HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 13 august 2004 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare(actualizată până la data de 12 iulie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    PRIM-MINISTRU

    ADRIAN NĂSTASE

    Contrasemnează:

    --------------

    Ministrul educaţiei şi cercetării,

    Alexandru Athanasiu

    Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

    Silvia Adriana Ţicău

    Ministrul finanţelor publice,

    Mihai Nicolae Tănăsescu
    Bucureşti, 13 august 2004.Nr. 1.294.  +  AnexăNORMA 13/08/2004