ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 59 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile de bunuri și servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, așa cum este definită la art. 266 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 1, se aprobă modelul și conținutul formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 2 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar condițiile ce trebuie respectate de către fișierul XML pentru depunerea electronică a declarațiilor vor fi disponibile pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Perioada de raportare pentru formularul menționat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Declarația menționată la art. 2 se depune la organul fiscal competent, până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz.----------Art. 8 a fost modificat de ORDINUL nr. 2.328 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016.  +  Articolul 9Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 10Prevederile prezentului ordin se aplică pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național, după cum urmează:a) pentru perioada 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016, numai pentru operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România și se completează informațiile din cartușele A-C din anexa nr. 1;b) începând cu data de 1 octombrie 2016, declarația se va completa integral, pentru toate operațiunile efectuate pe teritoriul național.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.264 din 26 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.105 din 29 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Gelu-Ștefan Diaconu
    București, 23 decembrie 2015.Nr. 3.769.  +  Anexa nr. 1┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Agenția │ DECLARAȚIE INFORMATIVĂ PRIVIND │ ││ Națională de │ LIVRĂRILE/PRESTĂRILE ȘI ACHIZIȚIILE │ 394 ││ Administrare │ EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL DE │ ││ Fiscală │PERSOANELE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA│ │├─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ ┌─────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐ ││ │L-lunar │ │ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌─────┐ │ ││Tip plătitor: │T-trimestrial│ │ Perioada: Anul │ │ │ │ │ Luna │ │ │ ││ │S-semestrial │ │ └──┴──┴──┴──┘ └─────┘ │ ││ │A-anual │ └────────────────────────────────────────────┘ ││ └─────────────┘ ││ ││ sistemul normal de TVA [] ││ sistemul de TVA la încasare [] ││ ││ Au fost efectuate operațiuni în perioada de raportare ? DA [] NU [] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA RO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Cod CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în perioada de ││raportare ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │││ │ ││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││DOMICILIUL FISCAL (județ/sector, localitate, stradă, nr., bloc, scară, etaj, ││ apartament, cod poștal) ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐││TELEFON │ │ FAX │ │││ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐││E-MAIL │ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL/LEGAL/ÎMPUTERNICIT ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ/CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││DOMICILIUL FISCAL (județ/sector, localitate, stradă, nr., bloc, scară, etaj, ││ apartament, cod poștal) ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐││TELEFON │ │ FAX │ │││ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐││E-MAIL │ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C. REZUMAT DECLARAȚIE ││ ┌───────────┐││ NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN │ │││ SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE └───────────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate │ ││ ││ │││de către persoana impozabilă care aplică └───────┘└─────────┘└──────┘││sistemul normal de TVA cu excepția celor ││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu excepția └───────┘└─────────┘└──────┘││celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS) ││efectuate de către persoana impozabilă care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică sistemul normal de TVA pentru │ ││ ││░░░░░░│││operațiunile derulate în regim special └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru agențiile de turism, pentru bunurile ││second-hand, opere de artă, obiecte de ││colecție și antichități ││ ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A) FACTURI IMPOZABILĂ ││defalcate pe fiecare cotă de TVA de la ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││persoane impozabile care aplică sistemul │ ││ ││ │││normal de TVA, cu excepția celor pentru └───────┘└─────────┘└──────┘││care s-au primit facturi simplificate ││ ││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA de la ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││persoane impozabile care aplică sistemul │ ││ ││ │││de TVA la încasare, cu excepția celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care s-au primit facturi simplificate ││ ││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AS) ││efectuate de la persoane impozabile care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică regimul special pentru agențiile de │ ││ ││░░░░░░│││turism, pentru bunurile second-hand, opere └───────┘└─────────┘└──────┘││de artă, obiecte de colecție și antichități ││și care aplică sistemul normal de TVA ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII │ ││ ││░░░░░░│││EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA └───────┘└─────────┘└──────┘││INVERSĂ (V), din care: ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- cereale și plante tehnice │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- deșeuri feroase și neferoase │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- masă lemnoasă │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate de emisii de gaze cu efect de seră │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- energie electrică │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate verzi │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- construcții/terenuri │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- aur de investiții │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- telefoane mobile │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- microprocesoare │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- console de jocuri, tablete PC și laptopuri │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C), │ ││ ││ │││din care: └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- cereale și plante tehnice │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- deșeuri feroase și neferoase │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- masă lemnoasă │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate de emisii de gaze cu efect de seră │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- energie electrică │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate verzi │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- construcții/terenuri │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- aur de investiții │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- telefoane mobile │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- microprocesoare │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- console de jocuri, tablete PC și laptopuri │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. REZUMAT DECLARAȚIE ││ ┌───────────┐││ NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR NEÎNREGISTRATE ÎN │ │││ SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE └───────────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul normal de TVA cu excepția celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu └───────┘└─────────┘└──────┘││excepția celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS) ││efectuate de către persoana impozabilă care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică sistemul normal de TVA pentru │ ││ ││░░░░░░│││operațiunile derulate în regim special, └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru agențiile de turism, pentru ││bunurile second-hand, opere de artă, obiecte ││de colecție și antichități ││ ││ ││ NUMĂR DE FACTURI/ VALOARE ││ BORDEROURI ACHIZIȚII││ Bunuri**) ACHIZIȚIE/ ││ Servicii FILE CARNET DE ││ COMERCIALIZARE A ││ PRODUSELOR DIN ││ SECTORUL AGRICOL/ ││ NUMĂR CONTRACTE/ ││ NUMĂR ALTE DOCUMENTE ││ ││ ┌───────┐┌────────────────┐ ┌──────────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (N) │ ││ │ │ │││ └───────┘└────────────────┘ └──────────┘││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ **) pentru achizițiile de la persoane fizice va fi înscrisă natura ││ bunurilor achiziționate: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și ││ neferoase, masă lemnoasă, terenuri, construcții, alte bunuri și servicii│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ E. REZUMAT DECLARAȚIE ││ ┌───────────┐││NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NESTABILITE ÎN ROMÂNIA │ │││CARE SUNT STABILITE ÎN ALT STAT MEMBRU, NEÎNREGISTRATE └───────────┘││ȘI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN ││SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul normal de TVA cu excepția celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu └───────┘└─────────┘└──────┘││excepția celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS) ││efectuate de către persoana impozabilă care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică sistemul normal de TVA pentru │ ││ ││░░░░░░│││operațiunile derulate în regim special, └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru agențiile de turism, pentru ││bunurile second-hand, opere de artă, obiecte ││de colecție și antichități ││ ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU │ ││ ││ │││CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ F. REZUMAT DECLARAȚIE ││ ┌───────────┐││NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NEÎNREGISTRATE │ │││ȘI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN └───────────┘││SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA, NESTABILITE PE TERITORIUL ││UNIUNII EUROPENE INCLUSE ÎN DECLARAȚIE ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul normal de TVA, cu excepția celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare, cu └───────┘└─────────┘└──────┘││excepția celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS) ││efectuate de către persoana impozabilă care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică sistemul normal de TVA pentru │ ││ ││░░░░░░│││operațiunile derulate în regim special └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru agențiile de turism, pentru ││bunurile second-hand, opere de artă, obiecte ││de colecție și antichități ││ ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU │ ││ ││ │││CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ G. REZUMAT DECLARAȚIE ││ ││ TOTAL NR. TOTAL TOTAL TOTAL ││ BONURI ÎNCASĂRI BAZĂ TVA*) ││ FISCALE IMPOZABILĂ ││ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE PRIN ┌────────┐┌────────┐┌─────────┐┌─────┐││INTERMEDIUL AMEF***) INCLUSIV │ ││ ││ ││ │││ÎNCASĂRILE PRIN INTERMEDIUL BONURILOR └────────┘└────────┘└─────────┘└─────┘││FISCALE CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE ││UNEI FACTURI SIMPLIFICATE, INDIFERENT ││DACĂ AU/NU AU ÎNSCRIS CODUL DE ││ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA AL ││BENEFICIARULUI (Î1) ││ ││ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE EFECTUATE ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││DIN ACTIVITĂȚI EXCEPTATE DE LA OBLIGAȚIA │ ││ ││ │││UTILIZĂRII AMEF***) (Î2) CONFORM PREVEDERILOR └───────┘└─────────┘└──────┘││LEGALE ÎN VIGOARE**) ││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 20%, 19%, 9%, 5% ││ **) OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza ││ aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și ││ completările ulterioare ││ ***) AMEF - aparate de marcat electronice fiscale │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ H. REZUMAT DECLARAȚIE ┌───────────┐││ (sumă de control) │ │││ └───────────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 24% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 20% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 19% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 9% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 5% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I. ALTE INFORMAȚII: ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1. ││1.1 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate ┌────────┐┌──────┐││pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi │ ││ │││simplificate care au înscris codul de înregistrare └────────┘└──────┘││în scopuri de TVA al beneficiarului ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.2 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate ┌────────┐┌──────┐││pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi │ ││ │││simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare └────────┘└──────┘││în scopuri de TVA al beneficiarului și pentru care nu ││s-au emis bonuri fiscale ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.3 Achiziții de bunuri și servicii defalcate pe ┌────────┐┌──────┐││fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi │ ││ │││simplificate de la persoane impozabile care aplică └────────┘└──────┘││sistemul normal de TVA și care au înscris codul de ││înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.4 Achiziții de bunuri și servicii defalcate pe ┌────────┐┌──────┐││fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi │ ││ │││simplificate de la persoane impozabile care aplică └────────┘└──────┘││sistemul de TVA la încasare și care au înscris codul ││de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.5 Achiziții de bunuri și servicii defalcate pe ┌────────┐┌──────┐││fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit bonuri │ ││ │││fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi └────────┘└──────┘││simplificate și care au înscris codul de înregistrare ││în scopuri de TVA al beneficiarului ││ ││2. ││2.1 Plaja de facturi alocate ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ din care: └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││ ││ ││2.2 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, din plaja de ││facturi alocate: ┌────────┐ ││ └────────┘ ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││ din care: ││ ││- facturi stornate seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ││ └──────┘ └──────┘ ││- facturi anulate seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ││ └──────┘ └──────┘ ││ Bază impozabilă TVA*) ││- autofacturare seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ┌─────────────┐ ┌────┐││ └──────┘ └──────┘ └─────────────┘ └────┘││- emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele ││ furnizorilor seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ││ └──────┘ └──────┘ ││2.3 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, de beneficiari în││numele persoanei impozabile: ┌─────────────┐ ││ └─────────────┘ ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││Denumire și CUI beneficiar: ┌─────────────┐ ┌──────┐ ││ └─────────────┘ └──────┘ ││2.4 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, de terți în ││numele persoanei impozabile: ┌─────────────┐ ││ └─────────────┘ ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││Denumire și CUI terț: ┌─────────────┐ ┌──────┐ ││ └─────────────┘ └──────┘ ││ ││3. În cazul în care soldul sumei negative înregistrate în decontul de TVA ││aferent perioadei de raportare este solicitat la rambursare, se vor selecta ││datele cu privire la natura operațiunilor din care provine acesta: ││┌──────────────────────────────────┬────┐┌──────────────────────────────┬───┐│││Achiziții de bunuri și servicii │░░░░││Livrări de bunuri imobile │ ││││legate direct de bunurile imobile │░░░░│├──────────────────────────────┼───┤│││din următoarele categorii: │░░░░││Livrări de bunuri, cu excepția│░░░││││ │░░░░││bunurilor imobile: │░░░│││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││a) parcuri eoliene │ ││a) cu cota standard de TVA 24%│ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││b) construcții rezidențiale │ ││b) cu cota standard de TVA 20%│ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││c) clădiri de birouri │ ││c) cu cota de TVA 19% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││d) construcții industriale │ ││d) cu cota redusă de TVA 9% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││e) altele │ ││e) cu cota redusă de TVA 5% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Achiziții de bunuri, cu excepția │░░░░││Livrări de bunuri scutite de │ ││││celor legate direct de bunuri │░░░░││TVA │ ││││imobile: │░░░░││ │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││a) cu cota de TVA 24% │ ││Livrări de bunuri/prestări de │ │││├──────────────────────────────────┼────┤│servicii pentru care se aplică│ ││││b) cu cota standard de TVA 20% │ ││taxarea inversă │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││c) cu cota de TVA 19% │ ││Prestări de servicii: │░░░│││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││d) cu cota redusă de TVA 9% │ ││a) cu cota de TVA 24% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││e) cu cota redusă de TVA 5% │ ││b) cu cota standard de TVA 20%│ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Achiziții de servicii, cu excepția│░░░░││c) cu cota de TVA 19% │ ││││celor legate direct de bunuri │░░░░│├──────────────────────────────┼───┤│││imobile: │░░░░││d) cu cota redusă de TVA 9% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││a) cu cota de TVA 24% │ ││e) cu cota redusă de TVA 5% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││b) cu cota standard de TVA 20% │ ││Prestări de servicii scutite │ ││││ │ ││de TVA │ │││├──────────────────────────────────┼────┤│ │ ││││c) cu cota de TVA 19% │ ││ │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││d) cu cota redusă de TVA 9% │ ││Livrări intracomunitare de │ ││││ │ ││bunuri │ │││├──────────────────────────────────┼────┤│ │ ││││e) cu cota redusă de TVA 5% │ ││ │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Importuri de bunuri │ ││Prestări intracomunitare de │ ││││ │ ││servicii │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Achiziții imobilizări necorporale │ ││Exporturi de bunuri │ │││└──────────────────────────────────┴────┘├──────────────────────────────┼───┤││ │Livrări imobilizări │ │││ │necorporale │ │││ ├──────────────────────────────┼───┤││ │Persoana impozabilă nu a │ │││ │efectuat livrări de bunuri/ │ │││ │prestări servicii în perioada │ │││ │de raportare │ │││ └──────────────────────────────┴───┘││ ││4. Date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care ││aplică sistemul normal de TVA ││ Valoare TVA*) ││4.1 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data în care └─────────────┘ ││acestea au fost primite de la persoane impozabile ││care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată ││pe fiecare cotă de TVA ││ ││5. Date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care ││aplică sistemul de TVA la încasare ││ Valoare TVA*) ││5.1 TVA colectată aferentă facturilor încasate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data la care └─────────────┘ ││acestea au fost emise de către persoana impozabilă ││care aplică sistemul TVA la încasare, defalcată pe ││fiecare cotă de TVA ││ Valoare TVA*) ││5.2 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data în care └─────────────┘ ││acestea au fost primite de la persoane impozabile ││care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe ││fiecare cotă de TVA ││ Valoare TVA*) ││5.3 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare, indiferent de data în care └─────────────┘ ││acestea au fost primite de la persoane impozabile ││care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe ││fiecare cotă de TVA ││ ││6. TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare ││indiferent de data la care au fost efectuate operațiunile de către persoanele││impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru ││bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități ││ ││6.1 Persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de ││turism, vor completa: ││ ││ Suma totală Costurile Marja TVA ││ plătită de agenției de de profit ││ călător turism ││ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ ││ ││6.2 Persoanele impozabile care aplică regimul special pentru bunurile ││second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități vor completa: ││ ││ Preț de Preț de Marja TVA ││ vânzare cumpărare de profit ││ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ ││ ││7. În situația în care ați desfășurat, în perioada de raportare, activități ││dintre cele înscrise în listă veți selecta activitatea corespunzătoare și ││veți înscrie valoarea livrărilor/prestărilor, precum și TVA aferentă ││ ││ Listă Valoarea livrărilor/ Valoare TVA*) ││ activități prestărilor ││ ││ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ││ │ │ │ │ │ │ ││ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ ││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                   ┌─────────┐   Subsemnatul ................, în calitate de reprezentant legal └─────────┘declar, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele dinaceastă declarație sunt corecte și complete, iar persoana care a întocmitprezenta declarație este:                              denumire CUI calitate - persoana juridică [] ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                          └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘                        nume și prenume CNP/NIF funcția în cadrul altă                                                  persoanei impozabile calitate - persoană fizică [] ┌──────────────┐┌─────────┐┌────────────────┐ ┌────────┐                       └──────────────┘└─────────┘└────────────────┘ └────────┘   De asemenea, subsemnatul ................. în calitate de reprezentant legal┌─────────┐└─────────┘, declar:                                           ┌─────┐   1. sunt de acord ca, pentru anul fiscal └─────┘ în sensul prevederilorart. