ORDIN nr. 802 din 1 iulie 2016pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 802 din 1 iulie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 401 din 30 iunie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 5 iulie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 1.332/2016 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.236 din 30 iunie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 129, 143, 144 și 331 se abrogă.2. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", pozițiile 16, 30 și 31 se abrogă.3. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 10 și 283 se abrogă.4. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", poziția 336 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────────┬────────┬─────────┬─┬─┬──────────┬──────────┬─────────┐│"336│W10506001│L01XX02│ASPARAGINAZUM│ASPARAGINASE│LIOF. │10000 ui│MEDAC │GERMANIA│CUTIE X 1│S│1│330.160000│398.020000│0.000000"││ │ │ │ │10000 MEDAC │PT.SOL.│ │GESELLSCHAFT │ │FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./ │ │FUR KLINISCHE│ │STICLĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │SPEZIAL- │ │10 000 UI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PRAPARATE │ │LIOF. PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL.INJ./│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴─────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────────┴────────┴─────────┴─┴─┴──────────┴──────────┴─────────┘5. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 480 se introduc șase noi poziții, pozițiile 481-486, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────────┬────────┬─────────┬───┬───┬─────────┬──────────┬─────────┐│"481│W56549001│L01AX04│DACARBAZINUM │DACARBAZINE │PULB. │500 mg │CN UNIFARM │ROMÂNIA │CUTIE CU │ PR│ 1 │74.990000│ 94.820000│ 0.000000││ │ │ │ │MEDAC 500 mg│PT. SOL│ │S.A. │ │1 FLAC. X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │500 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 482│W60103002│L01BC02│FLUOROURACILUM│FLUOROURACIL│SOL. │50 mg/ml│ACCORD │MAREA │CUTIE CU │ PR│ 1 │ 5.960000│ 8.060000│ 0.000000││ │ │ │ │ACCORD │INJ.SAU│ │HEALTHCARE │BRITANIE│1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg/ml │PERF. │ │LIMITED │ │DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 10 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL.INJ. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SAU PERF.│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 483│W60103001│L01BC02│FLUOROURACILUM│FLUOROURACIL│SOL. │50 mg/ml│ACCORD │MAREA │CUTIE CU │PR │ 1 │ 2.970000│ 4.020000│ 0.000000││ │ │ │ │ACCORD │INJ.SAU│ │HEALTHCARE │BRITANIE│1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg/ml │PERF. │ │LIMITED │ │DIN STICL│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 5 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SAU PERF.│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 484│W10506002│L01XX02│ASPARAGINAZUM │ASPARAGINASE│LIOF. │10000 ui│MEDAC │GERMANIA│CUTIE X 5│ S │ 5 │306162000│341.346000│ 0.000000││ │ │ │ │10000 MEDAC │PT.SOL.│ │GESELLSCHAFT │ │FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./ │ │FUR KLINISCHE│ │STICLĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │SPEZIAL- │ │10 000 UI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PRAPARATE │ │LIOF. PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL.INJ./│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 485│W10508002│L01XX02│ASPARAGINAZUM │ASPARAGINASE│LIOF. │5000 ui │MEDAC │GERMANIA│CUTIE X 5│ S │ 5 │276500000│309.016000│ 0.000000││ │ │ │ │5000 MEDAC │PT.SOL.│ │GESELLSCHAFT │ │FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./ │ │FUR KLINISCHE│ │STICLĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │SPEZIAL- │ │5000 UI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PRAPARATE │ │LIOF.PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL.INJ./│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 486│W62137001│L01XX14│TRETINOINUM │VESANOID │CAPS. │10 mg │CN UNIFARM │ROMÂNIA │CUTIE X │PRF│100│10.443000│11.764400 │0.000000"││ │ │ │ │10 mg │ MOI │ │S.A. │ │100 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MOI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────────┴────────┴─────────┴───┴───┴─────────┴──────────┴─────────┘6. La secțiunea P4 "Programul național de boli neurologice", "Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziția 9 se introduce o nouă poziție, poziția 10, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬────────┬───────────┬────────┬──────────┬──┬──┬──────────┬──────────┬─────────┐│ "10│W62547002│L03AX13│GLATIRAMER │COPAXONE │SOL INJ│40 mg/ml│TEVA │ROMÂNIA │CUTIE CU │PR│12│259.080833│285.577500│0.000000"││ │ │ │ACETAT**** │40 mg/ml │ÎN │ │PHARMA- │ │12 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SERINGĂ│ │CEUTICALS │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUM- │ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PLUTĂ │ │ │ │A CÂTE 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. ÎN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴────────┴───────────┴────────┴──────────┴──┴──┴──────────┴──────────┴─────────┘7. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziția 90 se abrogă.8. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziția 129 se introduc trei noi poziții, pozițiile 130-132, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬────────┬───────────┬───────┬──────────┬────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┐│"130│W62421003│A10BD10│COMBINAȚII │KOMBOGLYZE │COMPR. │2,5 mg/ │ASTRAZENECA│SUEDIA │CUTIE CU │PRF │60 │ 2.621666│ 3.200500│ 0.000000││ │ │ │(SAXAGLIPTINUM│2,5 mg/ │FILM. │1000 mg │AB │ │BLIST. AL/│ │ │ │ │ ││ │ │ │+ METFORMINUM)│1000 mg │ │ │ │ │AL NEPER- │ │ │ │ │ ││ │ │ │*** │ │ │ │ │ │FORATE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┼────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 131│W56297002│A11DBN1│COMBINAȚII** │NEURO- │COMPR. │FĂRĂ │LANNACHER │AUSTRIA│CUTIE CU │P-6L│100│ 0.352800│ 0.461400│ 0.000000││ │ │ │ │MULTIVIT │FILM. │CONCEN- │HEILMITTEL │ │5 BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAȚIE │GES.M.B.H. │ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┼────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 132│W56297001│A11DBN1│COMBINAȚII** │NEURO- │COMPR. │FĂRĂ │LANNACHER │AUSTRIA│CUTIE CU 1│P-6L│ 20│ 0.423360│ 0.553680│0.025820"││ │ │ │ │MULTIVIT │FILM. │CONCEN- │HEILMITTEL │ │BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAȚIE │GES.M.B.H. │ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴────────┴───────────┴───────┴──────────┴────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┘9. