ORDIN nr. 764 din 23 iunie 2016privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 999 din 22 iunie 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5472 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5473, cu următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────┬────┬────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────┬──────┬─────────┐│Nr. │ Cod_cim │Obs.│Denumire│Forma│Concen-│Firma/│ DCI │Ambalaj│Grupa │ Sta- │ Sta- │ Preţ │ Preţ │ Preţ │Sta-│Obser-│Valabi- ││crt. │ │ │ produs │ │traţie │Ţara │ │ │ATC │tut_frm│tut_anm│produ- │ridicata│amănuntul│re │vaţii │litate ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cător │maximal │ maximal │ │ │preţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ fără │ cu TVA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ TVA │ (lei) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ │├─────┼─────────┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────┼──────┼─────────┤│"5473│W62137001│ │VESANOID│CAPS.│10 mg │CN │TRETI-│Cutie x│L01XX14│ │ │1014,30│ 1044,30│ 1176,44│ N │Cant. │Preţurile││ │ │ │10 mg │MOI │ │UNI- │NOINUM│100 │ │ │ │ │ │ │ │410 │sunt va- ││ │ │ │ │ │ │FARM │ │capsule│ │ │ │ │ │ │ │cutii │labile ││ │ │ │ │ │ │SA - │ │moi │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ROMÂ- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │data de 1││ │ │ │ │ │ │NIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iulie ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2016." │└─────┴─────────┴────┴────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────┴──────┴─────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 23 iunie 2016.Nr. 764.------