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,datele înscrise în prezenta declarație referitoare la tranzacțiile derulate cufiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scopuri de TVA săfie consultate de către aceasta prin intermediul aplicației informatice pusela dispoziție de ANAF.                  DA []*) NU []                                                                         ┌─────┐   2. sunt de acord cu schimbarea opțiunii, astfel ca pentru anul fiscal └─────┘în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, datele înscrise în prezenta declarație referitoarela tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor)înregistrată în scopuri de TVA să fie consultate de către aceasta prinintermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de ANAF                  DA []*)                                    ┌──────────────────────────────┐                                    │ │                                    └──────────────────────────────┘                                               Semnătură                                               ..........   Informațiile rezultate din prezenta declarație pot face obiectul analizeide risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurăfiscală.──────────   *) Acordul persoanei impozabile exprimat prin DA va fi valabil pentru toatedeclarațiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii înanul fiscal menționat, fără a avea posibilitatea schimbării opțiunii.──────────┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal ││ ││Organ fiscal _________________________________________________________ ││ ││Număr înregistrare _______________ Data înregistrării ________________ ││ ││Numele persoanei care a verificat ____________________________________ ││ ││Cod M.F.P. 14.13.01.02/f Număr operator de date cu caracter personal │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod M.F.P. 14.13.01.02/f┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. C) ││(cu detaliere pe fiecare operațiune cu TVA și pe fiecare operațiune cu ││taxarea inversă pentru cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și ││neferoase, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică,││certificate verzi, construcții, aur de investiții, microprocesoare, console ││de jocuri, tablete PC și laptopuri, efectuate de persoane înregistrate în ││scopuri de TVA) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod de Denumire/Nume și prenume beneficiar/furnizor││Nr. L/A înregistrare ││crt. AÎ în scopuri Nr. de Baza impozabilă TVA**) ││ V/C de TVA facturi ││ LS/AS │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ │ │ │ │ │ │││ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ În cazul selectării tip LS/AS, se │ │ │ │ │░░░░░░░░░░│││vor completa numărul de facturi și └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││baza impozabilă. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ În cazul selectării tip V/C, se vor completa pentru fiecare furnizor/ ││beneficiar, și următoarele:) ││ ││ Nr. crt. Bunuri/Servicii Cod și denumire NC produs │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ┌────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────────┐ ││ │ 1 │ │ │ │ │ ││ └────┘ └──────────────┘ └─────────────────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operațiune: L - livrări, A - achiziții, LS - livrări regim special, ││ AS - achiziții regim special, AÎ - achiziții de la persoane impozabile care ││ aplică sistemul de TVA la încasare, V - livrări cu taxare inversă, ││ C - achiziții cu taxare inversă ││**) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. D) ││(cu detaliere pe operațiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri ││de TVA) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip CIF/ Bunuri/ Denumire/Nume și prenume Tip document ││Nr. L CUI/ Servicii beneficiar/furnizor ││crt. N CNP/ ***) ││ LS NIF/ Nr. facturi/ Baza impozabilă/TVA**) ││ Adresa Nr. borderouri ││ achiziție/ Valoare totală ││ Nr. file carnete ││ de comercializare ││ a produselor din ││ sectorul agricol/ ││ Nr. contracte ││ Nr. alte documente │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Țara Localitate Județ/Sector Strada Nr. Bloc Apart. ││ ┌─────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────┐┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ └─────┘ └───────────┘ └───────────┘ └──────┘└─────┘ └─────┘ └─────┘ ││ ││ Alte detalii adresă ││ ┌─────────────────┐ ││ │ │ ││ └─────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ În cazul selectării tip LS, se │ │ │ │ │░░░░░░░░░░│││va completa numărul de facturi și └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││baza impozabilă. ││ ││Excepții: ││pentru perioada 01.10.2016-31.12.2016, ││în cazul selectării tip L pentru Nr. total Baza TVA*) ││facturi emise către persoane fizice, de facturi impozabilă ││cu valoare individuală/persoană ┌─────────┐ ┌───────────┐ ┌──────┐││mai mică sau egală cu 10.000 lei │ │ │ │ │ │││(valoare = baza impozabilă + TVA) └─────────┘ └───────────┘ └──────┘││ ││pentru perioada 01.10.2016-31.12.2016, ││în cazul selectării tip LS pentru Nr. total Baza TVA*) ││facturi emise către persoane fizice, de facturi impozabilă ││cu valoare individuală/persoană ┌─────────┐ ┌───────────┐ ┌──────┐││mai mică sau egală cu 10.000 lei │ │ │ │ │░░░░░░│││(valoare cu TVA inclusă) └─────────┘ └───────────┘ └──────┘││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip operațiune: L - livrări, N - achiziții de bunuri/servicii pentru ││ care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de ││ comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane ││ neînregistrate, LS - livrări regim special ││ **) TVA defalcată pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ ***) pentru achizițiile de la persoane neînregistrate va fi înscrisă natura ││ bunurilor achiziționate: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și ││ neferoase, masă lemnoasă, terenuri, construcții, alte bunuri și servicii. ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. E) ││(cu detaliere pe operațiuni efectuate cu persoane impozabile nestabilite în ││România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu ││sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod valabil Denumire/Nume și prenume beneficiar/furnizor││Nr. L de TVA în ││crt. C statul Nr. facturi Baza impozabilă TVA**) ││ LS membru │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌───────────────────────────────────────┐│││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───────────────────────────────────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ │ │ │ │ │ │││ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ În cazul selectării tip LS/AS, se │ │ │ │ │░░░░░░░░░░│││vor completa numărul de facturi și └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││baza impozabilă. ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operațiune: L - livrări, LS - livrări regim special C - achiziții ││ cu taxare inversă ││**) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. F) ││(cu detaliere pe operațiuni efectuate cu persoane impozabile neînregistrate ││și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, ││nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod de Denumire/Nume și prenume beneficiar/furnizor││Nr. L înregistrare ││crt. C Nr. facturi Baza impozabilă TVA**) ││ LS │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐││ │ │ │ │ │ │││ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ În cazul selectării tip LS, se │ │ │ │ │░░░░░░░░░░│││vor completa numărul de facturi și └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││baza impozabilă. ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operațiune: L - livrări, LS - livrări regim special C - achiziții ││ cu taxare inversă ││**) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAȚIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (lit. G) ││(cu detaliere pe operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat ││electronice fiscale (AMEF) precum și pentru operațiuni pentru care nu există ││obligația utilizării AMEF) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip operațiune ││ Î1 ││ Î2 Luna Nr. de Nr. bonuri Total din Baza TVA**) ││ AMEF***) fiscale***) încasări care impozabilă │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌──────────┐┌──────────┐ ┌───────┐ ┌─────────────┐ ┌───────┐ │││ ││ ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││└────┘└────┘└──────────┘└──────────┘ └───────┘ └─────────────┘ └───────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip operațiune: ││ Î1 - încasări lunare prin intermediul aparatelor de marcat electronice ││ fiscale, cu excepția celor pentru care s-au emis facturi. Se vor declara ││ inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc ││ condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris ││ codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului (se va defalca ││ numărul AMEF pentru fiecare lună în parte). ││ Î2 - încasări lunare efectuate din activități exceptate de la obligația ││ utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale ││ **) TVA defalcat pe cote: 20%, 19%, 9%, 5% ││ ***) se va completa numai pentru Î1. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 2.264 din 26 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 2INSTRUCȚIUNIde depunere și completare a formularului (394) "Declarațieinformativă privind livrările/prestările și achizițiileefectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrateîn scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f1. Declarația se completează și se depune de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal. Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă în România pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.Declarația trebuie să conțină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.De asemenea, în declarație se înscriu, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România, următoarele informații:– baza impozabilă și TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;– valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligația emiterii unei facturi și nici a bonului fiscal;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziții de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) și art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.Nu se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri și servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declarația 390.Declarația trebuie să conțină facturile care au fost primite în perioada de raportare, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", precum și borderourile de achiziții de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achizițiilor efectuate de la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice și/sau alte documente.De asemenea, în declarație se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate și a bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.2. Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.3. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial. Nu vor face obiectul redepunerii declarației facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare față de data emiterii acestora de către furnizori.4. Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, care are atașat un fișier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).4.1. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România. Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.4.2. Declarația se poate depune și în format electronic, însoțită de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnată și ștampilată, conform legii. Declarația în format electronic, însoțită de formularul listat, semnat și ștampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire.5. Declarația se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență. Programele de asistență sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.roCompletarea declarației  +  Secţiunea 1Cartușul referitor la tipul plătitorului și perioada de raportare se completează cu:a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - luna, T - trimestrul, S - semestrul, A - anul;b) anul la care se referă declarația; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2015);c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an);d) sistem normal de TVA - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declarația a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA;e) sistem de TVA la încasare - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declarația a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare;f) în situația în care persoana impozabilă nu a desfășurat operațiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuța corespunzătoare.A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).2. Codul CAEN - se înscrie codul CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în perioada de raportare.3. Denumire/Nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.4. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/ împuternicitului1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.2. Denumire/Nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.C. Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în RomâniaAcest cartuș conține:1. numărul total al persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost primite facturi simplificate;9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate;10. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost primite facturi simplificate;11. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate;12. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii efectuate de către persoana impozabilă de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și aplică sistemul normal de TVA;13. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și care aplică sistemul normal de TVA;14. numărul total al facturilor emise de către persoana impozabilă pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;15. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă, defalcată pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;16. numărul total al facturilor primite de către persoana impozabilă, aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;17. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA și pe categorii de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal.D. Rezumatul declarației privind operațiuni desfășurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVAAcest cartuș conține:1. numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;8. natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziționate de la persoane fizice, respectiv: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri și servicii;9. numărul total al facturilor/borderourilor de achiziții/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contractelor/altor documente aferente achizițiilor de bunuri și servicii de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;10. valoarea totală a achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.E. Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în RomâniaAcest cartuș conține:1. numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operațiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal;9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;10. se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal și, în cazul achizițiilor de bunuri/servicii, beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal, care nu se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390).F. Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii EuropeneAcest cartuș conține:1. numărul total al persoanelor impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operațiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal;9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;10. se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal și, în cazul achizițiilor de bunuri/servicii, beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal. Nu vor fi declarate operațiunile de export și import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA) și nici operațiunile care se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare (formular 390).G. Rezumatul declarației privind încasările realizate din operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și din activități exceptate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAcest cartuș conține:1. numărul total al bonurilor fiscale și valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuș bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi conform art. 319 din Codul fiscal;2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;3. valoarea totală a încasărilor din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare). În situația în care pentru aceste activități au fost emise și facturi, acestea se vor declara în cartușul corespunzător operațiunii;4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă activităților economice exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA.H. Rezumatul declarațieiAcest cartuș se completează automat pe baza informațiilor cuprinse în listele de detaliu din secțiunea a 2-a și conține:1. numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);3. valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5. valoarea totală a TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).I. Alte informațiiAcest cartuș conține:1.1. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%);2.1. contribuabilii vor completa plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni neimpozabile în România;2.2. număr total de facturi emise în perioada de raportare prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, de la seria nr. .../la seria nr. ..., din care:2.2.1. seria și numărul facturilor stornate; factura stornată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, a cărei valoare totală este negativă;2.2.2. seria și numărul facturilor anulate; factura anulată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, netransmisă beneficiarului, operațiunile înscrise în aceasta nefiind înregistrate în contabilitatea persoanei impozabile;2.2.3. seria și numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă și TVA aferente, defalcate pe fiecare cotă (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu excepția celor emise de beneficiar în numele furnizorilor înscrise la pct. 2.2.4. Informațiile privind autofacturarea nu vor fi declarate la alte rubrici din declarație;2.2.4 seria și numărul facturilor emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal.Exemple:1. Persoana impozabilă A a alocat la începutul anului o plajă de facturi de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, ce va fi înscrisă la pct. 2.1. În prima perioadă de raportare a emis facturi de la seria A nr. 1 la seria A nr. 25, pe care le va înscrie la pct. 2.2.În următoarele perioade de raportare se va înscrie la pct. 2.1 plaja de facturi alocate de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, până la utilizarea completă a acesteia.2. Excepție: pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rămasă neutilizată din plaja de facturi alocată la începutul anului prin decizie internă.De exemplu, la data de 1 octombrie 2016, persoana impozabilă B are două plaje de facturi rămase neutilizate din plajele de facturi alocate, pe care le va declara la pct. 2.1, respectiv: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 100 și de la seria X nr. 78 la seria X nr. 100. Pentru luna octombrie, la pct. 2.2 vor fi înscrise facturile emise din plajele de facturi neutilizate, astfel: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 85 și de la seria X nr. 78 la seria X nr. 90;2.3. numărul total de facturi emise în perioada de raportare de către beneficiari, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal, seria și numărul de ordine al acestora, precum și denumire și CUI beneficiari;2.4. numărul total de facturi emise în perioada de raportare de către terți, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (19) din Codul fiscal, seria și numărul de ordine al acestora, precum și denumire și CUI terți.Plajele de facturi/facturile înscrise în declarație la pct. 2.1-2.4 se vor completa cu seria și numărul de ordine, iar în situația în care acestea nu conțin decât număr de ordine, se vor completa numai numerele respective (nu este exclusă utilizarea unor serii alfanumerice);3. descrierea operațiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declarația și care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va/vor bifa căsuța/căsuțele corespunzătoare fiecărei operațiuni în parte;4. date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:4.1. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5. date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:5.1. valoarea totală a TVA colectată aferentă facturilor încasate în perioada de raportare, indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5.2. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5.3. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data la care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);6. valoarea totală a TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare, indiferent de data la care au fost efectuate operațiunile de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism/regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități:6.1. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agențiile de turism va completa baza de impozitare a serviciului unic constituit din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferență între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, și costurile agenției de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări și prestări sunt realizate de alte persoane impozabile, și TVA aferentă;6.2. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități va completa marja profitului ca diferență dintre prețul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare și prețul de cumpărare și TVA aferentă;7. în situația în care persoana impozabilă a desfășurat în perioada de raportare activitate/activități definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF (listă ce poate fi actualizată), indiferent de activitatea preponderentă efectiv desfășurată în perioada de raportare, declarată la secțiunea 1 lit. A, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum și TVA aferentă, defalcate pe cote (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).La data intrării în vigoare a prezentului ordin, această listă cuprinde următoarele activități:1071 Cofetărie și produse de patiserie4520 Spălătorie auto4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor4776 Comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate4932 Transporturi cu taxiuri5510 Hoteluri5510 Pensiuni turistice5610 Restaurante5630 Baruri și activități de servire a băuturilor812 Activități de curățenie9313 Activități ale centrelor de fitness9602 Activități de coafură și de înfrumusețare9603 Servicii de pompe funebreLista de mai sus va fi actualizată prin formularul electronic 394 pus la dispoziția contribuabililor în mod gratuit.