HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping**1)(actualizată până la data de 1 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.

  ──────────
   +  Articolul 1 (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 53, inclusiv demnitarii.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 521 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.  +  Anexa 1Numărul maxim de posturi = 53, inclusiv demnitariSTRUCTURA ORGANIZATORICĂA AGENŢIEI NAŢIONALE ANTI-DOPING*Font 8* ┌─────────────────────────────────────────┐ │ COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR ŞI A │ ┌─────────────────┐ │PERSONALULUI ASISTENT AL SPORTIVILOR CARE│ │ │ ┌─────────────────┐ │ AU ÎNCĂLCAT REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING ├---------┤ AGENŢIA ├---------┤ COMISIA DE APEL │ └─────────────────────────────────────────┘ │ NAŢIONALĂ │ └─────────────────┘                       ┌───────────────────┐ │ ANTI-DOPING │                       │COMISIA DE ACORDARE├---------┤ │                       │A SCUTIRILOR PENTRU│ └────────┬────────┘                       │ UZ TERAPEUTIC │ │                       └───────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ │ CONSILIUL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A │ ┌────────┴────────┐ ┌──────────────────┐ │ TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANŢE ├─────────┤ PREŞEDINTE ├────────┤CONSILIUL DIRECTOR│ │ CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ │ └────────┬────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────────────────────────────┘ │                                                              │                              ┌──────────────────┐ │                              │CABINET PREŞEDINTE│<───────────┤ ┌─────────────────────────────┐                              └──────────────────┘ ├───────>│COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN*)│                                                              │ └─────────────────────────────┘                                                              │                                        ┌─────────────────────┴──────────────────────┐                                        │ │                                        v v                              ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐                              │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │                              └─────────┬────────┘ └─────────┬────────┘                                        │ │                                        v v                            ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐                            │ DIRECŢIA ECONOMICĂ, │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE TESTARE, │                            │ADMINISTRATIV, JURIDIC│ │ ANTITRAFIC SUBSTANŢE INTERZISE, │                            │ ŞI RESURSE UMANE │ │RELAŢII PUBLICE ŞI INTERNAŢIONALE│                            └──────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.

  ──────────
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 521 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 12 din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2REGULAMENT (A) 25/10/2006