ORDIN nr. 281 din 22 iunie 2016privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016  Având în vedere:- prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;- prevederile art. 13, 14 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016;- necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului de achiziţie publică prin elaborarea de instrumente operaţionale care să asigure derularea în condiţii optime a întregului proces de achiziţie publică într-un cadrul legal stabil, transparent şi uniform;- necesitatea optimizării activităţii de elaborare a programelor anuale de achiziţii publice/sectoriale, prin responsabilizarea autorităţilor contractante/ entităţilor contractante în legătură cu formatul şi conţinutul acestora,în temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă formularul Programului anual al achiziţiilor publice, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă formularul Programului anual al achiziţiilor sectoriale, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  pentru Achiziţii Publice,

  Bogdan Puşcaş
  Bucureşti, 22 iunie 2016.Nr. 281.  +  Anexa 1AprobConducătorul autorităţii contractante,......................................Aviz*1)Denumire compartiment Notă

  ──────────

  *1) Avizul se aplică numai dacă structura autorităţii contractante impune. Avizul poate fi acordat de una sau mai multe structuri din cadrul entităţii contractante.

  ──────────
  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE*2) Notă

  ──────────

  *2) În cazul implementării de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, elaborarea programului achiziţiilor publice se va face distinct pentru fiecare proiect în parte.

  ──────────
  *Font 8*┌────┬────────────┬───────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Tipul şi │Cod CPV│ Valoarea │Sursa de │Procedura stabilită/ │ Data (luna) │Data (luna) │Modalitatea │Persoana ││crt.│ obiectul │ │ estimată a │finanţare│instrumente specifice│estimată pentru│estimată pentru │de derulare a│responsabilă ││ │contractului│ │contractului de│ │ pentru derularea │ iniţierea │atribuirea │procedurii de│cu aplicarea ││ │de achiziţie│ │achiziţie │ │ procesului de │ procedurii │contractului de │atribuire │procedurii de││ │publică/ │ │publică/ │ │ achiziţie │ │achiziţie publică/├─────────────┤atribuire ││ │acordului- │ │acordului- │ │ │ │acordului-cadru │online/ │ ││ │cadru │ │cadru │ │ │ │ │offline │ ││ │ │ ├───────────────┤ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lei, fără TVA │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┘Anexă privind achiziţiile directe*Font 8*┌────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ │Valoarea estimată│Sursa de │Data estimată pentru│Data estimată pentru││crt.│Obiectul achiziţiei directe│ Cod CPV ├─────────────────┤finanţare│ iniţiere │ finalizare ││ │ │ │Lei, fără TVA │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────────┴────────────────────┴────────────────────┘ElaboratCompartiment intern specializat în domeniulachiziţiilor publice/Persoana desemnată..............................
   +  Anexa 2AprobConducătorul entităţii contractante,.........................................Aviz*1)Denumire compartiment Notă

  ──────────

  *1) Avizul se aplică numai dacă structura entităţii contractante impune. Avizul poate fi acordat de una sau mai multe structuri din cadrul entităţii contractante.

  ──────────
  PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR SECTORIALE*2) Notă

  ──────────

  *2) În cazul implementării de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, elaborarea programului achiziţiilor sectoriale se va face distinct pentru fiecare proiect în parte.

  ──────────
  *Font 7*┌────┬────────────┬───────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Tipul şi │Cod CPV│ Valoarea │Sursa de │Procedura stabilită/ │ Data (luna) │Data (luna) │Modalitatea │Persoana ││crt.│ obiectul │ │ estimată a │finanţare│instrumente specifice│estimată pentru│estimată pentru│de derulare a│responsabilă ││ │contractului│ │contractului │ │ pentru derularea │ iniţierea │atribuirea │procedurii de│cu aplicarea ││ │sectorial/ │ │sectorial/ │ │ procesului de │ procedurii │contractului │atribuire │procedurii de││ │acordului- │ │acordului- │ │ achiziţie │ │sectorial/ ├─────────────┤atribuire ││ │cadru │ │cadru │ │ │ │acordului-cadru│online/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │offline │ ││ │ │ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Lei, fără TVA│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────┴─────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┘Anexă privind achiziţiile directe*Font 7*┌────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ │Valoarea estimată│Sursa de │Data estimată pentru│Data estimată pentru││crt.│Obiectul achiziţiei directe│ Cod CPV ├─────────────────┤finanţare│ iniţiere │ finalizare ││ │ │ │Lei, fără TVA │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────────┴────────────────────┴────────────────────┘ElaboratCompartiment intern specializat în domeniulachiziţiilor sectoriale/Persoana desemnată.........................................
  ----