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.4 "Mucoviscidoza", pozițiile 10, 24 și 25 se abrogă.10. La secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", poziția 51 se abrogă.11. La secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", după poziția 51 se introduce o nouă poziție, poziția 52, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬──────────┬──┬─┬────────────┬────────────┬─────────┐│"52│W62679001│V10XA01│NATRII IODIDUM│THYROTOP- │CAPS. │38-7400│CN UNIFARM │ROMÂNIA│CONTAINER │PR│1│2,530.000000│2,795.850000│0.000000"││ │ │ │(131I) │131 38-7400 │PT UZ │MBq │S.A. │ │DIN PLUMB │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │MBq │TERA- │ │ │ │AMBALAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PEUTIC │ │ │ │ÎNTR-UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONTAINER │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN METAL,│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UN ÎNVELIȘ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAȘABIL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC│ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴──────────┴──┴─┴────────────┴────────────┴─────────┘12. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziția 112 se abrogă.13. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", pozițiile 6-9 se abrogă.14. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 88 se introduc patru noi poziții, pozițiile 89-92, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬──────────┬─────────┐│"89│W62441002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000│SOL. │2000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU │PR/│10│ 5.083000│ 6.427000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │10 SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,2 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,2 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 90│W62442002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000│SOL. │4000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 9.222000│ 11.660000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,4 ml │ │/0,4 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,4 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 91│W62443002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000│SOL. │6000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│12.277000│ 14.988000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,6 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,6 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 92│W62444002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000│SOL. │8000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 6 │PR/│ 6│15.641666│ 19.778333│0.000000"││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,8 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,8 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴──────────┴─────────┘15. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", pozițiile 19-22 și 105 se abrogă.16. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi și pancreas", după poziția 179 se introduc patru noi poziții, pozițiile 180-183, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬──────────┬─────────┐│"180│W62441002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000│SOL. │2000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 5.083000│ 6.427000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,2 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 181│W62442002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000│SOL. │4000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 9.222000│ 11.660000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,4 ml │ │/0,4 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,4 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 182│W62443002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000│SOL. │6000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│12.277000│ 14.988000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,6 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,6 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 183│W62444002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000│SOL. │8000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 6 │PR/│ 6│15.641666│ 19.778333│0.000000"││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,8 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,8 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴──────────┴─────────┘17. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", pozițiile 1-4 și 76 se abrogă.18. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziția 136 se introduc patru noi poziții, pozițiile 137-140, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬──────────┬─────────┐│"137│W62441002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000│SOL. │2000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 5.083000│ 6.427000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,2 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 138│W62442002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000│SOL. │4000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 9.222000│ 11.660000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,4 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,4 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 139│W62443002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000│SOL. │6000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│12.277000│ 14.988000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,6 ml │ │/0,6 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,6 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 140│W62444002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000│SOL. │8000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 6 │PR/│ 6│15.641666│19.778333 │0.000000"││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,8 ml │ │/0,8 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,8 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴──────────┴─────────┘19. La secțiunea P9 "Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați", poziția 76 se abrogă.20. La secțiunea P10 "Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", pozițiile 10-13 se abrogă.21. La secțiunea P10 "Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", după poziția 92 se introduc patru noi poziții, pozițiile 93-96, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬──────────┬─────────┐│ "93│W62441002│B01AB05│ENOXAPARINUM**│CLEXANE 2000│SOL. │2000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 5.083000│ 6.427000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,2 ml │ │/0,2 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 94│W62442002│B01AB05│ENOXAPARINUM**│CLEXANE 4000│SOL. │4000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 9.222000│ 11.660000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,4 ml │ │/0,4 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 95│W62443002│B01AB05│ENOXAPARINUM**│CLEXANE 6000│SOL. │6000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│12.277000│ 14.988000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,6 ml │ │/0,6ml │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 96│W62444002│B01AB05│ENOXAPARINUM**│CLEXANE 8000│SOL. │8000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 6 │PR/│ 6│15.641666│19.778333 │0.000000"││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,8 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,8 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴──────────┴─────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iulie 2016.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  p. Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi
  ----