ORDIN nr. 774 din 30 iunie 2016privind aprobarea finanţării din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii a compartimentelor de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă începând cu 1 iulie 2016
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 1.285/2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 100 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,conform dispoziţiilor art. 98-106 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.096/2015*) privind evaluarea unor compartimente de primiri urgenţe în vederea preluării finanţării acestora din bugetul de stat, Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.096/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă finanţarea din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, începând cu 1 iulie 2016, a compartimentelor de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu
  Bucureşti, 30 iunie 2016.Nr. 774.  +  AnexăCompartimente de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Unitatea sanitară │Judeţul/DSP│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1 │Spitalul Municipal Oneşti │Bacău │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 2 │Spitalul Municipal Beiuş │Bihor │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 3 │Spitalul Municipal Dej │Cluj │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 4 │Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti │Gorj │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 5 │Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc │Harghita │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 6 │Spitalul Municipal Lupeni │Hunedoara │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 7 │Spitalul Municipal Caracal │Olt │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 8 │Spitalul "Dr. Teodor Andrei" Lugoj │Timiş │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘----