ORDIN nr. 871 din 19 iulie 2016pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 2 august 2016    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. VVV 1.847/2016,având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,în temeiul art. 174 alin. (1) şi al art. 249 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5 din 29 iunie 2016 de adoptare a ediţiei a doua a standardelor de acreditare a spitalelor,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile, standardele şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2010, se abrogă. (2) Pentru spitalele aflate în curs de acreditare, emiterea rapoartelor şi a certificatelor de acreditare se face în conformitate cu legislaţia în vigoare la data iniţierii procesului de acreditare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 19 iulie 2016.Nr. 871.  +  AnexăPROCEDURA 19/07/2016