HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul informațiilor publice,
  Vasile Dincu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul comunicațiilor și
  tehnologiei informației,
  Ion Smeeianu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
   +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public