HOTĂRÂRE nr. 24 din 16 iunie 2014 (*actualizată*)privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune(actualizată până la data de 18 iulie 2014*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29 iunie 2014, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*)Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  VIOREL HREBENCIUC

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 16 iunie 2014.Nr. 24.  +  AnexăCOMPONENŢAConsiliului de administraţieal Societăţii Române de Radiodifuziune    I. Membri titulari II. Membri supleanţi    1. Mirela Ioana Fugaru 1. Maria-Denise Theodoru    2. Virgil Daniel Ilie 2. Lavinia Nicoleta Ghişa    3. Ruxandra Săraru 3. Ştefania Bîrlibescu    4. Alexandru Ducu Bertzi 4. Alexandru Iulian Muraru    5. Radu Alexandru Feldman 5. Ioan Chiorean    6. Alina Stanciu 6. Monica Magdalena Ghineţ    7. Demeter Andras Istvan 7. Agoston Hugo    8. Alexandra Dumitraşcu 8.    9. Maria Ţoghină 9.    10. Ovidiu Miculescu 10. Gabriel Croitoru    11. Nicoleta Viorica Balaci 11. Marius Dorian Tănase    12. Adrian Doroş 12. Mihai Vasile Maiorescu    13. Ana Florea 13. Maria Dobrescu Notă

  ──────────

  *) Notă:

  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 417 din 3 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iulie 2014, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune prin Hotărârea nr. 24 din 16 iunie 2014, constanându-se ca aceasta este neconstituţională.

  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

  În concluzie, începând cu data de 18 iulie 2014, dispoziţiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmând să-şi înceteze efectele juridice, începând cu data de 1 septembrie 2014, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.

  ──────────
  ------