ORDIN nr. 761 din 22 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu"
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 12 iulie 2016    Având în vedere:- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. V.V.V. 992 din 22 iunie 2016,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu", conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 22 iunie 2016.Nr. 761.  +  AnexăREGULAMENT 22/06/2016