarea stemei comunei Balşa, judeţul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stema comunei Balşa, judeţul Hunedoara, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 27 iulie 2016.Nr. 546.  +  Anexa 1

  STEMA

  comunei Balşa, judeţul Hunedoara
   +  Anexa 2

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

  elementelor însumate ale stemei comunei Balşa, judeţul Hunedoara
  Descrierea stemeiStema comunei Balşa, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.În partea dreaptă, în câmp roşu, se află un căprior de aur, din semiprofil, privind 3/4 spre stânga.În partea stângă, în câmp albastru, se află un arbore de argint.În vârful scutului se află un câmp zidit de argint din 4 rânduri întreţesute.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCăpriorul reprezintă fauna predominantă a zonei.Arborele simbolizează bogăţia silvică a zonei în păduri de foioase.Zidul face referire la Fortificaţia "Peştera Zidită", din secolul al XVII-lea şi la Cetăţuia Dacica din localitatea Ardeu.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----