HOTĂRÂRE nr. 775 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central(actualizată până la data de 1 februarie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,având în vedere prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  CALIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul delegat pentru coordonarea

  Secretariatului General al Guvernului,

  Mihai Alexandru Voicu

  p. Ministrul justiţiei,

  Maria Cristina Manda,

  secretar de stat
  Bucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 775.  +  Anexa REGULAMENT 14/07/2005