În cazul în care declarația este întocmită de:– persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI și calitatea acesteia;– persoana fizică, se vor completa numele și prenumele, CNP/NIF, funcția în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.Datele înscrise în declarație referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de ANAF și cu acordul persoanei impozabile care depune declarația. Acordul va fi dat în prima declarație depusă de persoana impozabilă și va fi valabil pentru toate declarațiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menționat, fără a avea posibilitatea schimbării opțiunii.În cazul în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opțiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuța corespunzătoare schimbării opțiunii.În situația în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul prin nicio declarație informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în declarațiile informative 394, referitoare la tranzacțiile bilaterale, indiferent de opțiunea acestora.Informațiile rezultate din declarație pot face obiectul analizei de risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  +  Secţiunea a 2-aPrezenta secțiune, pentru fiecare rezumat al declarației, va avea următorul cuprins:– valorile totale înscrise în facturile emise/primite, în borderourile de achiziții, în filele carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol și în contracte (încheiate cu persoane fizice)/alte documente, pentru fiecare partener de tranzacție pentru perioada de raportare, inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate pe fiecare cotă de TVA;– valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacțiilor efectuate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, inclusiv valoarea marjei de profit și a TVA aferentă;– valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacțiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru operațiunile prevăzute la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcții/terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri, se completează separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse și pentru fiecare cotă defalcată de TVA.Listele operațiunilor taxabile efectuate pe teritoriul național cuprind următoarele tipuri de operațiuni:– operațiuni efectuate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (cu detaliere pe fiecare operațiune cu TVA și pe fiecare operațiune cu taxare inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcții/terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);– operațiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operațiune); pentru perioada 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, vor fi cuprinse în lista de detaliu numai facturile emise cu valoare individuală mai mare de 10.000 lei către persoane fizice pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, precum și pentru livrările efectuate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități.Excepții:a) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se vor completa numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile și TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;b) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, către persoane fizice, pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se vor completa numărul total al facturilor emise și valoarea acestora cu TVA inclusă.Începând cu data de 1 ianuarie 2017, vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora;– operațiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operațiune);– operațiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operațiune);– operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;– operațiuni efectuate din activitățile economice exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.1. Coloana "Nr. curent" de la lit. C, D, E, F - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.2. Coloana "Tip L/A/AÎ/V/C/N/Î1/Î2" de la lit. C, D, E, F, G - se înscrie tipul operațiunii efectuate, și anume:– L - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepția facturilor simplificate;– A - achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepția facturilor simplificate;– LS - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;– AS - achiziții de bunuri și servicii pentru care au fost primite facturi de la persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;– AÎ - achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;– V - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal;– C - achiziții de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;– N - achiziții de bunuri/servicii de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA, pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte;– Î1 - încasări efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;– Î2 - încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare);– nr. de AMEF - se va completa numărul aparatelor de marcat electronice fiscale ce sunt utilizate în fiecare lună din perioada de raportare.3. Coloana "CIF/CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:– CIF - codul de identificare fiscală al furnizorului/ beneficiarului;– CUI furnizor/beneficiar;– CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică; completarea CNP/NIF este obligatorie în situația în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilități, vânzări de bunuri mobile și imobile etc.); în lipsa acestuia, se vor declara numele, prenumele și adresa persoanei fizice. La adresă se vor completa informațiile, în următoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana impozabilă sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Informațiile vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele: țară, localitate, județ/sector, strada, nr., bloc, apartament, alte detalii adresă. Rubrica "alte detalii adresă" se va completa în situația în care se vor înscrie alte elemente decât cele existente în formularul pretipărit sau nu se deține o adresă din România. Pentru achizițiile efectuate pe bază de borderouri de achiziție/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele și adresa persoanei fizice;– codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului;– codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România și este persoană obligată la plata taxei;– cod valabil de TVA în statul membru al persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;– cod de înregistrare din registrul companiilor din țara de rezidență pentru persoana impozabilă neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.4. Coloana "Denumire/Nume și prenume furnizor/beneficiar" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:– denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile înregistrate/neînregistrate în scopuri de TVA;– numele și prenumele persoanei fizice;– denumirea persoanei impozabile nestabilite în România