ORDIN nr. 542 din 8 aprilie 2003(*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat(actualizat până la data de 15 iulie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • ---------- Notă

  ──────────

  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 979 din 6 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 15 iulie 2016, în tot cuprinsul Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc astfel: a) "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" şi "M.L.P.T.L." cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", respectiv cu "M.D.R.A.P."; b) "ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei" cu "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice"; c) "Direcţia generală tehnică în construcţii" şi "D.G.T.C." cu "Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură", respectiv cu "D.G.D.R.I."; d) "Direcţia generală economică şi relaţii bugetare" şi "D.G.E.R.B." cu "Direcţia generală management financiar, resurse umane şi achiziţii", respectiv cu "D.G.M.F.R.U.A."; e) "Direcţia generală juridică şi contencios" şi "D.G.J.C." cu "Direcţia generală juridică şi relaţia cu Parlamentul", respectiv cu "D.G.J.R.P.".

  ──────────
  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.133/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, amenajarea teritoriului şi urbanism şi procedura de achiziţie, publicat în Buletinul construcţiilor, vol. 9/2001, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Direcţia generală tehnică în construcţii şi Direcţia generală economică şi relaţii bugetare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul lucrărilor publice,

  transporturilor şi locuinţei,

  Traian Panait,

  secretar de stat
  Bucureşti, 8 aprilie 2003.Nr. 542.  +  AnexăMETODOLOGIE 08/04/2003