care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;– denumirea persoanei impozabile neînregistrate și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.5. Coloana "Număr de facturi/borderouri de achiziții/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente" de la lit. C, D, E, F - se înscrie numărul total al facturilor emise/primite/numărul total al borderourilor de achiziții/numărul total al filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite/numărul total al contractelor încheiate cu persoanele fizice/numărul total al altor documente.Prin excepție, în situația în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operațiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor; dacă valoarea TVA este aceeași pentru operațiunile respective, factura se va numerota o singură dată în dreptul cotei de TVA celei mai mari. În situația în care în cuprinsul unei facturi emise/primite pentru operațiuni pentru care se aplică taxarea inversă sunt cuprinse mai multe bunuri/servicii prevăzute la lit. C, la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor.6. Coloana "Baza impozabilă" de la lit. C, D, E, F - se înscriu valoarea bazei impozabile, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/ achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și valoarea bazei impozabile aferentă facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). În cazul în care baza impozabilă este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).7. Coloana "Taxă pe valoarea adăugată" de la lit. C, D, E, F - se înscrie valoarea TVA, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/ achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și TVA aferentă facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). Dacă taxa pe valoarea adăugată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).8. Coloana "Bunuri/Servicii" de la lit. C - se selectează categoria de bunuri sau servicii pentru care se aplică taxarea inversă.9. Coloana "Cod și denumire NC produs" de la lit. C - pentru bunurile din categoria cereale și plante tehnice, se înscriu codurile care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regăsește pe portalul ANAF.10. Coloana "Bunuri/Servicii" de la lit. D - se înscrie natura bunurilor/serviciilor achiziționate de la persoane fizice.11. Coloana "Tip document" de la lit. D - se selectează tipul documentului: factură/borderou de achiziții/filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/contract/alt document.12. Coloana "Valoare totală" de la lit. D - se înscrie valoarea totală a achizițiilor de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.13. Coloana "Tip operațiune" de la lit. G - se selectează tipul încasărilor:– încasări prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;– încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.14. Coloana "Nr. bonuri fiscale" - se înscrie numărul total al bonurilor fiscale emise în fiecare lună din perioada de raportare.15. Coloana "Total încasări" de la lit. G - se înscrie totalul încasărilor, în lei, lunare, din perioada de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv încasări lunare obținute din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.16. Coloana "Total bază impozabilă" de la lit. G - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea bazei impozabile aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%).17. Coloana "Taxa pe valoarea adăugată" de la lit. G - se înscrie valoarea TVA, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea TVA aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%).18. Lista bunurilor/serviciilor achiziționate de la persoanele fizice, inclusiv actualizările acesteia, va fi disponibilă prin formularul electronic 394 pus la dispoziția contribuabililor în mod gratuit.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 2.264 din 26 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 3Procedura de gestiune a formularului (394)Declarație informativă privind livrările/prestărileși achizițiile efectuate pe teritoriul naționalde persoanele înregistrate în scopuri de TVA",cod MFP 14.13.01.02/f1. Declarația se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.2. Prelucrarea declarației informative2.1. Prelucrarea declarațiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declarației.2.2. După prelucrare, declarația informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.2.3. În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declarație, corect completată, care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.2.4. Declarația prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.3. Verificarea declarației informative3.1. După primirea declarației, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligației de depunere a declarației, prin corelarea informațiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA și au declarat în decontul de TVA numai operațiuni efectuate pe teritoriul național cu informațiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declarații informative.3.2. Pentru persoanele impozabile care nu au depus declarațiile informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări.3.3. Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.3.4. Verificarea faptului că este o declarație corectă reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfășoară pe serverele centrale. După depunerea prin internet sau la ghișeu a formularului (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, denumită în continuare declarația (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.3.5. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declarației (394) se afișează un mesaj cu erorile pe care le conține documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate erorile comunicate și să reia procesul de depunere a declarației (394).4. Gestionarea declarației informative4.1. Informațiile din declarațiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum și cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o bază de date.4.2. Informațiile din baza de date sunt gestionate de Direcția generală de informații fiscale și Direcția generală de tehnologia informației și vor fi valorificate de către Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.4.3. Informațiile din declarațiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali începând cu anul depunerii declarației. După trecerea perioadei de 5 ani, informațiile vor fi arhivate.  +  Anexa nr. 4Caracteristici de tipărire, modul de difuzare,de utilizare și păstrare a formularuluiDenumirea formularului: "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA"Cod MFP: 14.13.01.02/fFormat: A4/t1Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului de asistență asigurat, gratuit, de către unitățile fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.Se difuzează gratuit.Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii și a achizițiilor de bunuri și servicii efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România.Se depune de către persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal.Circulă:– în format electronic, la organul fiscal competent;– formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate și ștampilate conform legii: un exemplar la contribuabil și un exemplar la organul fiscal competent.Se arhivează la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul - în format hârtie - "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" însoțitor, listat, semnat și ștampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului.